SP Pelastautumiskurssi

Kurssi on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille, partioaluksen päällystössä toimiville partiojohtajille. Kurssin tavoitteena on harjoitella toimintaa merionnettomuustilanteessa ja antaa valmiudet henkilökohtaiseen selviytymiseen.

Kurssi kestää yhden viikonlopun, joka koostuu teoriaopetuksesta sekä vaativista käytännön harjoituksista. Harjoitusten luonteesta johtuen kurssille tarvitaan hyvää normaalia peruskuntoa ja haasteita pelkäämätöntä asennetta. Kurssille ei voi osallistua sairaana.

Kurssi järjestetään yhteistyössä partion ulkopuolisen tahon kanssa.


Kurssin asema

Kurssin järjestelyvastuu on Suomen Partiolaisten meripartioryhmällä, joka käyttää tarvittaessa myös ulkopuolista asiantuntemusta kurssin järjestämiseksi. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä ohjaajantodistuksen saamiseksi avomerialueelle. Kurssi on partio-ohjelman mukaista taitokoulutusta.
Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää hallittua käyttäytymistä hätätilanteissa ja antaa edellytykset oikeisiin toimenpiteisiin merionnettomuuksissa.
Pääsyvaatimukset


Kurssille osallistuvan on täytettävä seuraavat edellytykset:

• 18 vuoden ikä
• normaali terveydentila
• vakuutusturvan tulee olla voimassa, joten partion jäsenmaksu pitää olla maksettu.
SuorittamisperiaateKurssin sisältö

Kurssi koostuu yhdestä viikonlopusta, jonka aikana pidetään sekä teoriatunteja että käytännön harjoituksia. Kurssi on fyysisesti erittäin raskas.

Teoriatunnit käsittelevät seuraavia aiheita:

    Selviytymisen perustiedot, hätämerkit ja hälyttäminen
    Henkilökohtainen pelastautumisvälineistö; pelastuslautat ja lauttavarusteet
    Hypotermia
    Kriisipsykologia
    Pelastuslauttayöpymisen valmistelu

Käytännön harjoituksissa käydään läpi seuraavat asiat:

    Uima-allasharjoitus
    Vesiharjoitus pelastautumispukujen kanssa
    Hypotermiauinti
    Laivanjättö ja yöpyminen pelastuslautalla
    Palosammutusharjoitus
    Pyrotekniset hätämerkit käytännössä: Hätäraketti, -savu ja -soihtu (tämän harjoittelu on luvanvaraista toimintaa ja saatetaan joutua käsittelemään teoriatasolla jos lupaa ei jostain syystä ajankohtaan saada)


Todistus

Kurssin suorittamisesta annetaan Opintokeskus Siviksen hyväksymä todistus. Kurssin laajuus on 3 opintopistettä.