Eettiset periaatteet

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani, ja yhä useammin partion projektien yhteydessä neuvotellaan ulkopuolisten osapuolien kanssa erityyppisistä yhteistyömalleista. Eettiset periaatteet ohjaavat partion kumppanuusajattelua ja tavoitteena on rakentaa yhteistyötä, joka tukee yhden tai useamman tavoitteen toteutumista. Periaatteet nimenomaan ohjaavat yhteisten teemojen ja arvojen pohdintaa, mutta eivät määrittele täysin kumppanuustyön sisältöjä.

Nuorten aktiivisuus

Partiolaisina tavoitteemme on edistää nuorten osallistumismahdollisuuksia ja aktiivista toimintaa yhteisen yhteiskuntamme rakentamiseksi.

  • Tukeeko kumppani nuorten työllistymistä, nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa aktiivisesti, tai nuoria johtotehtäviin?

Luonto & elinympäristö

Partiolaisina haluamme kantaa vastuuta elinympäristöstämme ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka edistävät ilmastonmuutoksen pysäyttämistä, luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä luovat edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

  • Onko kumppanin liiketoiminta ja periaatteet sellaista, joka tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä, ja pyrkii ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen pikemminkin kuin aiheuttaa merkittäviä päästöjä?

Rauha & parempi maailma

Partiolaisina haluamme rakentaa rauhaa ja toimia maailmassa siten, että pystyisimme jättämään sen jälkeemme vähän parempana kuin sen löysimme.

  • Tukeeko kumppani inhimillisiä työoloja ja toimii kestävän tulevaisuuden puolesta?

Monimuotoisuus

Partiolaisina haluamme edistää tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, jossa jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, uskontotaustastaan, kielestään tai alkuperästään riippumatta.

  • Onko kumppani toiminut, ja pyrkiikö kumppani toimimaan yhdenvertaisesti työntekijöitään, sidosryhmiään kohtaan?