Avoimet pestit

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan Eurojamboreelle Puolaan kesällä 2020. Suomen joukkueen kooksi on kaavailtu n. 500 partiolaista. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Ainutlaatuisen kansainvälisen leirimatkaprojektin brändin ja monikanavaisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutuksen johtaminen ennakkomarkkinoinnista leirin jälkeen tapahtuvaan markkinointiin.

 • Projektin osallistujaviestinnänsuunnittelu ja toteutuksen johtaminen
 • Partiokentän osallistaminen jamboreentunnelmaan laajasti ja näyttävästi
 • Positiivisenilmapiirin ja pöhinän luominen
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muunjohtoryhmän kanssa.
 • Päällikkö rekrytoitarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:njäsenet)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pesti ei edellytä kykyä lähteä Puolaan varsinaiselle leirille.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Vahvaa osaamista brändäämisestä,markkinoinnista ja viestinnästä
 • Kokemusta markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta
 • Organisointikykyäja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuutaja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sujuvaa englanninkielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin markkinoinninja viestinnän johtamista
 • Kansainvälisessäpartioympäristössä toimimista
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan Eurojamboreelle Puolaan kesällä 2020. Suomen joukkueen kooksi on kaavailtu n. 500 partiolaista. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Pestin päävastuut:

Tehtävään valitaan 1-2 henkilöä

 • Leirilippukunnanjohtajienrekrytointi ja valmennus hyvään johtajuuteen
 • IST:in(International Service Team) valmentaminen leirimatkaa varten ja tukileirimatkan aikana.
 • Jamboree -matkankasvatustavoitteet ja hyvinvointi eri osallistujaryhmien (mm. Leiriläiset, Leirilippukunnanjohtajat, CMT (Contingent Management Team) ja IST:t kannalta
 • Projektin tekijöidenkehittymisen ja jaksamisen tuki
 • Leirin aikaisen turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen yhdessä Palvelupäällikön kanssa
 • Projektintavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muunjohtoryhmän kanssa.

Päällikkö rekrytoitarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:njäsenet)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestivaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa
merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Vahvaa näyttöä ihmistenjohtamistaidoista tai/ja HR-toiminnoista
 • Aiempaa jamboreekokemusta
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
 • Partion kasvatustavoitteiden soveltaminen
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Kykyä ottaa vastuutaja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sujuvaa englanninkielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista
 • Projektiosaamista, suuren projektin henkilöstöjohtamista
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

 

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan Eurojamboreelle Puolaan kesällä 2020. Suomen joukkueen kooksi on kaavailtu n. 500 partiolaista. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinenpartiokokemus.

Pestin päävastuut:

Tehtävään valitaan1-2 henkilöä

 • Vastuu joukkueen kokonaisturvallisuudesta ja turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen yhdessä Matka- ja Osallistujapäälliköiden kanssa.
 • Vastuu Suomen joukkueen varusteiden ja tarvikkeiden hallinnasta
 • Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja johtaminen joukkueen sujuvan leiriarjen varmistamiseksi.
 • Projektin tiedonhallinnan suunnittelu ja toteutuksen johtaminen (mm. Tietojärjestelmät O365, Kuksa), ilmoittautumisprosessi, analytiikka, aikataulutus ja leirirekisteri)
 • Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

Päällikkö rekrytoi tarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:njäsenet)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Osaamista kokonaisturvallisuudesta ja riskienhallinnasta
 • Logistiikkaosaaminen katsotaan eduksi
 • Aiempaajamboreekokemusta
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
 • Osaamista tiedonhallinnasta ja analytiikasta
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Sujuvaa englanninkielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

 • Projektiosaamista, suuren projektin turvallisuuden ja tiedonhallinnan johtamista
 • Kansainvälisessäpartio ympäristössä toimimista
 • Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista