UKK

Julkaisemme tällä sivulla vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta täältä tai muualta nettisivuilta, laita meille viestiä!

Kysymykset on lajiteltu kategorioihin: Osallistuminen ja ilmoittautuminen, Leirimatkan hinta, Leirimatka ja oheismatka sekä Leirielämä Mootilla.

 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

K: Kuka voi osallistua Mootille?

V: Mootille voivat osallistua leiriläisinä kaikki 19.7.1995-18.7.2004 välillä syntyneet, ja ennen 19.7.1995 syntyneet voivat osallistua osana International Service Teamia eli IST:nä. Kaikilla täytyy olla partion jäsenmaksu maksettuna.

K: Voinko lähteä Mootille joukkueen ulkopuolella?

V: Et voi osallistua Mootille suomalaisena ilman joukkuetta, jos et ole osa Irlannin Mootin suunnittelutiimiä (Moot Planning Team).

K: Voiko evp-kaverini/ -puolisoni osallistua Mootille?

V: Valitettavasti Moot on tarkoitettu vain partiolaisille, joten osallistuakseen kaverisi/ puolisosi täytyisi liittyä Suomessa partion jäseneksi. Eli toki voi, jos hän liittyy partion jäseneksi ensin 🙂

K: Lippukuntani ei osallistu Mootille, enkä tunne ketään, joka lähtisi mukaan. Voinko silti itse ilmoittautua?

V: Ilman muuta! Ei meillä muillakaan välttämättä ole vanhoja kavereita mukana. Moot-joukkueeseen voi todellakin lähteä yksittäisenä partiolaisena.

K: Miksi Mootille ilmoittaudutaan jo vuotta aiemmin?

V: Leirin ilmoittautumisaikataulu on tullut järjestäjien puolelta. Tämän kokoluokan leirit vaativat sen verran paljon erilaista organisointia, varsinkin kun mukaan on tulossa osallistujia ympäri maailmaa, että hekin haluavat mahdollisimman hyvissä ajoin saada selville osallistujamäärän, jotta pääsevät lyömään lukkoon leirin järjestelyt.

Ymmärrämme matkailuun ja tuleviin aikoihin liittyvät epävarmuustekijät pandemiatilanne huomioiden, ja olemmekin joukkueena lykänneet ilmoittautumista ja laskutuksen aloitusta myös omalta osaltamme niin pitkälle kuin se ilmoittautumisen organisointi huomioiden leirin ehtojen puitteissa ilman ylimääräisiä kustannuksia on mahdollista. Myös kesätyöt aiheuttavat oman pohdintansa, mutta valitettavasti leirimatkalle ei ole mahdollista antaa kesätyötakuuta, koska sellaista ei ole järjestävän organisaation puolelta.

K: Voinko olla leirillä IST:nä, vaikka olen vielä osallistujaikäinen?

V: Valitettavasti et voi. Moot on viimeisiä mahdollisuuksia olla vielä leiriläisenä, joten kannattaa ottaa siitä kaikki ilo irti. IST:ksi ehdit vielä myöhemminkin!

K: Miksi IST:ien leiri on pidempi kuin osallistujien?

V: IST:ien odotetaan saapuvan Dubliniin jo 16.7.2022, koska heille järjestetään perehdytystä ja koulutusta pesteihinsä ennen varsinaisen leirin alkamista. Päivät eivät todennäköisesti ole täysiä vaan siinä saattaa olla hyvin aikaa tutustua myös kaupunkiin ja muihin partiolaisiin ennen leirin alkua. Vastaavasti leirin päättymisen jälkeen IST:ien odotetaan pysyvän leirillä pari päivää kauemmin, jotta voivat auttaa irlantilaisia leirialueen purkamisessa. Leiriläisten poistuttua IST:eille järjestetään myös yleensä omat juhlat, jossa kiitetään leirin eteen annetusta panoksesta.

K: Voiko pyörätuolilla kulkeva osallistua Mootille?

V: Kyllä voi! Sillä voi olla tosin vaikutusta siihen, mihin aktiviteetteihin pystyy osallistumaan. Joukkueen johto käyttää myös jokaisen ilmoittautuneen kohdalla lopullista harkintaa osallistumismahdollisuudesta. Kenenkään osallistumista ei kuitenkaan voida estää ilman pätevää syytä.

 

Leirimatkan hinta

 K: Miksi leirimatka maksaa paljon?

V: Mootin leirimaksu koostuu varsinaisen leirimaksun lisäksi joukkueen yhteisistä kuluista, joita aiheutuu mm. leirimatkan markkinoinnista ja järjestelyistä, joukkueen ennakkotapaamisesta, sekä leirin Suomi-ohjelmasta ja muusta mahdollisesta joukkueen yhteisestä varusteistosta leirillä. Lisäksi kuluissa on mukana projektille laskettu riskivara, jolla pystytään reagoimaan matkan aikana tapahtuviin yllätyksiin.

