SP Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ja sen ennaltaehkäisyn keinot

Telia on Kajo-suurleirin pääyhteistyökumppani ja mukana Kajolla ohjelmassa sekä rakentamassa kotimaisia yhteyksiä verkkojemme avulla. Yksi tärkeimmistä yhteyksistä on kuitenkin partiolaisten välinen keskustelu. Kumppanimme Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto kouluttavat yhdessä partiotoimijoita lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja sen ennaltaehkäisyn keinoista. Lapset ja nuoret voivat kohdata netissä ja sen ulkopuolella seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että lasten kanssa toimivilla on tietoa ilmiöstä ja keinoja puuttua ja tukea lasta ja nuorta. Koulutuksessa Pelastakaa Lapset antaa tietoa ilmiöstä ja sen eri muodoista, kuten lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi osallistujat saavat tietoa siitä, miten toimia jos lapsi kertoo kokemastaan aikuiselle. Mannerheimin Lastensuojeluliitto puolestaan antaa tietoa media- ja digiturvataidoista, jotka vahvistavat lapsen hyvinvointia, toimijuutta ja osallisuutta mediakulttuurissa. Lapsi ja nuori tarvitsee tietoa, jotta hän voi tunnistaa häirintää, houkuttelua ja asiatonta käytöstä, sekä taitoa ottaa ikäviä asioita puheeksi. 
 
Koulutuksen kesto on 2 tuntia. Mukana on käytännön neuvoja, joita aikuinen voi hyödyntää lasten ja nuorten kanssa.