Partion iltateet: Vuosien 2022 ja 2023 ohjelmapainotuksella kohti kestävämpää partiotoimintaa

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Partio-ohjelma on se väylä, jolla me partiolaiset omalta osaltamme vaikutamme siihen, että tavoitteisiin päästään. Siitä syystä vuosien 2022 ja 2023 ohjelmapainotus keskittyy kestävään kehitykseen.  

Tule kuulemaan, mitä ohjelmapainotus pitää sisällään ja miten voit hyödyntää sitä lippukuntasi tai ryhmäsi toiminnassa.

Lisätietoja: Laura Lehto, laura.lehto@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ0M2FhNWEtYTcwYi00YTVhLWJiMDAtYjM5NzA0ODQ3Y2Ni%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d