Oheismatkalle lähtijöiden oheismatkaosuus koostuu matkoista, majoituksesta ja ruuasta oheismatkan aikana sekä oheismatkan yhteisestä ohjelmasta. 

Kansainvälisten leirien varsinaiset osallistumismaksut määritellään maailmanorganisaatiossa. Jokainen jäsenmaa kuuluu tiettyyn hintakategoriaan riippuen maan taloudellisesta asemasta. Varakkaimpien maiden osallistujat avustavat omalla osallistumismaksulla köyhempien maiden osallistujia leirille. Jokainen meistä siis tekee hyvää omalla leiriosallistumisellaan!

K: Miksi IST:n osallistumismaksu on alhaisempi kuin leiriläisen?

V: WOSM ja Irlannin Moot-organisaatio on vahvistanut IST:ille alhaisemman osallistumismaksun leirille kannustaakseen myös leiriläisiän ylittäneitä lähtemään tekemään Mootia. Halusimme tuoda tämän edun täysimääräisesti myös suomalaisille ja siten kannustaa myös yli 26-vuotiaita mukaan leirimatkalle.

K: Vaikuttaako leirin siirtyminen COVID19-pandemian takia leirimatkan hintaan?

V: Tarkistimme syksyllä 2020 leirimatkan budjetin sekä huomioimme mahdollisen päällekkäisyyden Finnjamboree Kajon kanssa vaikutuksen Suomen joukkueen todennäköiseen kokoon. Koronapandemia aiheutti projektin pidentymisen vuodella sekä Finnjamboree todennäköisen joukkueen tavoitekoon pienenemisen, mutta pyrimme vastaamaan haasteeseen päivitetyssä budjetissa mielummin kulukurin muodossa kuin matkan hintoja nostavasti.

K: Voiko koko leiri vielä peruuntua osallistumismaksujen maksamisen jälkeen? Palautetaanko tuolloin osallistumismaksut?

V: Irlannin leiriorganisaation seuraava päätösportti leirin järjestelyjen jatkamiseksi on elokuussa 2021. Suomen joukkue ei laskuta ensimmäistä maksuerää ennen tätä, jolloin myös leirin peruuntuessa elokuussa 2021 ei myöskään kustannuksia synny leiriläiselle. Seuraavaa mahdollista päätösporttia ei joukkueenjohdolla ole tässä vaiheessa tiedossa, joten odotamme, että elokuun jälkeen leiri toteutuu varmasti. Tästä on myös jo nyt konkreettista toivoa rokotusten etenemisen ja matkustamisen vapauttamissuunnitelmien myötä.

Viimeinen vuosi on kuitenkin osoittanut, että kaikki on mahdollista. Olemme pyrkineet suojaamaan joukkueemme osallistujien rahoja ja venyttäneet maksuaikatauluja niin pitkälle kuin leirin ilmoittautumisehtojen ja oheismatkan järjestelyjen kannalta on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, ja mm. siksi osallistumismaksut laskutetaan erissä. Rahoja ei siirretä pois SP:n hallusta ennen kuin on pakko maksaa Irlantiin tai tehdä yhteisiä hankintoja. Pian julkaistavissa leirimatkan ilmoittautumis- ja peruutusehdoissa todetaan, että mikäli Mootin järjestäminen peruuntuu järjestävästä organisaatiosta johtuvasta tai muusta ylivoimaisesta syystä, osallistujille palautetaan osallistumismaksu vähennettynä toimistokuluilla (12 euroa) sekä sillä osuudella, joka on jo maksettu eteenpäin, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin joko maksun saajalta tai vakuutusyhtiöltä. Toisin sanottuna, kaikki se osa osallistumismaksusta, jota ei ole ehditty maksaa eteenpäin tai on mahdollista saada takaisin, palautetaan.

Muilta tahoilta takaisin saatavaan osuuteen vaikuttaa leirimatkan osalta sekä Moot-leirin ilmoittautumisehdot (löytyvät Mootin nettisivuilta worldscoutmoot.ie) että muun matkan valmistelun eteneminen ja joukkueen yhteisiin kustannuksiin sitoutuminen. Oheismatkan osalta mahdolliseen palautettavaan osuuteen vaikuttaa lisäksi oheismatkan järjestämiseksi tehtävät sopimukset ja varaukset sekä niiden palveluehdot.

 

Leirimatka ja oheismatka

K: Järjestetäänkö leirimatkan yhteydessä oheismatkaa?

