SP Valmentajakoulutus, monimuotoinen 4/2020

Koulutus on kaikille valmentajille ja valmentajiksi aikoville sekä myös esimerkiksi kaikille piiri- ja keskusjärjestön toimijoille, jotka haluavat ymmärtää mistä siinä valmentamisessa on kyse!


Jokaisella osallistujalla oletetaan olevan riittävät taustatiedot. Varsinkin valmentajien kohdalla on erityisen tärkeää, että jokainen on käynyt pestikeskustelun ja perehdytys pestiin on alkanut. Kurssilla ei enää käydä läpi ohjelmajohtajan, pestijohtajan ja lippukunnanjohtajan työkaluja perustasolla läpi, vaan kurssilla keskitytään enemmän näiden työkalujen käytön valmentamiseen.

Monimuotototeutukseen kuuluu yksi lähipäivä, joka järjestetään 3.10. Sen lisäksi tehdään tehtäviä moodlessa ennen lähipäivää ja sen jälkeen. Kurssille osallistuminen vaatii sitoutumista tehtävien tekemiseen kurssin aikataulun mukaan.

Kurssialue Moodlessa avautuu 7.9., ja silloin pääsee aloittamaan tehtävien tekemisen. Tehtäviä tehdään itsenäisesti, mutta myös muiden kurssilaisten kanssa keskustellen. Osaamiskartoitus palautetaan moodleen viimeistään 20.9., ja seuraavalla viikolla kurssin kouluttajat käyvät jokaisen kurssilaisen kanssa Teams-keskustelussa osaamiskartoituksen läpi.

Lähipäivä järjestetään 3.10. klo 10-16 Partioasemalla. Lähipäivässä keskitytään erityisesti valmentamisen harjoittelemiseen.

Lähipäivän jälkeen tehdään loput tehtävät Moodlessa 25.10. mennessä.

Kun kaikki kurssin osiot on tehty moodlessa, kurssilainen tekee vielä valmennusharjoituksen. Siinä hän harjoittelee valmentamista jossakin oikeassa tilanteessa. Valmennusharjoitus puretaan teams-keskustelussa, joita järjestetään viikoilla 45 ja 48.

Koulutus järjestetään Agricola-opintokeskuksen tuella.


Lisätietoja: Laura Vainio, laura
.vainio@partio.fi