Tavoitteilla ryhtiä kampanjaan

Selkeä tavoite helpottaa käytännön myyntityötä. Lopputuloksen kannalta on olennaista, että myynnille on asetettu tavoite ja että sen täyttymistä seurataan: onnistumiset motivoivat myyjiä ja tehty työ konkretisoituu selkeiksi euromääriksi.

Tavoite voi olla esimerkiksi

  • euromääräinen tai myydyissä kalentereissa laskettava
  • muuten konkreettinen, kalenterimyynnistä saaduilla rahoilla hankittava asia, kuten esimerkiksi uusi puolijoukkueteltta

Miettikää, minkälainen tavoite olisi teidän lippukuntanne tilanteelle sopivin! Parhaat lippukunnat myyvät vuosittain yli 20 kalenteria jäsentä kohti. Tavoitteen kannattaa kuitenkin pitää realistisena, jotta sen saavuttamista päästään kampanjan päätteeksi juhlimaan!

Julisteita, flyereita, somekuvia ja muita materiaaleja löydät partion materiaalipankista: partio.fi/kalenterimateriaalit

Yhdessä asetettu tavoite saavutetaan varmimmin

Tavoitteen asettamiseen kannattaa ottaa mukaan koko johtajisto. Kun tavoite asetetaan yhdessä, kaikkien on helppoa sitoutua siihen.

Pohtikaa johtakiston kesken seuraavia kysymyksiä:

  • Montako kalenteria myimme viime vuonna? Olimmeko tyytyväisiä myyntitulokseen?
  • Miten jäsenmäärämme on muuttunut viime vuodesta?
  • Pystymmekö myymään enemmän kalentereita jäsentä kohti tänä vuonna? Mitä se vaatisi?
  • Miten voisimme motivoida nykyistä useampia lippukunnan jäseniä osallistumaan kalenterimyyntiin?
  • Käytimmekö viime vuonna kaikkia myyntikanavia? (myyjäiset, nettikaupan markkinointi, ovelta ovelle -myynti, koulut, yritysmyynti…)
  • Olemmeko tehneet ostamisen mahdollisimman helpoksi? Onko lippukunnalla esimerkiksi korttimaksupäätteitä tai tili mobiilimaksuja varten?

 

Esimerkki: Kaikki lippukunnan sata jäsentä myivät 10 kalenteria vuonna 2018: 100 jäsentä x 10 kalenteria = 1000 myytyä kalenteria, vuoden 2018 lpk-osuudella siis 2900 euroa.

Vuonna 2019 jäsenmäärä on hiukan kasvanut ja jäseniä on 110. Tavoitteeksi asetettiin, että jokainen jäsen myisi keskimäärin kaksi kalenteria enemmän: 110 jäsentä x 12 kalenteria = 1320 myytyä kalenteria.

Lippukunnan osuus kalenterin myyntihinnasta on tänä vuonna 4,50 euroa, joten tällä tavoin lippukunta hankkii toimintaan 5940 euroa – siis peräti yli 3000 euroa enemmän kuin edellisvuonna!