Yhteiskuntasuhteet ja meripartio

Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.

Meripartioryhmä tekee yhteistyötä merenkulun viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Meripartiolaisten edustaja osallistuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin koolle kutsumaan veneilyverkoston kokouksiin noin neljä kertaa vuodessa.

Traficom on vastannut veneilyn sidosryhmäyhteistyössä tärkeän elimen, merenkulun neuvottelukunnan veneilyjaoston puheenjohtajuudesta vuoden 2015 alusta lähtien. Sittemmin jaoston toimintaa on kesästä 2016 lähtien jatkettu veneilyverkoston nimellä. Ennen vuotta 2015 vastuu jaoston toiminnasta oli joitakin vuosia liikenne- ja viestintäministeriöllä, ja tätä ennen silloista veneilyasiain neuvottelukunnan toimintaa veti Trafin edeltäjä Merenkulkulaitos. Veneilyverkosto ja sitä edeltäneet kokoonpanot on havaittu erittäin toimivaksi viestintäkanavaksi viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä.

Kuva: Eveliina Saari