Partiolippukunnan dokumentit

Suomen Partiolaiset julkaisee kaikki dokumenttinsa ja ohjeensa www.partio.fi/tietosuoja -sivulla. Sivulla kerrotaan myös dokumenttien tarkoitus.

Partiolippukuntien tarvitsemat dokumentit on ryhmitelty myös oheen.

  • Hallituksen työvälineet: Partiolippukuntien tietosuojaohje, partiolippukunnan tehtävälista, seloste käsittelytoimista -malli
  • Pestaustyövälineet: Käyttösitoumusperehdytys (ohje)
  • Hallinnon dokumentit: Käsittelysopimus Kuksan käytöstä
  • Informointi: Jäsenten ja vapaaehtoisten henkilötietojen käsittely partiossa
  • Erityisestä syystä tarvittavat dokumentit: Informointiasiakirjamalli partiolippukunnille (henkilötietojen käsittelyilmoitus)