Miten luotsata samoajaa?

Tapahtuma tulee antamaan uusia ajatuksia, ilmiöitä ja kokemuksia kaikille osallistujille. Luotsina sinun keskeisenä roolina on varmistaa ja tukea nuorta siinä, että hän saa positiivisen tapahtumakokemuksen. Tässä sinulle muutamia apukysymyksiä, joiden avulla voit käydä keskustelua ennen tapahtumaa ja tapahtuman jälkeen.

Vaikka et pääsisikään itse tapahtumaan, niin käythän näitä kysymyksiä läpi tapahtumaan osallistuvien nuorten kanssa. Voit myös pitää yhteyttä tapahtuman aikana nuoriin, vaikkapa somen kautta. Jos nyt tällä kertaa osallistuminen jää kohdaltasi väliin, toivomme näkevämme sinut mukana ensi kerralla.

Vinkki! Tehkää muistiinpanoja keskusteluista. Näihin voi palata tapahtuman jälkeen ja käyttää apuna myöhemmin keskustelussa.

Ennen tapahtumaa –kannusta, haasta ja rohkaise nuorta

 • Millaisia odotuksia samoajalla on tapahtumasta? Mitä hän haluaisi tapahtuvan?
 • Minkä polun samoaja on valinnut? Miksi tämä polku oli hänen valintansa? Millaisia odotuksia hänellä on polusta?
 • Millaista tietoa ja taitoa hänellä on liittyen polkuun ja polun aktiviteetteihin?
 • Mitä samoaja haluaa oppia tapahtuman aikana? Miten hän haluaa kehittää itseään?
 • Tarvitseeko hän tukea tai apua jossain? Miten häntä voisi auttaa?

Tapahtuman aikana –tue ja rohkaise nuorta oppimaan uutta

 • Varmista, että nuorella on käsitys viikonlopun sisällöstä aikatauluineen.
 • Selvitä käytännön asioita. Onko hänellä viikonlopun ohjelma tiedossa? Tietääkö hän, missä esimerkiksi hänen ohjelmapisteet sijaitsevat?
 • Kohtaako tapatuma odotuksia. Miltä samoajasta tuntuu olla tapahtumassa?
 • Rohkaise, kannusta ja innosta nuorta. Kysy tarvitseeko hän tukea jossain asiassa.
 • Kysy onko samoajalla kaikki ok?

Tapatuman jälkeen -käykää läpi kokemuksia

Käykää läpi ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana käyty keskustelumuistiinpanot. Jakakaa kokemuksia ja opittuja taitoja myös niille, jotka eivät tällä kertaa päässeet paikalle.

 • Vastasivatko tapahtuman kokemukset odotuksia? Mikä oli huikeinta tapahtumassa?
 • Millainen oli hänen valitsema polku? Millaisia aktiviteettejä hän teki? Vastasiko polku odotuksia?
 • Mitä samoaja oppi? Millaisissa asioissa hänen taitonsa kehittyivät?
 • Tuliko pettymyksiä? Mitä hän olisi toivonut, että olisi ollut toisin? Jäikö joku mietityttämään?