Avoimet pestit

Suomen joukkueessa on avoimena pestejä!

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia.
 

Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on mielellään aiempaa jamboreekokemusta ja/tai muuta suureleirikokemusta vastaavan tyyppisestä pestistä. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

 
Pestin päävastuut:
 • Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.
 • Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.
 • Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.
 • Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Edellytettävä kokemus/osaaminen:

 • Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä toivotaan olevan aiempaa jamboreekokemusta ja/tai muuta suureleirikokemusta vastaavan tyyppisestä pestistä
 • Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi
 • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta

Lisätiedot

Pestin pituus: kesä 2020 – syksy 2021
 
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
 

Leirilippukunnanjohtajien haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen jamboreejoukkueen johtajat Sakari Warro ja Salla Grönlund. Voit lähettää vapaamuotisen hakemuksesi suoraan heille (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

Lue lisää Suomen joukkueesta www.partio.fi/nyt/ej2020

Täytä hakemus

Suomen Eurojamboree-joukkueen NHQ:un (Eli National Head Quarter) haetaan toimistomestareita

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


•    Suomen joukkueen NHQ:n suunnittelu ja toteutus yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa.  
•    Joukkueen jamboreen kaikille osallistujille tarjoama Suomi-ohjelma 
•    Yhteistyö muihin maihin jamboreen aikana
•    Mahdollisesti ennakkotapaamisen järjestäminen pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä varten, yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa

 
Pestin pituus: 2020-2021
 
Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä. 
 
Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

•    Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi 
•    Erinomaiset vuorovaikutustaidot 
•    Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista 
•    Organisointikykyä ja johtamistaitoja 
•     Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä 
•    Aikaisempi jamboree- tai suurleirikokemus
 
Pestissä pääsee kehittämään: 
•    Projektiosaamista, suuren projektin sidosryhmäsuhteita 
•    Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
•    Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
•    Tilannejohtamista

Lisätiedot

Kysymyksiin vastaa Suomen joukkueenjohtaja Salla Grönlund (salla.gronlund@partio.fi)

Täytä hakemus

Suomen eurojamboreejoukkueen palvelutiimi vastaa joukkueen materiaalin hallinnasta ja logistiikasta, tiedonhallinnasta ja kokonaisturvallisuudesta sekä joukkueen leirinaikaisesta huollosta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

 • Osallistuu palveluosa-alueen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen, erityisesti hankinnan ja jälleenmyynnin osalta.
 • Suunnittelee ja toteuttaa joukkueen yhteisen materiaalin sekä leirilippukuntien materiaalin hankinnan ja jälleenmyynnin.
 • Muodostaa hankintakanavat leirinaikaisille hankinnoille.

  Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)
 • Organisointikykyä
 • Ymmärrystä hankinnoista ja suuren projektin materiaalitarpeista
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta

  Pestissä eduksi katsotaan:
 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus
 • Neuvottelutaidot

          Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, suuren projektin hankinta- ja jälleenmyyntiosaamista
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Lisätiedot

Pestin pituus: pesti alkaa samantien ja jatkuu vuoden 2021 syksyyn

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Hankintamestarin rekrytoinnista vastaa joukkueenjohtaja Salla Grönlund. Täytä hakemus

Kun satapäinen joukko suomalaisia partiolaisia matkustaa Eurojamboreelle Puolaan, pitää siirtymät suunnitella ja kilpailuttaa huolella ja hyvissä ajoin. Ennen leiriä järjestettävästä oheismatkasta halutaan tehdä unohtumaton partioelämys. Ei siis mikä tahansa pakettimatka, vaan partiolaisten yhteinen matka.

Pestin päävastuut:
Leirimatkan ja partiomaisen oheismatkan suunnittelu ja toteutus osana tiimiä
Kaikenlaista jännää tekemistä matkoihin ja oheismatkaan liittyen ennen leiriä ja leirin aikana sekä leirin jälkeen 
Matkatoimistokumppanin kilpailutusprosessin valmistelu ja päätöksenteon valmistelu
Mahdollisesti kohdetiedustelumatka

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Aiempaa jamboreekokemusta
Paineensietokykyä ja valmiutta tiukkoihin aikatauluihin
Kykyä strategiseen ja taloudelliseen ajatteluun
Kykyä toimia osana tiimiä
Kohdemaan tuntemus on eduksi
Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
Kokemusta kilpailutusprosesseista

Pestissä pääsee oppimaan:
Suuren projektin matkajärjestelyiden suunnittelua ja toteutusta
Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista
Projektiosaamista

Lisätiedot

Pestin pituus: kesä 2020– syksy 2021

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä matkapäälliköihin Jaffa (jaffa.toivanen(at)partio.fi) ja Elina (elina.alajoki(at)partio.fi).

Täytä hakemus

Kiinnostaako numeroiden pyörittely? Sujuuko hankintojen tekeminen ja laskujen tarkistus myös englanniksi? Lähde mukaan tekemään 2021 Euroopan Jamboreeta resurssipäällikön ja muiden johtoryhmäläisten kanssa! Pääset kokemaan taloushallintaa kansainvälisessä ympäristössä!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin päävastuut

·Laskujen tarkastus ja seuranta

·Hankintojen tekeminen ja seuranta

·Budjetin seuranta

Pestissä tarvittavat taidot ja kokemus

·Talousosaamista

·Kiinnostusta hankintaprosesseista

·Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

·Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

·Kokemusta kilpailutusprosesseista

·Kykyä toimia osana tiimiä

·Valuuttasuojauksen tuntemus on eduksi

Pestissä pääsee oppimaan

·Projektinhallintaa talouden ja hankinnan näkökulmasta

·Kansainvälisen hankinnan perusteet ja periaatteet

Lisätiedot

Pestin pituus: 2020-2021

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen joukkueen resurssipäällikkö Krista (krista.topi(a)partio.fi)

Täytä hakemus