Turvallisuus

Turvallisuusseikat on hyvä pitää mielessä koko adventtikalenterikampanjan ajan.

 • Adventtikalenterien myynnissä, kuten kaikissa partiotapahtumissa tulee noudattaa turvallisuutta. Adventtikalenterien myyminen tapahtuu pareittain tai ryhmissä. Ryhmänjohtajan olisi hyvä olla mukana myyntiretkillä ja heillä tulee aina olla tieto missä ryhmäläiset liikkuvat. Mikäli hankaluuksia ilmenee on ryhmänjohtaja lähellä ja valmis puuttumaan tilanteeseen.
 • Ennen myyntiin lähtöä tulee ryhmäläisten kesken kerrata liikennesäännöt. Ulkona liikkuessa on oltava säänmukaisen ja lämpimän vaatetuksen lisäksi heijastin kiinnitettynä näkyvään paikkaan. Kalenterien myyminen olisi hyvä lopettaa klo 19.30 mennessä.
 • Myytäville kalentereille kannattaa varata sopiva kassi, jotta kalenterit pysyisivät myyntikuntoisina ja jotta ne eivät hukkuisi tai unohtuisi matkan varrelle.
 • Turvallinen rahankäsittely on syytä huomioida: rahat säilytetään aina kukkarossa eikä esimerkiksi taskun pohjalla. Isommat setelit viedään myyntitapahtumassa johtajille.

Turvallisuus ovelta ovelle -myynnissä

Oheisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti ovelta ovelle -myynnissä. Samoja asioita kannattaa huomioida myös muissa myyntikanavissa.

 • Ovelta ovelle -myynti tulisi lopettaa viimeistään klo 19.30.
 • Jos mahdollista, kannattaa myynti keskittää päiväsaikaan ja etenkin viikonloppuihin.
 • Myyjät liikkuvat aina pareittain tai isommissa ryhmissä.
 • Johtajan tulee olla aina kuulomatkan päässä. Hänen tulee tietää tarkasti, missä lapset liikkuvat ja oltava valmiina tulemaan apuun ongelmatilanteissa.
 • Vihaisia koiria on syytä varoa.
 • Pihojen portit on syytä muistaa sulkea.
 • Varsinkin pienimmille partiolaisille on hyvä ohjeistaa rahan käsittelyä. Ainakin olisi hyvä tietää, miten annetaan takaisin mistäkin rahasta ja miten vaihtorahoja säilytetään. Kannattaa sopia, että lapset toimittavat saadut rahat muutaman myyntitapahtuman jälkeen johtajille.
 • Yhteiset vaihtorahat pysyvät johtajalla parhaiten tallessa.