Avoin partio

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yksilölle varataan tilaa oman uskonnon harjoittamiseen. Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Partio pyritään saamaan sellaistenkin ihmisten ulottuville, joiden kynnys osallistua harrastustoimintaan on tavallista korkeammalla. Esimerkiksi maahanmuuttajanuoret, erityisestä tuesta hyötyvät ihmiset (sisupartiolaiset) ja köyhemmistä perheistä tulevat lapset harrastavat tavallista vähemmän. Myös se, jos vanhemmat itse eivät ole harrastaneet tai perheessä ei ole harrastamisen kulttuuria, vähentää harrastamista.

Saavutettavan partiotoiminnan eteen on tehtävä töitä. Esimerkiksi 100 tapaa tehdä avoimempaa partiota -oppaasta löytyy lippukunnille tehtäviä ja esimerkkejä siitä miten tehdä partiotoiminnasta moninaisempaa.