V: Kyllä vaan! Oheismatkalle lähdetään 13.7. ja sen aikana tutustutaan Pohjois-Irlannin kulttuuriin, historiaan ja luontoon pitäen tukikohtaamme Belfastissa.

K: Miksi Moot-matkalla myös leiriläisten on mahdollista valita oheismatkan ja omatoimimatkan välillä?

V: Moot-leirimatkalle voi osallistua vain he, jotka täyttävät leirin alkuun mennessä 18 vuotta. Koska kyse on lähtökohtaisesti täysi-ikäisistä osallistujista, emme halunneet lähteä pakkorajaamaan oheismatkalle todennäköisesti pientä osaa joukkueen jäsenistä. Muilla leirimatkoilla leiriläisikäiset ovat pääasiassa alaikäisiä, joten niissä tapauksissa on ihan jo turvallisuusohjeidenkin mukaista, että leiriläisillä on koko ajan aikuisia mukana, ja tämän takia leiriläisten täytyy useimmilla muilla leirimatkoilla osallistua oheismatkalle.

K: Miksi Moot järjestetään samaan aikaan Finnjamboree Kajon kanssa?

V: Järjestävä organisaatio ja WOSM päättivät siirtää leiriä koronaviruksen 2020 aiheuttamien muutosten takia alkuperäisestä ajankohdasta heinäkuussa 2021 vuodella eteenpäin heinäkuulle 2022. Harmillisesti suomalaisten kannalta ajankohta osuu Kajon kanssa päällekkäin. Kansallisten isompien leirien ajankohta on ollut sekä Irlannin leiriorganisaatiolla että WOSM:lla tiedossa, mutta aina päällekkäisyyksiltä ei voida välttyä. Suomen Partiolaiset ja Suomen joukkueen johtoryhmä haluavat mahdollistaa suomalaisille mahdollisuuden lähteä myös leirimatkalle Irlantiin, ja sen takia leirimatka järjestetään kansallisesta suurleiristä riippumatta. Jokainen Moot on ikärajojen takia aina jollekin se viimeinen mahdollisuus osallistua leirille osallistujana.

Kajo järjestetään Evolla 15.-23.7.2022 ja Moot järjestetään Irlannissa 18.-29.7.2022 (tai 16.-30.7.2022 IST:eille).’

 

Leirielämä Mootilla

K: Miten Mootilla majoitutaan?

V: Mootilla majoitutaan omissa teltoissa. Voit ottaa yhteisen teltan mukaan kaverisi kanssa, jos olette samassa vartiossa (eli myös leirin alkuosan samassa paikassa). IST:eille suosittelemme omia telttoja etenkin tilanteissa, joissa et pääse leirin alkuosan ajaksi kaverin kanssa samaan paikkaan pestiin. Teltan voi hankkia myös Irlannin organisaatiolta ja joko tuoda sen leirin jälkeen mukanaan Suomeen tai lahjoittaa edelleen käytettäväksi Irlannissa.

K: Mootilla toimitaan kansainvälisissä vartioissa. Voinko toivoa kaverin kanssa samaan vartioon?

V: Tottahan toki! Samassa vartiossa voi olla enintään kaksi samasta maasta. Toiveet esitetään todennäköisesti talvella 2021-2022, ja vartion kokoonpanon saa tietää viimeistään loppu keväästä 2022.

K: Milloin ja miten IST-pesteihin hakeudutaan?

V: Vahvistamme tämän vastauksen projektin edetessä. Todennäköisesti ilmoittautumisessa pääsee jo toivomaan osa-aluetta ja kertomaan osaamisestaan, ja pestit vahvistetaan jonkin verran ennen leiriä. Kannattaa varautua pieneen epävarmuuteen pestien suhteen; kaikki selviää aikanaan.

K: Onko huonolla kielitaidolla järkevää lähteä mukaan reissuun?

V: Leirille osallistuu partiolaisia ympäri maailmaan ja luonnollisesti leiriläisten kielitaidon taso vaihtelee valtavasti. Mukaan voi hyvin lähteä heikommallakin englannin kielen taidolla, sillä kyse on lähinnä omasta asenteesta. Samassa vartiossa voi olla kaksi samasta maasta, mikä auttaa yleensä ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista, kun tarvittaessa apua saa kaverilta omalla kielellään. Ja toisaalta, mikään ei kehitä kielitaitoa niin hyvin kuin sen käyttäminen oikeassa ympäristössä!

K: Mitä kieliä Mootilla käytetään?

V: Leirin pääkieli on yleensä englanti, jonka lisäksi infoja on myös espanjaksi ja ehkä ranskaksikin. Myös muita kieliä pääsee varmasti käyttämään, kun vaan etsii oikean maalaisia partiolaisia ja ryhtyy juttusille.