Uusimaa: Nuoren mielen ensiapu -koulutus

Nuoren mielen ensiapu - mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Nuoren mielen ensiapu -kurssi on tarkoitettu työssään, vapaa-ajallaan tai lähipiirissään 7-18 -vuotiaita lapsia tai nuoria kohtaaville. Kurssi sopii esimerkiksi partiojohtajille, opettajille, nuorisotyöntekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä vanhemmille. Kurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille partiojohtajille.

Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä. Tällä kurssilla näkökulmana ovat partiotoiminnassa mahdollisesti vastaan tulevat ilmiöt ja tilanteet. Yhteistä keskustelua pyritäänkin herättelemään partion kasvatustavoitteiden ja arvojen näkökulmasta omaa partiojohtajuutta tukien. 

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin haasteita, parantaa varhaista tunnistamista ja tarjota apua ripeästi sellaista tarvitseville. Kurssi vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta lisää aikuisten valmiuksia tarjota varhaista ja tehokasta tukea lapsille ja nuorille.  

Koulutuksen toteutus

Kurssipäivä järjestetään 18.4.2021 klo 9-16 Teamsissa, jonka jälkeen Moodle-verkkokurssi on avoinna neljä viikkoa (16.5. asti). Kurssin laajuus on 14 h. Teams-linkki ja tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Sekä etäpäivään osallistumisen että verkkokurssin tehtävien tekemisen jälkeen kurssilaisille postitetaan Mieli ry:n myöntämät kurssitodistukset.

Oppimista tukevat materiaalit

Opiskelun tukena toimii oppikirja sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali. Oppikirja postitetaan kurssilaisille ennen etäkoulutuspäivää. Voit tutustua koulutukseen sekä verkkomateriaaleihin osoitteessa https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveysosaaminen/nuoren-mielen-ensiapu

Kurssin kouluttajana toimii NMEA-ohjaaja Tarja Kallio.

This course focuses on the mental well-being of young people. It provides you information about mental health issues and gives you tools to encounter and support young people dealing with mental health issues.


Ilmoittautuminen päättyy: 7.4.2021
Osallistumismaksu: 40€ (sisältää oppikirjan)
Lisätietoja: uusimaa@partio.fi