Act!

Eurojamboreen teemana on ACT!

Jokaisella partiolaisella on mahdollisuus kasvaa sosiaalisen muutoksen tekijäksi. Kaikki partiolaiset onkin kutsuttu Eurojamboreelle tekemään muutos! He pääsevät tekemään yhteistyötä erilaisista kulttuureista ja eri kieliä puhuvien ihmisten kanssa. He pääsevät tekemään oivalluksia ja löytämään omat vahvuutensa. Heillä on mahdollisuus toimia käyttäen apunaan uusia taitoja ja tehdä muutos yhteiskunnassa.

Eurojamboreen kasvatukselliset tavoitteet:
– Kannustaa partiolaisia löytämään mahdollisuutensa muuttaa maailmaa
– Lisätä partiolaisten tietoisuutta Euroopan ja maailman haasteista, kuin myös vastuunottoa omasta paikallisyhteisöstään
– Hankkia tietoa siitä, kuinka toimia aktiivisena Euroopan ja maailmankansalaisena
– Rakentaa avoimuutta muita kohtaan elää rauhassa
– Oppia ottamaan vastaan haasteita, kehittämään ja rakentamaan itseluottamusta, sekä välttämään jatkuvaa itsensä parantelun tarvetta
– Lisätä tietoisuutta, kehittää taitoja ja muokata asenteita YK:n 2030 kestävän  kehityksen toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi luomalla oppimisympäristö tulevien nuorten paikallisten yhteisöjen johtajille
– Kokea mahtava Eurojamboree-seikkailu