Vinkkejä vaeltajille

Kokoamme tälle sivulle asiaa ja vinkkejä erityisesti vaeltajaikäisille. Moot on luonteva osa vaeltajan ikäkautta ja haluamme tukea jokaisen kasvua leirimatkan myötä. Tälle sivulle koostetaan  leirimatkan vaeltajakasvatuksellisuudesta  sekä vinkkejä matkan rahoitukseen.

Matkan rahoitus

Kansainväliset leirimatkat ovat aina suuri rahallinen ponnistus osallistujalleen. Koostamme tänne toukokuun aikana erilaisia rahoitus- ja varainhankintavinkkejä leirimatkan osallistumismaksun kattamiseksi.

Moot-leirimatkalle on mahdollista hakea stipendiä Folke Bernadotten Muistosäätiön rahastosta. Lisätietoa stipendistä ja hakuohjeet täällä. Stipendin hakuaika on 3.-21.5.2021.

Matkan kasvatustavoitteet

Hienoa, että olet kiinnostunut Irlannin Mootista!

Jokaisella osallistujalla (leiriläisellä, ISTillä ja joukkueen johdolla) on mahdollisuus leirimatkan aikana tutustua uusiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä kehittää itseään ja omaa maailmankuvaansa. Jokainen huolehtii omalla panoksellaan siitä, että leirimatkasta muodostuu onnistunut kokemus niin itselle kuin muillekin osallistujille. Saavuttaaksemme tämän, olemme laatineet Suomen joukkueelle viisi päätavoitetta Irlannin Mootille 2022. Nämä tavoitteet ohjaavat sekä leirimatkan suunnittelua että toimintaa leirimatkan aikana.

1 Tutustumme Irlantiin

Leirillä jokainen osallistuja pääsee tutustumaan syvemmin irlantilaiseen kulttuuriin, luontoon sekä saaren historiaan. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää leirimatkan jälkeen paremmin Irlannin historiaa ja kulttuuria. Irlannin luonto on tärkeä osa leirimatkaa. Suomen joukkue toimii leirimatkan aikana kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen.

2 Kunnioitamme muita ihmisiä ja kulttuureita

Projektin lähtökohtana on leirin teemaan liittyvästi “we all come from somewhere” – me kaikki tulemme jostain. Me kohtaamme ja ymmärrämme toisia ihmisiä omien lähtökohtiemme sekä taustamme kautta. Onkin tärkeää osata toimia erilaisissa tilanteissa kunnioittavasti myös silloin, kun toisen asenteet, mielipiteet tai arvot eroavat omistamme. 

3 Pidämme avoimen mielen uusille kokemuksille

Joillekin jo kansainvälinen leirimatka on itsessään uusi ja jännittävä kokemus, toisilla saattaa olla takana useampi ulkomaan leirimatka. Leirimatkan aikana jokainen pääsee kokeilemaan jotain uutta tai toimii tilanteessa, jossa ei ole aiemmin ollut. Silloin on tärkeää pitää aistit ja mieli avoimena uuden kohtaamiselle.  Avoin ja ennakkoluuloton suhtautuminen mahdollistaa sen, että jokainen osallistuja pääsee nauttimaan omista ja muiden onnistumisista. 

4 Toimimme ryhmänä

Leirin kantavana teemana on Le Chéile — yhdessä. Leirimatkan aikana osallistujat pääsevät toimimaan monenlaisissa ryhmissä. Jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä osa leirin onnistumista. Onkin tärkeää antaa tilaa muille, mutta myös ottaa oma paikkansa ryhmässä. Suomen joukkueen johto ottaa osallistujat osaksi leirimatkaa koskevaa päätöksentekoa, tehdään tästä yhdessä mahtava leirimatka!

5 Projektiosaaminen

Moot-matka on osallistujalle myös henkilökohtainen projekti, jonka suunnittelusta, budjetoinnista ja hyvinvoinnista hän vastaa osaltaan. Osallistujalla voi olla myös erilaisia pieniä pestejä joukkueessa tai leirivartiossaan. Leirimatkan oppeja voi myöhemmin hyödyntää esim. omassa lippukunnassa tai jossain toisessa projektissa.