Olet täällä

Rekisteriseloste

Henkilötietolain §10 mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, Töölönkatu 55, Helsinki.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaava henkilö on Panu Räsänen.

Yhteystiedot

Rekisteriasioista vastaavan henkilön tavoittaa osoitteesta etunimi.sukunimi@partio.fi.

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on PartioID.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on tallentaa henkilön tietoverkoissa tunnistamiseen tarvittavat käyttäjätiedot. Nämä tiedot mahdollistavat partiolaisen tai muun partiotoiminnasta kiinnostuneen henkilön liittymisen erilaisiin palveluihin käyttäen yhtä tunnistautumista ja kertakirjautumista. Lisäksi tarkoituksena on säilyttää lokitietoa yhteyksistä järjestelmään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan käyttäjien tunnistetiedot sekä käyttäjän PartioID-identiteettinsä liittämän sosiaalisen median käyttäjätiedot. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoa kaikista järjestelmään otetuista yhteyksistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö koostuu mahdollisista jäsentietojärjestelmän tiedoista sekä käyttäjän liittämien sosiaalisen median tilien kautta välittyvät tiedot. Tämän lisäksi tallennetaan järjestelmään yhteyttä ottavien tietokoneiden osoitteet ja tieto käytettävästä selaimesta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoa voidaan luovuttaa rajapintojen kautta tunnistautumispalveluun liittyville tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältö on ainoastaan elektronisesti tallennetussa muodossa. Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja järjestelmä on teknisesti suojattu.

Laatimispäivämäärä 8.4.2014