Leirilippukunnat

Leirilippukunnat ovat eurojamboreella kaiken toiminnan ydin. Leirilippukunta koostuu 36 leiriläisestä ja 4 aikuisesta leirilippukunnanjohtajasta. Eurojamboreelle osallistuvat leiriläiset ovat iältään 14–17 -vuotiaita. Leirilippukunnat on pyritty muodostamaan niin, että samalta alueelta Suomesta eurojamboreelle lähtevät kootaan yhteen, jotta ennakkotapaamisia olisi mahdollisimman helppo järjestää.

Eurojamboreella on viisi suomalaista leirilippukuntaa; Kaltio, Jyrhämä, Lähde, Köngäs ja Koski ja ne on nimetty veteen liittyvillä sanoilla.