UKK

Julkaisemme tällä sivulla vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta täältä tai muualta nettisivuilta, laita meille viestiä!

Kysymykset on lajiteltu kategorioihin: Osallistuminen ja ilmoittautuminen, Leirimatkan hinta, Leirimatka ja oheismatka sekä Leirielämä Mootilla.

 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

K: Kuka voi osallistua Mootille?

V: Mootille voivat osallistua leiriläisinä kaikki 19.7.1995-18.7.2004 välillä syntyneet, ja ennen 19.7.1995 syntyneet voivat osallistua osana International Service Teamia eli IST:nä. Kaikilla täytyy olla partion jäsenmaksu maksettuna.

K: Voinko lähteä Mootille joukkueen ulkopuolella?

V: Et voi osallistua Mootille suomalaisena ilman joukkuetta, jos et ole osa Irlannin Mootin suunnittelutiimiä (Moot Planning Team).

K: Voiko evp-kaverini/ -puolisoni osallistua Mootille?

V: Valitettavasti Moot on tarkoitettu vain partiolaisille, joten osallistuakseen kaverisi/ puolisosi täytyisi liittyä Suomessa partion jäseneksi. Eli toki voi, jos hän liittyy partion jäseneksi ensin 🙂

K: Lippukuntani ei osallistu Mootille, enkä tunne ketään, joka lähtisi mukaan. Voinko silti itse ilmoittautua?

V: Ilman muuta! Ei meillä muillakaan välttämättä ole vanhoja kavereita mukana. Moot-joukkueeseen voi todellakin lähteä yksittäisenä partiolaisena.

K: Miksi Mootille ilmoittaudutaan jo vuotta aiemmin?

V: Leirin ilmoittautumisaikataulu on tullut järjestäjien puolelta. Tämän kokoluokan leirit vaativat sen verran paljon erilaista organisointia, varsinkin kun mukaan on tulossa osallistujia ympäri maailmaa, että hekin haluavat mahdollisimman hyvissä ajoin saada selville osallistujamäärän, jotta pääsevät lyömään lukkoon leirin järjestelyt.

Ymmärrämme matkailuun ja tuleviin aikoihin liittyvät epävarmuustekijät pandemiatilanne huomioiden, ja olemmekin joukkueena lykänneet ilmoittautumista ja laskutuksen aloitusta myös omalta osaltamme niin pitkälle kuin se ilmoittautumisen organisointi huomioiden leirin ehtojen puitteissa ilman ylimääräisiä kustannuksia on mahdollista. 

K: Voinko olla leirillä IST:nä, vaikka olen vielä osallistujaikäinen?

V: Valitettavasti et voi. Moot on viimeisiä mahdollisuuksia olla vielä leiriläisenä, joten kannattaa ottaa siitä kaikki ilo irti. IST:ksi ehdit vielä myöhemminkin!

K: Miksi IST:ien leiri on pidempi kuin osallistujien?

V: IST:ien odotetaan saapuvan Dubliniin jo 16.7.2022, koska heille järjestetään perehdytystä ja koulutusta pesteihinsä ennen varsinaisen leirin alkamista. Päivät eivät todennäköisesti ole täysiä vaan siinä saattaa olla hyvin aikaa tutustua myös kaupunkiin ja muihin partiolaisiin ennen leirin alkua. Vastaavasti leirin päättymisen jälkeen IST:ien odotetaan pysyvän leirillä pari päivää kauemmin, jotta voivat auttaa irlantilaisia leirialueen purkamisessa. Leiriläisten poistuttua IST:eille järjestetään myös yleensä omat juhlat, jossa kiitetään leirin eteen annetuta panoksesta.

 

Leirimatkan hinta

 K: Miksi leirimatka maksaa paljon?

V: Mootin leirimaksu koostuu varsinaisen leirimaksun lisäksi joukkueen yhteisistä kuluista, joita aiheutuu mm. leirimatkan markkinoinnista ja järjestelyistä, joukkueen ennakkotapaamisesta, sekä leirin Suomi-ohjelmasta ja muusta mahdollisesta joukkueen yhteisestä varusteistosta leirillä. Lisäksi kuluissa on mukana projektille laskettu riskivara, jolla pystytään reagoimaan matkan aikana tapahtuviin yllätyksiin.

Oheismatkalle lähtijöiden oheismatkaosuus koostuu matkoista, majoituksesta ja ruuasta oheismatkan aikana sekä oheismatkan yhteisestä ohjelmasta. 

