Uusimaa – Pestikeskusteluviikot

Syyskauden alku on mainio aika käydä pestikeskusteluja, joten kutsummekin sinut osallistumaan yhteisille pestikeskusteluviikoille 16.-29.8.2021. Ajankohta on joustava - tärkeintä on, että pestikeskustelut käydään!

Pestaus kuuluu olennaisena osana partiopestissä toimimiseen! Pestaus tehdään, jotta uuteen pestiin astuva tietää mihin sitoutuu ja miten häntä tuetaan pestissä. Pestaus tehdään käymällä pestikeskustelu.

Kaikki uuden tehtävän aloittavat vapaaehtoiset keskustelevat pestiesihenkilönsä kanssa mm. tehtävän sisällöstä, tavoitteista ja siitä millaista tukea on tarjolla. Keskustelu käydään uudestaan kehityskeskustelunomaisesti säännöllisesti aina, kun pestin jatkosta sovitaan, vähintään vuoden välein (tätä kutsutaan välipestikeskusteluksi).

Lisäresursseja pestikeskusteluihin löytyy täältä: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestikeskustelu/