Tavoitteilla ryhtiä kampanjaan

Selkeä tavoite helpottaa käytännön myyntityötä. Lopputuloksen kannalta on olennaista, että myynnille on asetettu tavoite ja että sen täyttymistä seurataan: onnistumiset motivoivat myyjiä ja tehty työ konkretisoituu selkeiksi euromääriksi.

Tavoite voi olla esimerkiksi

 • euromääräinen tai myydyissä kalentereissa laskettava
 • muuten konkreettinen, kalenterimyynnistä saaduilla rahoilla hankittava asia, kuten esimerkiksi uusi puolijoukkueteltta

Miettikää, minkälainen tavoite olisi teidän lippukuntanne tilanteelle sopivin! Parhaat lippukunnat myyvät vuosittain yli 20 kalenteria jäsentä kohti. Tavoitteen kannattaa kuitenkin pitää realistisena, jotta sen saavuttamista päästään kampanjan päätteeksi juhlimaan!

Kalenterin myyminen ja ostaminen tehdään mahdollisimman helpoksi

 • Mobiili- ja korttimaksutapojen tarjonta lisääntyy
 • Kalenterimyyjät näkyvät kauppakeskuksissa ja katukuvassa
 • Myyntipaikat näkyvät adventtikalenteri.fi-sivustolla

Asiakkaat ymmärtävät, että kalenterin ostamalla he tukevat paikallista partiotoimintaa

 • Lippukunnat kertovat tuottojen käytöstä kalenterin ostajille

Adventtikalenterin myynti on tärkeä osa lippukuntien varainhankintaa

 • Lippukunnat asettavat myynnille konkreettisen tavoitteen
Julisteita, flyereita, somekuvia ja muita materiaaleja löydät partion materiaalipankista: partio.fi/kalenterimateriaalit

Yhdessä asetettu tavoite saavutetaan varmimmin

Tavoitteen asettamiseen kannattaa ottaa mukaan koko johtajisto. Kun tavoite asetetaan yhdessä, kaikkien on helppoa sitoutua siihen.

Pohtikaa johtajiston kesken seuraavia kysymyksiä:

 • Olemmeko tehneet ostamisen mahdollisimman helpoksi? Onko lippukunnalla esimerkiksi korttimaksupäätteitä tai tili mobiilimaksuja varten?
 • Montako kalenteria myimme viime vuonna? Olimmeko tyytyväisiä myyntitulokseen?
 • Miten jäsenmäärämme on muuttunut viime vuodesta?
 • Pystymmekö myymään enemmän kalentereita jäsentä kohti tänä vuonna? Mitä se vaatisi?
 • Miten voisimme motivoida nykyistä useampia lippukunnan jäseniä osallistumaan kalenterimyyntiin?
 • Käytimmekö viime vuonna kaikkia myyntikanavia? (myyjäiset, nettikaupan markkinointi, ovelta ovelle -myynti, koulut, yritysmyynti…)

Vuonna 2019 jokainen lippukunnan 80 jäsenestä myi 6 kalenteria. Kalentereita myytiin siis yhteensä 480 kpl, ja lippukunta sai 4,5 euron lippukuntaosuudella yhteensä 2 160 euroa toimintansa tueksi.

Vuonna 2020 lippukunnassa aloitti uusi sudenpentulauma ja muutkin ikäkausiryhmät saatiin jonosta täyteen. 100 jäsenen myyntiä vauhditettiin aiempaa paremmilla maksuvaihtoehdoilla, minkä lisäksi lippukunta kertoi aktiivisesti omista myyntitempauksistaan.

Kalentereita myytiinkin ennätyksellisesti keskimäärin 8 kpl jokaista jäsentä kohden, ja näin lippukunta keräsi yhteensä 3 600 euroa.

 • Myynti kasvoi 1440 euroa, siis peräti 67 %!