Vuoden 2021 Ko-Gi-kurssit/Kurser år 2021

Ilmoittautuminen Ko-Gi koulutuksiin 137 ja 141 on käynnissä 30.9.2020 asti.

Ko-Gi 137: Pääsiäiskurssi (monimuotototeutus)

 • Ilmoittautuminen syyskuussa 2020 Ilmoittaudu Kuksaan tästä
 • Webinaari: 31.1.2021 (iltapäivä)
 • Lähijakso: 2.-5.4.2021 (pääsiäinen) (3 vrk)
 • Lähijakso: 27.-29.8.2021 (Johtajatulet) (2 vrk)
 • Lisäksi kurssivartion (pienryhmä) kanssa sovitut tapaamiset.
 • Hinta: 440€
 • Johtaja: Viljami “Viltsu” Lampilinna

“Jos luulit, että Ko-Gi ei ole sinua varten, luulit väärin! Tämä on kaikkien aikojen räätälöidyin, pestiin/työtehtävään sulautuvin ja palkitsevin partiojohtajien jatkokoulutus koskaan. Koulutus tukeutuu jokaisen osallistujan osaamiseen sekä osaamistavoitteisiin. Oppiminen tapahtuu pääasiassa omassa pestissä/työtehtävässä ja pienryhmän (kurssivartio) kanssa. Aikataulut joustavat, koska elämä ei aina mahdollista viikon leiriä. Jokainen osallistuja saa halutessaan koulutuksen ohessa hankittua johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Myös jokin muu ammattitutkinto on mahdollinen, mikäli koet sen tukevan tavoitteitasi ja osaamistasi. Tämä ei ole laululeikkejä metsässä, vaan partiojohtajien jatkokoulutusta. Kuitenkin muistaen, että partio on vakava leikki!”

Ko-Gi 140: Kajon projektikurssi

 • Ilmoittautuminen erikseen Kuksaan, pyydä linkki pestaajaltasi
 • Aloituswebinaari 1: 3.1.2021 (6 h)(ajankohta päivitetty 21.8.)
 • Aloituswebinaari 2: maaliskuu 2021 (tarkentuu myöhemmin)
 • Lähijakso: 16.-18.4., Pajaniemi, Lempäälä (2 vrk)
 • Leiriosa 28.6.-4.7.2021, Evo (6 vrk)
 • Hinta: korkeintaan 150 € (Kajo tukee pestattujen koulutusta ja osaamisen kehittymistä)
 • Johtajat: Marjukka “Mjukka” Aaltonen ja Pekka Hankela

“Ko-Gi 140 on projektikurssi, jolle voivat osallistua vain seuraavan Suomen Partiolaisten finnjamboreen, Kajon vastuupesteissä olevat partiojohtajat. Jos sinut on pestattu Kajolle ja haluat partiojohtajajatkokulutuksen tuella kehittää johtajuuttasi ja saada lisää tietoja ja taitoja pestisi tueksi, ilmoittaudu mukaan. Kurssin ohjelmassa on huomioitu Kajon suunnittelun eri vaiheet ja näin saat koulutuksen opit saman tien käyttöösi. Muista Ko-Gi -kursseista 140 eroaa siinä, että toimintaosasi Ko-Gi -ohjaaja on yksi kurssin kouluttajista eikä partiopiirisi kouluttaja. Tavoitteena on, että koko kurssi saa Ko-Gi -tunnuksensa Kajon rakennusleirin päättäjäisissä eli harjakaisissa.”

Ko-Gi 141: Purjehtiva kurssi (kaksikielinen), Tvåspråkig kurs som seglats

 • Ilmoittautuminen syyskuussa 2020 Ilmoittaudu Kuksaan tästä
 • Lyhyt lähijakso: 1.4.-5.4.2021 (pääsiäinen) (4 vrk) Kort närperiod: 1.4.-5.4.2021 (påsk) (4 dygn)
 • Pitkä lähijakso (purjehdus): 18.-23.6.2021 (5 vrk) (Saaristomeri) Lång närperiod (seglats): 18.-23.6.2021 (5 dygn) (Skärgårdshavet)
 • Hinta: 440€
 • Johtaja: Annina Kainu

