Haku SP Dialogue for Peace -koulutukseen

Ajankohtaista tietoa kurssista (päivitetty 7.2.2022): kurssi järjestetään keväällä 2022 ja uusi ajankohta on vielä vahvistamatta. Kurssille voi edelleen hakea mukaan, jolloin saat myös uusimmat tiedot kurssin toteutuksesta!


Kansainvälinen dialogikurssi ensimmäistä kertaa Suomessa!

Hei vaeltaja tai aikuinen partiolainen! Oletko kiinnostunut rauhantyöstä tai haluaisitko kehittää dialogitaitojasi? Dialogue for Peace -koulutus lisää katsomusten ja kulttuurien välistä ymmärrystä sekä antaa konkreettisia välineitä konfliktien ja jännitteiden käsittelemiseen dialogimenetelmien avulla. Tämä ainutkertainen koulutus vaeltajille ja aikuisille järjestetään Suomessa helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna 2022 Helsingissä. Mukaan valitaan noin parisenkymmentä osallistujaa. Täytähän hakemuksen siis huolella.

Jos olet kiinnostunut kulttuurien ja katsomustenvälisestä vuoropuhelusta, kansainvälisestä yhteistyöstä ja dialogitaitojen soveltamisesta omassa elämässäsi, tämä on sinun kurssisi. Sisällöstä on ammennettavaa sekä partiopesteihin että elämään partion ulkopuolella. Kurssin kouluttajat ovat eurooppalaisia D4P-kurssikokonaisuudessa edenneitä partiolaisia ja koulutuskieli on englanti. Kurssin käytännön järjestelyistä vastaa suomalaisstaabi.

Kurssin hinta on 50€. Tämä kattaa kurssisisällön, majoituksen ja ruokailun. Osallistujat vastaavat aluksi itse matkakuluistaan, mutta niitä korvataan kurssin jälkeen 150€ asti. Tapauskohtaisesti näissä käytänteistä voidaan myös joustaa koulutuksen saatavuuden parantamiseksi. Otathan rohkeasti yhteyttä, jos tämä mietityttää.

Lue lisää blogista

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä (englanniksi) löytyy täällä: https://www.scout.org/dialogue4peace

Suomalaiset kurssinjohtajat Salla Korteniemen ja Ville Majamaan tavoittaa parhaiten sähköpostitse: etunimi.sukunimi@gmail.com.

Koronan vaikutukset?

Koulutus järjestetään lähtökohtaisesti paikan päällä. Jos koronatilanne kiristää rajoituksia, toteutamme hybridimalleja mahdollisuuksien mukaan; esimerkiksi niin, että osallistujat ja suomalaisstaabi ovat läsnä paikan päällä, mutta WOSM:in kouluttajat mukana virtuaalisesti. Kurssilla toteutamme sen kurssilaisen sairaanhoitopiirin ohjeita, jossa on tiukimmat rajoitukset.

Helppo tulla?

Hyvä olla ja ohjelma – kurssilla pohditaan ja keskustellaan itsestä, jokainen voi kuitenkin jakaa vain sen mikä tuntuu hyvältä. Kurssiporukkaa ryhmäytetään ja sovitaan yhdessä pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan.

Kieli - Täysimääräisen kurssikokemuksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että kaikki osallistujat pystyvät kommunikoimaan englanniksi.

Ruoka - osallistujien ruokavaliot huomioidaan eikä niistä tehdä numeroa. Kurssin muonituksesta vastaa erillinen muonittajatiimi.

Hygienia, lepo ja yöpyminen - majoittumistiloissa hiljaisuus laskeutuu klo 23, jonka jälkeen juttelua voi jatkaa muissa tiloissa. Suihku ja WC tilat jaetaan tarkoituksenmukaisesti, niin että kaikille on sopivat tilat. 

Lääkitys ja ensiapu - tapahtumassa on ensiapuavastaava ja mahdollisuus säilyttää lääkkeitä kylmässä. 

Hajuaisti - kannustamme kaikkia osallistujia saapumaan tuoksutta paikalle ja käyttämään hajusteettomia pesuaineista ja hygieniatuotteita.

Katsomus – kurssilla on mahdollisuus hiljentymiseen oman katsomuksen ohjaamalla tavalla. 

Kurssikeskus ei valitettavasti ole esteetön. 

Mikäli haluat lisätietoja kurssin puitteista, ota yhteyttä kurssinjohtajiin.

Kurssin ajankohta on siirtynyt helmikuulle 2022, minkä vuoksi myös hakuaikaa on jatkettu 9.1.2022 asti.


PÅ SVENSKA:

Kom med på Dialogue for peace-ubildning 4.-6.2 – en utbildning för roverscouter och ledare kring fredsbyggande och dialog; förståelse mellan olika åskådningar och kulturer; konkreta verktyg för att lösa konflikter och spänningar genom dialog. Utbildningen arrangeras av Finlands Scouter. Utbildningens språk är engelska. 


Utbildningen kostar 50 €. Avgiften inkluderar kost, logi och kursinnehållet. Resorna till och från kursplatsen står du för själv, men det finns möjlighet att i efterhand ansöka om reseersättning. Ta kontakt om du har funderingar kring avgifterna och ersättningarna! 


Mer information om utbildningens innehåll (på engelska) hittar du på: https://www.scout.org/dialogue4peace


Stabcheferna Salla Korteniemen och Ville Majamaan når du bäst per e-post: fornamn.efternamn@gmail.com


Ca 20 personer får plats på kursen.


Tillgänglighet:

Trivsel och program - på kursen funderas och diskuteras det utgående ifrån en själv och om en själv. Var och en får ändå själv avgöra hur mycket en är bekväm med att dela med sig av. På kursen kommer gruppen tillsammans överens om gemensamma spelregler för veckoslutet.

Språk - För en fullvärdig utbildningsupplevelse är det viktigt att alla kursdeltagare kan kommunicera på engelska. 

Mat - deltagarnas allergier och dieter tas i beaktande i planeringen av menyn, och det görs inget nummer av dem. Ett skilt matlagningsteam ansvarar för kursens traktering.

Hygien, vila och övernattning - i inkvarteringsutrymmena råder tystnad från och med kl.23. Samvaro kan fortsätta i andra utrymmen. Dusch- och wc-utrymmena delas så att det finns lämpliga utrymmen för alla. 

Mediciner och första hjälpen - det finns en första hjälpen-ansvarig på evenemanget. Möjlighet finns att förvara mediciner i kylskåp. 

Luktsinnet - vi uppmuntrar alla deltagare att anlända luktfria till kursen och att använda oparfymerade tvättmedel och hygienprodukter.

Åskådning – på kursen finns det möjlighet att stilla sig i enlighet med ens egen åskådning.

Kursplatsen är tyvärr inte helt tillgänglig med tanke på rörlighet.

Om du vill ha mer information om tillgängligheten på kursen kan du vara i kontakt med stabcheferna.


Kursen är flyttad till februari 2022, och i och med det är ansökningstiden förlängd till 9.1.2022.