Tilinpäätös

Vuoden kirjanpito päättyy tilinpäätökseen. Tilinpäätöstiedot kootaan tasekirjaksi. Tasekirjassa on tuloslaskelma, tase ja tarvittaessa tilinpäätöksen liitetietoja, luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä hallituksen ja toiminnantarkastajan allekirjoitukset. Myös toimintakertomus on hyvä liittää tasekirjaan. Tasekirjan tulee olla nidottu ja sen sivujen numeroituja.

Tilinpäätös sisältää taseen ja tuloslaskelman. Taseessa on kaksi euromäärältään yhtä suurta puolta. Taseen toinen puoli kertoo missä lippukunnan omaisuus on (vastaavaa) ja toinen puoli miten omaisuus on rahoitettu (vastattavaa). Tuloslaskelma puolestaan on laskelma lippukunnan tilikauden kuluista ja tuloista (vrt. talousarvio).

Lippukunnan kirjanpitäjä tai taloudenhoitaja valmistelee tilinpäätöksen ohella myös tasekirjan.

Lippukunnan päätösvaltainen hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen sekä päivää ja allekirjoittaa sen. Hallituksen tulee siis olla koolla päätösvaltaisena, eli kaikkien jäsenten allekirjoituksia ei välttämättä tarvita. Päiväykseksi tulee se päivä, jona hallitus on kokouksessaan tilinpäätöksen hyväksynyt. On huomattava, että tilinpäätöksen hyväksyminen on sen hallituksen tehtävä, joka sillä hetkellä on toimessaan, ei sen hallituksen, joka on hoitanut asioita tilikauden aikana.

Allekirjoittamisen jälkeen tasekirja, päiväkirja, pääkirja, kuitit ja hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjat toimitetaan toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi. Toiminnantarkastajalle tulee antaa riittävästi aikaa. Toiminnantarkastuksen jälkeen tilinpäätös esitetään lippukunnan kokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätietoja tilinpäätöksestä kohdassa Kirjanpito > tilinpäätös ja tasekirja