Aluevaalit 2022

Mitkä vaalit ja milloin?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hallintoon luodaan uusi taso, hyvinvointialueet. Hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu 1.1.2023 alkaen. Käytännössä hyvinvointialueiden vastuulla on siis muun muassa sosiaalihuollon palvelut, neuvolat, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu, terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi. 

Hyvinvointialueita on yhteensä 21 ja nyt valittavan valtuuston koko riippuu hyvinvointialueen koosta vaihdellen 59-89 valtuutetun välillä. Ehdolle voi asettua omalla hyvinvointialueella ja jokainen äänioikeutettu äänestää oman hyvinvointialueensa ehdokkaita. Helsinki ei ole osa hyvinvointialuetta, eikä siellä sen takia järjestetä aluevaaleja. 

Ensimmäiset aluevaalit käydään 23.1.2022, ja ennakkoäänestää voi 12.-18.1.2022. Valittu valtuusto aloittaa työnsä 1.3.2022. Oman hyvinvointialueesi voit tarkistaa esimerkiksi vaalit.fi-sivustolta.

Mistä aluevaaleissa päätetään? 

Historiassaan ensimmäiset aluevaalit ovat erityisen tärkeät, sillä nyt luodaan niitä rakenteita joiden pohjalla hyvinvointialueet jatkossa toimivat. Käytännössä puhutaan siitä, mitkä asiat saavat eniten huomiota, miten hyvinvointialuetta johdetaan ja miltä hyvinvointialueen tarjoamat palvelut näyttävät niiden käyttäjälle. Tämä tarkoittaa myös asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen omien arvojen pohjalta. 

Hyvinvointialue päättää jatkossa siitä, millä tavoin lähin terveyskeskuksesi ja sairaalasi toimii. Tämä tuntuu ehkä itsestään selvältä, mutta samalla hyvinvointialueelle siirtyvät myös neuvolat, hammashuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, vanhuspalvelut sekä sosiaalityö. Toimeentulotukea tai tukea esimerkiksi perheen kriisitilanteessa haetaan jatkossa hyvinvointialueelta kunnan sijasta. Hyvinvointialue vastaa myös palo- ja pelastustoiminnasta. 

Kuinka lähteä ehdolle?

Aluevaalien ehdokasasettelu päättyy 14.12.2021 klo 16. Ennen tätä on vielä mahdollisuus asettua ehdolle aluevaaleissa. Eri puolueet etsivät ehdokkaita monilla alueilla loppuun asti, ja osaavat ehdokkaat otetaan usein ilolla vastaan. Partiolaisilla on paljon sellaisia supervoimia, joita aluevaikuttamisessa tarvitaan!

Lisätietoja vaalikelpoisuudesta.

Miksi myös aluevaalit ovat tärkeät partiolle?

Yksi partion tavoitteista on kasvattaa yhteiskuntaan aktiivisia kansalaisia. Jokainen tapa, teko ja vaalit ovat siis myös oleellisia myös partion kasvatustyölle. On tärkeää, että jokainen hahmottaa omat mahdollisuutensa vaikuttaa yhteiskuntaan niin vaaleissa ja kuin vaalien välillä.

Hyvinvointialueet vaikuttavat yhteiskunnallisesti moniin sellaisiin asioihin, jotka tarvitsevat puolestapuhujansa. Nuorten hyvinvointi ja huomiointi pandemian jälkeisessä maailmassa on tärkeää, jottei kukaan jää yksin huoltensa ja murheidensa kanssa. Se, miten rahaa, työntekijöiden aikaa ja toimitilojen käyttöä hyvinvointialueella jaetaan, ei ole itsestään selvää. 

Me partiossa haluamme, että yhteiskuntaa rakennetaan niin, että lasten ja nuorten hyvinvointi paranee. Se edellyttää laadukasta koulutusta, terveydenhoitoa, perheiden toimeentulon turvaamista, monipuolista nuorisotyötä ja harrastusmahdollisuuksia. Tämä ei onnistu ilman hyvinvointialueen ja kuntien tiivistä yhteistyötä ja nuorten huomioimista. 

Me haluamme, että lasten ja nuorten mielenterveydestä välitetään. Tämä voidaan tehdä rakentamalla yhteiskuntaa, jossa nuorten mielenterveysongelmiin puututaan ajoissa, ja jossa mielen hyvinvointia edistetään. Jos mieli järkkyy, jokaisella on oikeus pyytää apua ja saada sitä.

Näistäkin asioita päätetään hyvinvointialueilla!

Kuinka käsitellä ja puhua aluevaaleista lasten ja nuorten kanssa?

Vaalit eivät ole vain äänioikeutettujen juttu! Vaalipöllön aktiviteetit tukevat myös aluevaaleista käytävää keskustelua! Tämän lisäksi esimerkiksi Allianssi on koostanut materiaalin vaalien käsittelemiseksi nuorten kanssa

 

Kuva: Juha Nurmi