Partiovaikuttajat eduskunnassa

Edelliset eduskuntavaalit järjestettiin sunnuntaina 14.04.2019

Tällä sivuilta löydät partioehdokkaaksi vaaleissa ilmoittautuneiden kansanedustajien tiedot. Partioehdokkaaksi sai ilmoittautua jos oli maksanut partion jäsenmaksun 2019 tai liittynyt Partion Ystäväksi. Partioehdokkaiden toivotaan tukevan Suomen Partiolaisten vaaleihin asettamia tavoitteita. Monella muullakin kansanedustajalla tai eduskunnassa työskentevällä on partiotaustaa ja partioparlamentin toiminta on avointa kaikille, jotka tuntevat partiolaisuuden omakseen.

Nimi/ NamnMari Holopainen

Vaalipiiri/ Valkrets

01 Helsingin vaalipiiri/ Helsingfors valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta/ Hemkommun

Helsinki

Lippukunta/ Kår

Kulosaaren Meripartio

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

38

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Metsät ja ilmasto – Jokaiselle lapselle ja nuorelle luontokokemus, nyt ja tulevaisuudessa.

Tulevaisuutta ei ole vielä peruttu, mutta elämme nyt ratkaisevia hetkiä. Ei pelkästään sen takia, että meidän lapsemme ja heidän lapsensa pääsevät rakentamaan lumiukkoja, vaan siksi että kyseessä on planeetan tulevaisuus. Kun ilmasto lämpenee, luonnon monimuotoisuus hupenee. Kasvi- ja eläinlajit häviävät nopeasti. Lämpeneminen on pysäytettävä nopeasti 1,5 asteeseen.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nimi/ NamnSaara Hyrkkö

Vaalipiiri/ Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri/ Nylands valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta/ Hemkommun

Espoo

Lippukunta/ Kår

Koudat

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

31

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Tulevaisuus tehdään tänään. Olen periksiantamaton paremman maailman tekijä, analyyttinen optimisti ja toimeen tarttuva feministi. Olen mukana politiikassa puolustaakseni koulutusta, tasa-arvoa ja ympäristöä. Minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, vapaus, inhimillisyys ja avoimuus.

Allekirjoitan kaikki partiolaisten vaalitavoitteet ja jokainen niistä on sydäntäni lähellä. Kaikkein tärkein tehtävämme on pysäyttää ilmastonmuutos ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Tehdään se oikeudenmukaisesti ja varmistetaan, että meillä on hyvinvointivaltio huomennakin. Kansanedustajana teen kaikkeni sen puolesta, että rajoitamme ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen ja pysäytämme sukupuuttoaallon. Lopetetaan hiilen tupruttelu, rakennetaan raiteita, suojellaan metsiä, soita ja Itämerta.

Me voimme olla sukupolvi, joka ratkaisi ilmastonmuutoksen. Itse asiassa meidän on pakko. Siksi eduskuntaan tarvitaan uuden sukupolven vastuunkantajia.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

saarahyrkko.fi

Nimi/ NamnInka Hopsu

Vaalipiiri/ Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri/ Nylands valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta/ Hemkommun

Espoo

Lippukunta/ Kår

Kauka-Kuutit

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

42

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Koulutuksen laadusta pitää pitää kiinni. Se on pienen Suomen vahvuus. Lasten ja nuorten osallisuus ja kuuleminen päätöksenteossa tulee varmistaa. Harrastus on tärkeä jokaiselle lapselle. Tutkimusten mukaan se ehkäisee syrjäytymistä.

Tulevaisuuden sukupolvet arvostelevat meitä sen perusteella, mitä teimme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Luonto ja sen monimuotoisuus on ihmisten hyvinvoinnin ja myös taloudellisen toiminnan perusta. Päätösten ekologinen kestävyys tulee aina varmistaa. Myös tuleville partiopolville tulee säilyä puhdasta metsää ja merta retkeilyyn. Jos pakko on partion hyvistä vaalitavoitteista valita, valitsen tämän.

Maailman kriisien edessä ei saa heittäytyä toivottomaksi ja toimettomaksi. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda2030) antavat hyvän kehyksen toimia. Työ rauhan saavuttamiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi on entistä akuutimpaa. Kehitysyhteistyö tukee ihmisoikeuksien toteutumista, vahvistaa globaalia turvallisuutta ja ehkäisee pakolaisuutta.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

inkahopsu.fi

Nimi/ NamnKrista Mikkonen

Vaalipiiri/ Valkrets

09 Savo-Karjalan vaalipiiri/ Savolax-Karelens valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta/ Hemkommun

Joensuu

Lippukunta/ Kår

Partion Ystävät

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

46

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Haluan torjua aktiivisesti ilmastonmuutosta ja pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Sitä kautta jokainen saa kokea onnistumisen elämyksiä, pääsee mukaan ja voi vaikuttaa. Metsähallituksen luontopalveluiden määrärahoja tulee korottaa, jotta retkeilyalueiden ja kansallispuistojen rakenteista voidaan pitää huolta. Myös kansalaisjärjestöjen resursseista on huolehdittava ja vapaaehtoistoiminnan tekemistä helpotettava.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

kristamikkonen.fi

Nimi/ NamnMari-Leena Talvitie

Vaalipiiri/ Valkrets

12 Oulun vaalipiiri/ Uleåborgs valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta/ Hemkommun

Oulu

Lippukunta/ Kår

Pohjolan pirteät ja Ilkan Partiolaiset

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

38

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Ponnistin politiikkaan ja kansanedustajaksi partiolaisena, ylioppilaskunta-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen pohjalta. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja asiat ovat lähellä sydäntä. Koulutukseltani olen ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja ajattelen ettei ympäristö ole lahja menneiltä sukupolvilta vaan lainaa tulevilta. Teen
järkevää ympäristöpolitiikkaa ja edistän tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja.

Kestävät ratkaisut ovat minulle kuin kolmijalkainen tuoli. Siinä yksi jalka on ekologiset, yksi sosiaaliset ja yksi taloudelliset tekijät. Meistä jokainen ymmärtää, että kolmijalkainen tuoli pysyy pystyssä kun kaikki jalat eli tekijät ovat kunnossa.

Eduskunnan partioparlamentaarikkojen pj:na olen saanut tehdä yhteistyötä SP:n kanssa partion hallitusohjelmatavoitteissa. Ne ovat aivan mahtavat! Kun vain yksi on valittava, niin vaikuttavan luontokokemuksen sijaan valitsen harrastuksen jokaiselle lapselle ja nuorelle - jotta kukaan ei jäisi yksin ja kaikki pysyvät mukana.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

mari-leena.net