Avoimet pestit

Suomen Eurojamboree-joukkueen NHQ:un (Eli National Head Quarter) haetaan kahta toimistomestaria.  
Pestiin voi hakea myös parin kanssa 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

•    Suomen joukkueen NHQ:n suunnittelu ja toteutus yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa.   
•    Joukkueen jamboreen kaikille osallistujille tarjoama Suomi-ohjelma  
•    Yhteistyö muihin maihin jamboreen aikana 
•    Mahdollisesti ennakkotapaamisen järjestäminen pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä varten, yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa

 
Pestin pituus: 2019-2020 
 

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

•    Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi  
•    Erinomaiset vuorovaikutustaidot  
•    Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista  
•    Organisointikykyä ja johtamistaitoja  
•     Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä  
•    Aikaisempi jamboree- tai suurleirikokemus

Pestissä pääsee kehittämään:  
•    Projektiosaamista, suuren projektin sidosryhmäsuhteita  
•    Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja 
•    Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista 
•    Tilannejohtamista

Lisätiedot

Kysymyksiin vastaa joukkueen yhteistyöpäällikkö Anne “Herkku” Toukonen (anne.toukonen@partio.fi)

 

Pestiin haetaan joukkueen koon mukaan 1-2 mestaria, joista vähintään toisella tulee olla jamboreekokemusta. Kaikki mestarit ovat leirin aikana yli 22v.

Ennen leiriä mestari

 • Pitää yhteyttä ISTeihin ja kerää tarvittavaa tietoa ISTeiltä
  • Pestitoiveet (riippuen miten leiriorganisaatio ne ohjeistaa kerättävän)
  • Telttajaot (riippuen miten leiriorganisaatio ne ohjeistaa kerättävän)
  • Vastuu IST:t kontaktointi (oheismatkan tehtävät, lomitukset)
 • Mestari tuntee projektin kasvatustavoitteet ja suunnittelee toimintaansa niiden mukaisesti
 • Kontaktoi omatoimimatkalle lähtevät IST:t ja tietää heidän matkasuunnitelmansa (yhdessä matkatiimin kanssa)
 • Järjestää kaksi IST tapaamista ennen leiriä yhdessä Joryn kanssa
 • On läsnä joukkueen somekanavissa ja huolehtii IST:ien tiedon kulusta yhdessä viestinnän kanssa
 • Huolehtii Safe For Harm kurssin tiedottamisesta ISTeille yhdessä viestinnän kanssa
 • Vastaa osallistujatiimissä ISTien asioiden esiintuomisesta ja käsittelystä
 • Osallistuu osallistujatiimin skype ja live palavereihin
 • Osallistuu tarpeen tulleen joryn kokouksiin
 • Osallistuu CMT:n viikonloppuihin

 Oheismatkalla (jos osallistuvat) välittäjät toimivat vastuutehtävissä oheismatkatiimin ohjeiden mukaan

 • Joukkueen tuki ja turva
 • Matkustusryhmien mukana

 Leirin aikana mestari

 • Päivystys ISTeille (paikka sovitaan paikan päällä)
 • ISTien ongelmiailanteiden ratkominen
 • Hyvän leirifiiliksen ylläpitäminen
 • Raportoi osallistujapäällikölle ISTien kuulumiset (sovitaan miten ja koska)

 Leirin jälkeen mestari

 • Kirjoittaa loppuraportissa oman osuutensa
 • Osallistuu osallistujatiimin jälkitapaamiseen /skypeihin

 

Kysymyksiin vastaavat Suomen joukkueen johtajat Salla Grönlund ja Sakari Warro (etunimi.sukunimi@partio.fi)

 • Pestiin haetaan joukkueen koon mukaan 1-2 välittäjää, joista vähintään toisella tulee olla jamboreekokemusta. Kaikki välittäjät ovat leirin aikana yli 22v.

  Ennen leiriä välittäjät:

  • Välittäjät yhdessä vastaavat leirilippukunnista. Leirilippukunnat jaetaan välittäjille tasan jolloin jokaisella llpk:lla on vastuuvälittäjä, kuitenkin niin että yhdessä hoidetaan ja tiedetään tasaisesti myös muiden kuulumiset.
  • Tulevat tutuiksi llpkjohtajistoille ennen leiriä
  • Tapaavat leirilippukuntia ja niiden johtajistoja ennen leiriä (sovitusti kuka menee mihinkin)
   • Lippukuntien ennakkotapaamisissa
   • Johtajistojen tapaamisissa
   • Osallistuvat skypekokouksiin
  • Osallistuvat osallistujatiimin skype ja live palavereihin
  • Osallistuvat tarpeen tulleen Joryn palavereihin
  • Ovat läsnä leirilippukuntien somekanavilla ja seuraavat niiden toimintaa (joista infonostot osallistujapäälliköille tarpeen tullen)
  • Osallistuvat CMT:n viikonloppuihin
  • Oheismatkalla (jos osallistuvat) välittäjät toimivat vastuutehtävissä oheismatkatiimin ohjeiden mukaan
  • Joukkueen tuki ja turva
  • Matkustusryhmien mukana

  Leirin aikana

  • Kullakin välittäjällä on vastuuleirilippukunnat, joita hän tapaa päivittäin
  • Välittäjä seuraa llpk:n tilannetta ja vointeja
  • Välittäjä tsemppaa, kannustaa, auttaa ongelmien kanssa
  • Välittäjä raportoi tarpeen tullen tilanteista osallistujapäälliköille
  • Välittäjä tuntee leirilippukunnan aikataulun ja päiväohjelman
  • Välittäjä osallistuvat päivittäiseen LLPK johtajiston kokoukseen NHQ:lla

  Leirin jälkeen välittäjä

  • Kirjoittaa loppuraportissa oman osuutensa
  • Osallistuu (/järjestää) llpkj:den palautekeskusteluihin
  • Osallistuu osallistujatiimin jälkitapaamiseen /skypeihin

   

  Kysymyksiin vastaavat Suomen joukkueen johtajat Salla Grönlund ja Sakari Warro (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Suomen Eurojamboree-joukkueen NHQ:un (Eli National Head Quarter) haetaan kahta toimistomestaria.  Pestiin voi hakea myös parin kanssa.

