Suomen joukkue

Suomen joukkue muodostuu leiriläisistä, leirilippukunnanjohtajista, IST:eistä ja CMT:stä eli contingent management teamistä.

Leirilippukunnat

Leirilippukunta on jamboreella kaiken toiminnan ydin. Leirilippukunta koostuu 36 leiriläisestä ja 4 aikuisesta leirilippukunnanjohtajasta. Eurojamboreelle osallistuvat leiriläiset ovat iältään 14–17 -vuotiaita. Leirilippukunnat pyritään muodostamaan niin, että samalta alueelta Suomesta eurojamboreelle lähtevät kootaan yhteen, jotta ennakkotapaamisia olisi mahdollisimman helppo järjestää.

IST – International Service Team

ISTit, eli palveluleiriläiset huolehtivat leirin päivittäisestä toiminnasta. Lyhenne tulee sanoista International Service Team. ISTeiksi ilmoittautuvat kaikki ennen leirin alkua 18 vuotta täyttäneet. IST-sivulta voit lukea tarkemmin mm. IST-pesteistä sekä ISTien omasta ohjelmasta.

CMT – Contingent Management Team

eli vapaasti käännettynä joukkueen laajennettu johtoryhmä. Suomen joukkueen CMT:hen kuuluu johtoryhmä sekä sen eri vastuualueista muodostetut tiimit: Matka, Osallistujat, Palvelu, Resurssi, Viestintä ja markkinointi (ViMa) sekä Yhteistyö.

Suomen joukkueen johtajat

Suomen joukkueen johtajina toimivat Sakari Warro Lounais-Suomen Partiopiiristä ja Salla Grönlund Pääkaupunkiseudun Partiolaisista. Molemmat tavoittaa @partio.fi osoitteista.