PP – Kilpailujaoston iltanuotio

Iltanuotion aiheena on näin järjestät partiotaitokilpailut. Saat iltanuotiolta pienen katsauksen kisojen järjestämisestä. Virtuaalinuotiolla käsitellään muun muassa kilpailujen järjestämisen tueksi tehtyjä vuosikelloja ja mukana on kisajaostosta kokeneita kisakonkareita vastaamassa teidän kysymyksiin. Kisojen tekeminen ei ole sen vaikeampaa kuin minkään muunkaan projektin. Tule kuulemaan, kyseenalaistamaan, oppimaan ja innostumaan kisaamisesta ja kisanjärjestämisestä!

Iltanuotioon ei tule erillistä ilmoittautumista, laita muistutus itsellesi ja tule linjoille maanantaina 17.5. klo 19.00

Tapahtuma järjestetään Teamssissä. Kokouslinkki https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYzMTQzY2UtNmZkYi00NGU3LThmNzAtYjhjZGM3NDBkOWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%229e44aa93-009c-4d09-a857-4f08886f41ee%22%7d


Kohderyhmä: Kaikki kisoista varovaisestikin kiinnostuneet, ei sitouta mihinkään kisajärjestelyihin!
Järjestäjä: Kilpailujaosto ja ohjelmaryhmä