Pestin päävastuut:  

 • Suomen joukkueen NHQ:n suunnittelu ja toteutus yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa.  
 • Joukkueen jamboreen kaikille osallistujille tarjoama Suomi-ohjelma 
 • Yhteistyö muihin maihin jamboreen aikana
 • Mahdollisesti ennakkotapaamisen järjestäminen pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä varten, yhdessä yhteistyöpäällikön kanssa

Pestin pituus: 2019-2020  

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.  

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:  

 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi 
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot 
 • Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista 
 • Organisointikykyä ja johtamistaitoja 
 • Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä  
 • Aikaisempi jamboree- tai suurleirikokemus

Pestissä pääsee kehittämään:  

 • Projektiosaamista, suuren projektin sidosryhmäsuhteita 
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista 
 • Tilannejohtamista

 

Kysymyksiin vastaa joukkueen yhteistyöpäällikkö Anne “Herkku” Toukonen (anne.toukonen@partio.fi)

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia.

Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on mielellään aiempaa jamboreekokemusta ja/tai muuta suureleirikokemusta vastaavan tyyppisestä pestistä. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

Pestin päävastuut:

· Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.

· Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.

· Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.

· Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Edellytettävä kokemus/osaaminen:

· Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä toivotaan olevan aiempaa jamboreekokemusta ja/tai muuta suureleirikokemusta vastaavan tyyppisestä pestistä

· Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi

· Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita

· Organisointikykyä ja johtamistaitoja

· Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä

· Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta

Pestin pituus: kesä 2019 – syksy 2020

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Leirilippukunnanjohtajien haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen jamboreejoukkueen johtajat Sakari Warro ja Salla Grönlund. Voit lähettää vapaamuotisen hakemuksesi suoraan heille (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

Suomen eurojamboreejoukkueen palvelutiimi vastaa joukkueen materiaalin hallinnasta ja logistiikasta, tiedonhallinnasta ja kokonaisturvallisuudesta, sekä joukkueen leirinaikaisesta huollosta. Tässä pestissä pääset siis tekemään kaikkea yllä mainittuja asioita.

Pestin päävastuut:

 • Osallistuu palveluosa-alueen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen, erityisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
 • Toimia asiantuntijana turvallisuussuunnitelman ja kriisitilanteiden toimintasuunnitelman tuottamisessa riskiarvion pohjalta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)
 • Organisointikykyä
 • Turvallisuuslähtöistä ajattelutapaa
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta

Pestissä eduksi katsotaan:

 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus
 • Kokemus kriisisuunnittelusta ja -johtamisesta
 • Neuvottelutaidot

 

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, suuren projektin riskienhallintaosaamista
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: pesti alkaa heti ja jatkuu syksyyn 2020

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Turvallisuusmestarin rekrytoinnista vastaa joukkueenjohtaja Salla Grönlund. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

 

Suomen eurojamboreejoukkueen palvelutiimi vastaa joukkueen materiaalin hallinnasta ja logistiikasta, tiedonhallinnasta ja kokonaisturvallisuudesta sekä joukkueen leirinaikaisesta huollosta.

Pestin päävastuut:

 • Osallistuu palveluosa-alueen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen, erityisesti hankinnan ja jälleenmyynnin osalta.
 • Suunnittelee ja toteuttaa joukkueen yhteisen materiaalin sekä leirilippukuntien materiaalin hankinnan ja jälleenmyynnin.
 • Muodostaa hankintakanavat leirinaikaisille hankinnoille.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)
 • Organisointikykyä
 • Ymmärrystä hankinnoista ja suuren projektin materiaalitarpeista
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta

Pestissä eduksi katsotaan:

 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus
 • Neuvottelutaidot

 

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, suuren projektin hankinta- ja jälleenmyyntiosaamista
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: pesti alkaa samantien ja jatkuu vuoden 2020 syksyyn

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Hankintamestarin rekrytoinnista vastaa joukkueenjohtaja Salla Grönlund. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

 

Kiinnostaako numeroiden pyörittely? Sujuuko hankintojen tekeminen ja laskujen tarkistus myös englanniksi? Lähde mukaan tekemään 2019 Jamboreeta resurssipäällikön ja muiden johtoryhmäläisten kanssa! Pääset kokemaan taloushallintaa kansainvälisessä ympäristössä!

Pestin päävastuut

·Laskujen tarkastus ja seuranta

·Hankintojen tekeminen ja seuranta

·Budjetin seuranta

Pestissä tarvittavat taidot ja kokemus

·Vahvaa talousosaamista

·Osaamista hankintaprosesseista

·Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

·Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

·Kokemusta kilpailutusprosesseista

·Kykyä toimia osana tiimiä

·Valuuttasuojauksen tuntemus on eduksi

Pestissä pääsee oppimaan

·Projektinhallintaa talouden ja hankinnan näkökulmasta

·Kansainvälisen hankinnan perusteet ja periaatteet

Pestin pituus: 2017-2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaa Suomen joukkueen resurssipäällikkö Krista Topi. Vapaamuotoiset hakemukset ja lisätietoja krista.topi(a)partio.fi