Avoimet pestit

Suomen Eurojamboree-joukkueen NHQ:un (Eli National Head Quarter) haetaan kahta toimistomestaria.  
Pestiin voi hakea myös parin kanssa 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

•    Suomen joukkueen NHQ:n suunnittelu ja toteutus yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa.   
•    Joukkueen jamboreen kaikille osallistujille tarjoama Suomi-ohjelma  
•    Yhteistyö muihin maihin jamboreen aikana 
•    Mahdollisesti ennakkotapaamisen järjestäminen pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä varten, yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa

 
Pestin pituus: 2019-2020 
 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

•    Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi  
•    Erinomaiset vuorovaikutustaidot  
•    Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista  
•    Organisointikykyä ja johtamistaitoja  
•     Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä  
•    Aikaisempi jamboree- tai suurleirikokemus

Pestissä pääsee kehittämään:  
•    Projektiosaamista, suuren projektin sidosryhmäsuhteita  
•    Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja 
•    Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista 
•    Tilannejohtamista

Lisätiedot

Kysymyksiin vastaa joukkueen yhteistyöpäällikkö Anne “Herkku” Toukonen (anne.toukonen@partio.fi)

 

 

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia.

Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on mielellään aiempaa jamboreekokemusta ja/tai muuta suureleirikokemusta vastaavan tyyppisestä pestistä. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

Pestin päävastuut:

· Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.

· Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.

· Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.

· Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Edellytettävä kokemus/osaaminen:

· Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä toivotaan olevan aiempaa jamboreekokemusta ja/tai muuta suureleirikokemusta vastaavan tyyppisestä pestistä

· Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi

· Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita

· Organisointikykyä ja johtamistaitoja

· Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä

· Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta

Pestin pituus: kesä 2019 – syksy 2020

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Leirilippukunnanjohtajien haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen jamboreejoukkueen johtajat Sakari Warro ja Salla Grönlund. Voit lähettää vapaamuotisen hakemuksesi suoraan heille (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

Suomen eurojamboreejoukkueen palvelutiimi vastaa joukkueen materiaalin hallinnasta ja logistiikasta, tiedonhallinnasta ja kokonaisturvallisuudesta, sekä joukkueen leirinaikaisesta huollosta. Tässä pestissä pääset siis tekemään kaikkea yllä mainittuja asioita.

Pestin päävastuut:

 • Osallistuu palveluosa-alueen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen, erityisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
 • Toimia asiantuntijana turvallisuussuunnitelman ja kriisitilanteiden toimintasuunnitelman tuottamisessa riskiarvion pohjalta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)
 • Organisointikykyä
 • Turvallisuuslähtöistä ajattelutapaa
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta

Pestissä eduksi katsotaan:

 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus
 • Kokemus kriisisuunnittelusta ja -johtamisesta
 • Neuvottelutaidot

 

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, suuren projektin riskienhallintaosaamista
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: pesti alkaa heti ja jatkuu syksyyn 2020

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Turvallisuusmestarin rekrytoinnista vastaa joukkueenjohtaja Salla Grönlund. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

 

Kiinnostaako numeroiden pyörittely? Sujuuko hankintojen tekeminen ja laskujen tarkistus myös englanniksi? Lähde mukaan tekemään 2019 Jamboreeta resurssipäällikön ja muiden johtoryhmäläisten kanssa! Pääset kokemaan taloushallintaa kansainvälisessä ympäristössä!

Pestin päävastuut

·Laskujen tarkastus ja seuranta

·Hankintojen tekeminen ja seuranta

·Budjetin seuranta

Pestissä tarvittavat taidot ja kokemus

·Vahvaa talousosaamista

·Osaamista hankintaprosesseista

·Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

·Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

·Kokemusta kilpailutusprosesseista

·Kykyä toimia osana tiimiä

·Valuuttasuojauksen tuntemus on eduksi

Pestissä pääsee oppimaan

·Projektinhallintaa talouden ja hankinnan näkökulmasta

·Kansainvälisen hankinnan perusteet ja periaatteet

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen joukkueen resurssipäällikkö Krista Topi. Vapaamuotoiset hakemukset ja lisätietoja krista.topi(a)partio.fi