PP-Partiojohtajaperuskoulutus #37

1-osa 21. - 23.1. Partio Jylhä, Kannus
2-osa 18. - 20.2. Partio Jylhä, Kannus


Partiojohtajaperuskurssi antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa.  Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Kurssin ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä,tehdään asioita ryhmässä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Pj-peruskurssit ovat leirimuotoisia, mikäli toisin ei ilmoiteta.

Johtamisharjoitus suoritetaan koulutuksen aikana tai sen jälkeen. Johtamisharjoituksen tulee olla sellainen tapahtumaprojekti, jota kurssilainen ei ole aikaisemmin tehnyt, joka palvelee lippukunnan toimintaa ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan itsenäisesti. Tarkoituksena on harjoitella vastuullisena johtajana toimimista lippukunnalle tyypillisessä tapahtumassa lippukuntasi kokeneen partiojohtajan sekä oman kurssiluotsisi ohjauksessa. Harjoituksessa on tärkeää, että se on sopivan haastava ja kehittävä taitotasoosi nähden, antaa sinulle jotakin uutta ja pääset johtamaan ryhmää, jossa on muita aikuisia.

Erilaisten perinteisten lippukuntajuhlien (Yrjönpäivä-, puurojuhla jne.) järjestämistä johtamisharjoituksena ei suositella, sillä usein sellaisen kaava on vuodesta toiseen sama ja kaikille tuttu, jolloin se ei ole erityisen haasteellinen suunnitella tai järjestää, eikä juhlan kesto ole yleensä tarpeeksi pitkä harjoituksen oppimistavoitteisiin nähden. Ennen koulutukseen ilmoittautumista keskustele LPKJ:si kanssa mitä, missä ja milloin tapahtuu. Voit pohtia ennakkoon tapahtuman aikataulutusta, tavoitteita ja kokonaistyömäärää, mutta suurimman suunnittelutyön tulisi alkaa vasta kurssin alettua, sillä koulutuksesta saat harjoituksessa hyödynnettäviä taitoja.

Pj-peruskoulutuksessa järjestetään ensiavun taitotasotesti, jolla varmistamme kurssilaisen ensiaputaidot (EA1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot). Mikäli et läpäise testiä, saat ensiapuun liittyviä lisätehtäviä ennen kurssin läpäisemistä. Lisäksi koulutuksen aikana yövytään yksi yö maastossa.

Suositeltavaa on, että kurssilainen ilmoittautuu itse sovittuaan asiasta lippukuntansa pestijohtajan kanssa. Kurssille mahtuu 30 kurssilaista. Ilmoittautumisen jälkeen kouluttajat päättävät kurssille pääsevien määrän per ilmoittautunut lippukunta. Lisätietoja kurssien täyttäminen ja peruminen -kohdasta.

Pj-peruskurssin ikäraja on 18 vuotta eli kurssille voi osallistua sinä vuonna kun täyttää 18. Kurssille voi osallistua myös, mikäli pesti lippukunnassa vaatii partiojohtajaperuskoulutusta ja koulutettava on täyttänyt 17 vuotta ennen kurssin alkua. Alaikäisiltä kurssilaisilta vaaditaan ilmoittautumisen yhteydessä selvitys pestistä, jonka vuoksi hän osallistuu kurssille. Partiojohtajan valtakirjan voi saada vasta kun on täyttänyt 18 vuotta.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.


Kohderyhmä: Vuoden 2022 aikana 18 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat partiolaiset
Hinta: 100€
Järjestäjä: Partiojohtajakoulutusjaosto
VIP: 3.1.