Partiokiltojen stipendit partiojohtajakoulutukseen

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry myöntää stipendejä partiojohtajakoulutukseen hakemusten perusteella.

Myöntämisperusteet

Stipendi myönnetään nuorelle partiojohtajalle, joka opiskelee, on pienipalkkainen tai työtön tai muu perusteltu syy.

Käyttökohde

Stipendi myönnetään kurssimaksuun ja matkakuluihin.

Haku

Stipendiä haetaan 1.12. – 31.1. tähän tarkoitetulla lomakkeella ilman liitteitä

  • partiojohtajien jatkokoulutukseen, KoGi (kun hakija on hyväksytty kurssille)
  • muuhun johtajakoulutukseen

Aiempi partiokokemus/koulutus huomioidaan.

Tieto stipendin saamisesta toimitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakuajan päättymisen jälkeen.

Käyttämätön stipendi palautetaan killalle.

Hakemuslomakkeet, hakemukset ja lisätietoja:
Hele Ali-Löytty, hele.aliloytty@gmail.com 

Lisätietoa partiokilloista