“Ko-Gi 141 on kahdella ilmeisellä tavalla erityinen – luonto-osamme kesällä 2021 on purjehtiva ja koulutus toteutetaan kaksikielisenä. Tärkeimmät kaksi asiaa tästä Ko-Gista ovat kuitenkin jotain muuta: purjehtivalla kaksikielisella ei tingitä koulutussisällöistä eikä Ko-Gi-jutuista! Johtamista partiossa tarkastellaan erityisesti vesillä tapahtuvan partiotoiminnan näkökulmasta. Yhtenä tavoitteena on tukea meripartiotoiminnan johtamista lippukunnissa. Emme lupaa valmiita vastauksia vaan yhteistä pohdiskelua siitä, mikä tekee meripartiosta partiota. Millaisia erityispiirteitä partioiminta vesillä tuo lippukuntien toimintaan ja minkälaista johtamista tähän tarvitaan? Entä mikä tekee partiosta meripartiota?
Toivomme osallistujiksi moninaista joukkoa kehittymis- ja kehittämishaluisia partiojohtajia. Lupaamme mukaan lähteville merellisen toteutuksen Saaristomerellä, laadukasta partiokoulutusta ja uusia näkökulmia tuttuihin asioihin. Pääset tutkailemaan arvojasi ja miettimään, mistä olet tulossa ja minne olet menossa. Ko-Gillamme on mukana kurssilaisia, kouluttajia ja aluksia suomen- ja ruotsinkielisistä lippukunnista eri puolilta Suomea, joten voimme taata, että saat uusia tuttavuuksia, kokemuksia ja ajatuksia!
Tällä kurssilla voit kaikissa tilanteissa puhua äidinkieltäsi, mutta toivomme, että pystyt seuraamaan koulutusta ja keskusteluja myös toisella kotimaisella. Osallistujien ei tarvitse osata purjehtia, mutta purjeveneen toimintaympäristönä on hyvä olla ennalta tuttu.”

“TG 141 är en speciell kurs av två framstående orsaker – kursens naturdel sommaren 2021 ordnas som en seglats och därtill förverkligas kursen som tvåspråkig. Dessa aspekter frånser inte kursens viktigaste aspekter: trots att kursen förverkligas som seglats och tvåspråkig kommer vi varken att tumma på utbildningsinnehållets mångsidighet och kvalitet eller på de traditioner som gör Treklöver Gilwell-kursen så minnesvärd. Vi kommer att granska scoutledarskapet särkillt ur sjöscoutingens perspektivt, med syftet att stöda sjöscoutverksamheten i kårerna. Du får bl.a. reflektera kring vad som definierar scouting och sjöscouting samt hurdant ledarskap som förutsätts i verksamheten.
Vi önskar samla ett månsidigt gäng kursdeltagare som är ivriga på att utveckla och utvecklas. Åt kursdeltagarna lovar vi en kurs som förverkligas i Skärgårdshavets natursköna miljö, kvalitativ scoututbildning och nya perspektiv till bekanta ämnen. Med på vår TG finns kursdeltagare, utbildare och skepp från både svensk- och finskspråkiga kårer från olika delar av Finland, vi kan därför garantera, att du får nya bekantskaper, erfarenheter och intryck!
Under den här kursen kan du i alla situationer tala ditt modersmål, men vi önskar att du kan följa med undervisning och diskussion även på det andra inhemska språket. Vi strävar till att ordna en genuint tvåspråkig kurs: FiSSc är starkt med och förverkligar kursen och i staben finns det både svensk- och finskspråkiga utbildare. Deltagarna behöver inte kunna segla, men det är önskvärt att deltagaren har tidigare erfarenhet av att fungera ombord på en segelbåt.”

Treklöver-Gilwell Nordic, Ruotsi 2021

Scouterna (Ruotsin partiojärjestö) siirsi vuodelle 2020 suunnitellun yhteisen pohjoismaisen englanninkielisen koulutuksen kesälle 2021. Uudet päivämäärät ovat 16.-23.7.2021 ja 28.-30.1.2022. Jo kertaalleen ilmoittautuneilta tullaan kysymään halukkuudesta osallistua kurssille kesällä 2021. Koulutukseen otetaan myös uusia ilmoittautumisia, jos paikkoja on. Ilmoittautuminen on avattu uudestaan ajalle 1.9.-15.11.2020 ja ilmoittautua voi suoraan Ruotsiin tällä hakulomakkeella.

