SP Aatos ja Amine -koulutus

Rauhankasvatusinstituutti järjestää yhteistyössä Partion kanssa kaksi Aatos ja Amine -ohjaajakoulutusta, joissa katsomusdialogia lähestytään Aatos ja Amine -elokuvan innoittamana lapsenomaisella uteliaisuudella. Kahdelle illalle jakautuvan ja yhteiskestoltaan noin neljä ja puoli tuntia kestävän koulutuksen osallistujat saavat materiaaleja, tukea ja työpajarungon katsomusdialogia rakentavien työpajojen ohjaamiseen nuorisoryhmille. Työpajojen tarkoituksena on luoda yhdenvertainen ja turvallisempi tila dialogille dokumenttielokuvan ja rauhankasvatuksen menetelmien avulla. Kansallisissa ja kansainvälisissä elokuva-alan tapahtumissa palkitun Aatos ja Amine -elokuvan kautta käsitellään nuorille tärkeitä ja katsomusten moninaisuuteen kietoutuvia teemoja, kuten kuulumisen kokemusta, ennakkoluuloja ja syrjintää. Katsomusdialogia käydessä päästään myös harjoittelemaan dialogitaitoja ja syvennytään tarkastelemaan omaa suhdetta ja suhtautumista katsomuksiin. Ohjaajien käyttöön jaettava työpajamalli on suunniteltu siten, että se antaa välineitä mielekkääseen toteutukseen niin etä- kuin lähityöskentelynä. Rauhankasvatusinstituutin Aatos ja Amine -ohjaajakoulutuksen ja materiaalien avulla voidaan lisätä nuorisotyön ja nuorisoalan toiminnan yhdenvertaisuutta sekä nuorten osallisuuden ja kuuluvuuden kokemuksia.  

Ohjaajakoulutukset ovat avoimia ja ne järjestetään Zoom-yhteydellä. Koulutukseen sisältyy osuudet kahtena peräkkäisenä iltana, ja osallistuminen molempina iltoina on välttämätöntä työpajojen ohjaamiselle. Koulutukseen voi osallistua 4.-5.2.2021. tai 9.-10.3.2021.
Koulutus alkaa molempina päivinä klo. 16:30.  

Ilmoittautumista pyydetään koulutuspäivien viikon alkuun mennessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin Aatos ja Amine -ohjaajakoulutuksiin osallistuminen on ilmaista, ja niitä voi myös tiedustella tilauskoulutuksena ryhmille ja työyhteisöille olemalla yhteydessä hanketta koordinoivaan Mira Ruokolaiseen (mira.ruokolainen@rauhankasvatus.fi).