SP Kipparikurssin käytännönosa 2020 10.-13.9.2020

Kuvaus kipparikurssista

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu meripartiolippukunnissa toimiville yli 18 v.  vaeltajille ja aikuisille, jotka pestissään toimivat aluksen vastuullisena päällikkönä avomerellä. Pohjana kurssille on loppuun suoritettu partiojohtajaperuskoulutus sekä kokemus purjehtimisesta lippukunnan aluksilla päällystön jäsenenä. Ennen koulutuksen aloittamista järjestetään pääsykoe.Koulutus koostuu kahdesta teoriaviikonlopusta, joiden jälkeen on kuulustelu, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytys oikeudelle osallistua neljän vuorokauden käytännönosalle. Koulutuksen sisältö valmistaa tulevaa päällikköä toimimaan koulutusaluksella partion periaatteita noudattaen. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittely ovat keskeisiä tavoitteita kurssilla.

Koulutuksesta vastaa Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä.

Kipparikurssin suorittaneella on mahdollisuus hakea Opintokeskus Siviksen virallista todistusta, jossa opintopistemäärä koulutuksesta on 10 op.

Kipparikurssin käytännönosa järjestetään 10.-13.9.2020.

Pääsyvaatimuksena kipparikurssin käytännönosalle on hyväksytysti suoritettu kipparikurssin teoriaosa ja loppukoe.

Käytännönosa on ensisijaisesti suunnattu vuonna 2020 teoriaosat suorittaneille. Paikkoja varataan myös aiemmin kurssilla olleille, joilta käytännönosa on jäänyt suorittamatta. Tarvittaessa suoritetaan karsintaa.