Leirielämä osallistujana

Mootin osallistujat ovat syntyneet välillä 2.8.1991–26.7.1999.

Mootille asutaan ja eletään 10 hengen kansainvälisissä leirivartioissa. Maksimissaan kaksi henkilöä tulee samasta maasta. Leirivartiot muodostetaan sen mukaan, mistä ohjelman teemoista (culture &community, nature & environment, physical activities &adventure) osallistujat ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita. Nämä ilmoitetut kiinnostuksen kohteet vaikuttavat myös siihen, mihin Expeditioin Centeriin vartio sijoitetaan.

Leirivartioille perustetaan kevään aikana Facebook-ryhmät, joissa vartioiden jäsenet voivat etukäteen tutustua toisiinsa ja sopia esimerkiksi yhteisistä majoitteista. Vartio on yhdessä avajaisista päättäjäisiin asti; vartio asuu yhdessä, valmistaa ruokansa yhdessä, sekä päättää yhdessä mihin aktiviteetteihin ja ohjelmaan osallistuu. Vartio valitsee myös johtajan itselleen. Neljä vartiota muodostaa heimon. Heimokin valitsee itselleen keskuudestaan johtajan. Lisäksi heimolla on kaksi neuvonantajaa (tribe advisor), jotka tukevat heimon yhteiseloa (vrt. luotsi).

Jokaisella heimolla on käytettävissään 40 m-2 teltta ruuanlaittoon ja oleskeluun (ihan jokaiseen expedition centeriin ei välttämättä mahdu jokaiselle heimolle omaa telttaa). Heimo saa käyttöönsä kaasulevyt, kaksi työpöytää ja keittiötarvikkeita ruuanlaittoa varten. Heimojen telttoihin on myös luvattu vetää sähköt viimeistään Alþingi-leiriosalla.