Lue lisää koulutuksesta (Scouternan sivu).

Kurssilla kouluttaa Suomesta Annina Kainu. Kurssin lisätietoja voi kysyä myös häneltä etunimi.sukunimi@partio.fi

Ko-Gi 142: Pitkä leiri

 • Ilmoittautuminen helmikuussa 2021
 • Pitkä lähijakso: 6.-14.7.2021 (8 vrk) (Evo)
 • Lyhyt lähijakso: 29.-31.10.2021 (2 vrk)
 • Hinta: 390€
 • Johtaja: Katri “Kengu” Hietanen

“Miltä kuulostaisi partioleiri metsässä vain aikuisten kesken? Jos joku muu vielä järjestää ohjelman ja fasiliteetit? Saat itse keskittyä kehittämiseen, kehittymiseen ja koulutuksiin. Pitkällä leiriosalla pääsemme keskittymään aiheisiin kokonaisvaltaisesti ja kurssivartio ehtii ryhmäytyä tukemaan jokaisen matkaa. Tarjolla leiri täynnä johtajakoulutusta ilman powerpointteja ja tietokoneita eli asioista valtaosa opiskellaan leirillä eikä etänä kotikoneilla. Luonto tarjoaa elämyksiä ja staabi takaa tiukkaa asiaa arvoista, johtamisesta ja partiosta sekä tarjoaa eväitä matkalle omaan kehittymiseen. Tällä leirillä haastamme enemmän ajatteluasi kuin erätaitojasi eli kesäleirimeiningillä mennään. Tervetuloa matkalle itseesi ja johtajuuden ytimeen!”

Ko-Gi 143: Kaamoskurssi 2021/2022

 • Ilmoittautuminen syyskuussa 2021 (yhdessä 2022 talvisyklin kurssien kanssa)
 • Pitkä lähijakso: 27.12.2021-1.1.2022 (5 vrk) (Lapinhäme, Sodankylä?)
 • Lyhyt lähijakso: 26.-29.5.2022 (3 vrk) (Evo)
 • Hinta: 440€

Lisätiedot kurssista saadaan viimeistään ilmoittautumisen alkaessa. Myös päivämäärien muutokset ovat vielä mahdollisia.


Ko-Gi -koulutukset toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Opintokeskus Sivis myöntää opintopisteytetyt todistukset.


Ko-Gi kurssien saavutettavuus

Ko-Gi-kurssit ovat helposti saavutettavia monin tavoin. Kursseilla kaikki kuuluvat joukkoon ja kiusaamiseen on nollatoleranssi. Ruoka on meille tärkeä viihtyvyyttä luova elementti ja erilaisten allergioiden yms. rajoitteiden huomioiminen on osa tätä. Muiden allergioiden suhteen kannattaa huomata, että samassa tilassa yöpyvillä voi olla varusteissaan esim. untuvamakuupusseja yms. allergiaa aiheuttavia. Jos tarvitset sähköä esim. uniapnealaitteeseen, pystymme sitä järjestämään sisätiloissa ja Evolla myös telttamajoitukseen. Tarkempia kurssikohtaisia tietoja esim. luonnossa liikkumisen suhteen saat kurssinjohtajilta. Turvallisuudesta huolehdimme kaikin tavoin ja useimmilla lähijaksoilla on saatavilla jääkaappitilaa lääkkeiden säilytykseen. Jos sinulla on näkö- tai kuulo-ongelmia, ota yhteyttä kurssinjohtajiin mahdollisuuksista selviytyä eri tilanteissa. Toistaiseksi emme pysty tarjoamaan maksuvapautuksia kurssimaksuista. Ko-Gi-kurssien esteettömyyttä kehitetään lähivuosina.

Lisätietoja koulutuksien saavutettavuudesta yleensä https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/helppo-tulla-tunnus/