Kansainvälisten leirien varsinaiset osallistumismaksut määritellään maailmanorganisaatiossa. Jokainen jäsenmaa kuuluu tiettyyn hintakategoriaan riippuen maan taloudellisesta asemasta. Varakkaimpien maiden osallistujat avustavat omalla osallistumismaksulla köyhempien maiden osallistujia leirille. Jokainen meistä siis tekee hyvää omalla leiriosallistumisellaan!

K: Miksi IST:n osallistumismaksu on alhaisempi kuin leiriläisen?

V: WOSM ja Irlannin Moot-organisaatio on vahvistanut IST:ille alhaisemman osallistumismaksun leirille kannustaakseen myös leiriläisiän ylittäneitä lähtemään tekemään Mootia. Halusimme tuoda tämän edun täysimääräisesti myös suomalaisille ja siten kannustaa myös yli 26-vuotiaita mukaan leirimatkalle.

K: Vaikuttaako leirin siirtyminen COVID19-pandemian takia leirimatkan hintaan?

V: Tarkistimme syksyllä 2020 leirimatkan budjetin sekä huomioimme mahdollisen päällekkäisyyden Finnjamboree Kajon kanssa vaikutuksen Suomen joukkueen todennäköiseen kokoon. Koronapandemia aiheutti projektin pidentymisen vuodella sekä Finnjamboree todennäköisen joukkueen tavoitekoon pienenemisen, mutta pyrimme vastaamaan haasteeseen päivitetyssä budjetissa mielummin kulukurin muodossa kuin matkan hintoja nostavasti.

 

Leirimatka ja oheismatka

K: Miksi Moot-matkalla myös leiriläisten on mahdollista valita oheismatkan ja omatoimimatkan välillä?

V: Moot-leirimatkalle voi osallistua vain he, jotka täyttävät leirin alkuun mennessä 18 vuotta. Koska kyse on lähtökohtaisesti täysi-ikäisistä osallistujista, emme halunneet lähteä pakkorajaamaan oheismatkalle todennäköisesti pientä osaa joukkueen jäsenistä. Muilla leirimatkoilla leiriläisikäiset ovat pääasiassa alaikäisiä, joten niissä tapauksissa on ihan jo turvallisuusohjeidenkin mukaista, että leiriläisillä on koko ajan aikuisia mukana, ja tämän takia leiriläisten täytyy useimmilla muilla leirimatkoilla osallistua oheismatkalle.

K: Miksi Moot järjestetään samaan aikaan Finnjamboree Kajon kanssa?

V: Järjestävä organisaatio ja WOSM päättivät siirtää leiriä koronaviruksen 2020 aiheuttamien muutosten takia alkuperäisestä ajankohdasta heinäkuussa 2021 vuodella eteenpäin heinäkuulle 2022. Harmillisesti suomalaisten kannalta ajankohta osuu Kajon kanssa päällekkäin. Kansallisten isompien leirien ajankohta on ollut sekä Irlannin leiriorganisaatiolla että WOSM:lla tiedossa, mutta aina päällekkäisyyksiltä ei voida välttyä. Suomen Partiolaiset ja Suomen joukkueen johtoryhmä haluavat mahdollistaa suomalaisille mahdollisuuden lähteä myös leirimatkalle Irlantiin, ja sen takia leirimatka järjestetään kansallisesta suurleiristä riippumatta. Jokainen Moot on ikärajojen takia aina jollekin se viimeinen mahdollisuus osallistua leirille osallistujana.

 

Leirielämä Mootilla

K: Miten Mootilla majoitutaan?

V: Mootilla majoitutaan omissa teltoissa. Voit ottaa yhteisen teltan mukaan kaverisi kanssa, jos olette samassa vartiossa (eli myös leirin alkuosan samassa paikassa). IST:eille suosittelemme omia telttoja etenkin tilanteissa, joissa et pääse leirin alkuosan ajaksi kaverin kanssa samaan paikkaan pestiin.

K: Mootilla toimitaan kansainvälisissä vartioissa. Voinko toivoa kaverin kanssa samaan vartioon?

V: Tottahan toki! Samassa vartiossa voi olla enintään kaksi samasta maasta.

K: Milloin ja miten IST-pesteihin hakeudutaan?

V: Vahvistamme tämän vastauksen projektin edetessä. Todennäköisesti ilmoittautumisessa pääsee jo toivomaan osa-aluetta ja kertomaan osaamisestaan, ja pestit vahvistetaan jonkin verran ennen leiriä. Kannattaa varautua pieneen epävarmuuteen pestien suhteen; kaikki selviää aikanaan.