Partion iltateet: Vinkkejä lippukunnan jäsenhankintaan

Oletteko menossa esittelemään partiota esimerkiksi paikalliselle koululle tai markkinoille? Tai haluatteko innostaa uusia aikuisia mukaan partioon? Suomen Partiolaiset tarjoavat paljon erilaista valmista ja helposti käytettävää materiaalia lippukunnan viestintään ja markkinointiin. Tällä iltateellä pääset tutustumaan niihin!  

Lippukunnille on tarjolla esimerkiksi valmiita kuvia some-kanaviin, ideoita kaverikokouksen järjestämiseen ja tilattavia materiaaleja aikuisten rekrytointiin. Iltateellä myös kuulet konkreettisia ideoita ja vinkkejä jäsenhankinnan suunnitteluun ja tekemiseen.

Lisätietoja: Satu Salo-Jouppila, satu.salo-jouppila@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGViYjZiMjYtOTE4Zi00ZmNiLTljZmUtMjdlNDVkOWU5ZWRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d