Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare

Kåren grundades år 1917 och hette först Ekenäs Girlscouter. Numera bär kåren namnet Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare, och använder sig av förkortningen SES.

Största delen verksamheten sker under vinterhalvåret med möten i kårlokalen varje vecka där scouten/ vargungen får träffa flickor och pojkar i sin egen ålder. Under mötena lär man sig nyttiga scoutfärdigheter och ibland leker man skojiga lekar m.m. 
Under hajker, förläggningar, utfärder, läger och vandringar får man sedan i praktiken prova på det man lärt sig. Scoutingen går mycket ut på "Learning by doing" dvs. man lär sig genom "att göra". Man lär sig även att ta vara på sig själv och att sammarbeta med andra.

Välkommen med i Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare!


Jäsenhakemus