Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Muista myös Nuorten vaalikone

Näytetään 76 - 100 / 157

Siiri Mertakorpi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiolippukunta Kymen Kotkat ry.

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Iitti

Kuva/ Foto

Oma innostukseni kuntapolitiikkaan kohtaan on lähtenyt nimenomaan mahdollisuudesta pitää nuorten ääntä esillä. Olen ensimmäisen kauden valtuutettu Iitissä ja kuluneella valtuustokaudella olen mm. ajanut nuorisovaltuuston aseman parantamista, kunnan tarjoamien harjoittelupaikkojen lisäämistä opiskelijoille ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamista osallistuvan budjetoinnin keinoin.

Tällä hetkellä kannan suurta huolta koronakriisin merkittävistä ja pitkäkestoisista vaikutuksista lapsiin nuoriin. Iitissä on turvattava riittävät resurssit lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi myös tulevina vuosina. Haluan myös, että luomme oman Iitin harrastamisen mallin, jossa lasten ja nuorten maksuttomia harrastuksia tarjotaan koulupäivän yhteydessä.

Partion kuntavaalitavoitteiden teemat ovat kaikki minulle erittäin tärkeitä. Tärkeimmäksi nostan nuorten osallisuuden lisäämisen, koska sen osalta meillä Iitissä on eniten työtä tehtävänä.

Nina Miettinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Uudenmaan Partiopiirin järjestökoordinaattori

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Allekirjoitan partion kuntavaalitavoitteista jokaisen. Rakennetaan Helsinkiin maailman paras arki!

MAHDOLLISUUKSIEN ARJESSA jokaiselle löytyy paikka tehdä töitä, opiskella ja harrastaa. Torjumme syrjäytymistä tarjoamalla maksuttomat harrastukset koulupäivän yhteyteen ja pääsyn mielenterveyspalveluihin ilman byrokratiaa.

KESTÄVÄSSÄ ARJESSA palvelut ja luonto löytyvät läheltä. Autoa ei tarvita ja matkat eivät uuvuta, kun sijoitamme koulut, kirjastot, kaupat, metsät ja liikuntapaikat 15 minuutin säteelle jokaisen kotoa.

ILMASTOVIISAASSA ARJESSA on helppo valita kävely, pyöräily ja raideliikenne. Emme kaada metsiä, vaan istutamme ja suojelemme niitä lisää. Teemme hiilineutraalin Helsingin eteen konkreettisia tekoja.

Nyt on se hetki, kun voimme yhdessä saada muutoksen aikaan! 🙂

Urvelo Miettinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Parolan Eräveikot ry

Ikä/ Ålder

46

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hämeenlinna

Kuva/ Foto

Hämeenlinnalaisena haluan vaikuttaa siihen, että nuorilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti eri harrastuksia. Ulkoliikuntapaikkoja ja ulkoilumaastoja tulee kehittää. Evon kansallispuistosuunnitelmissa tulee huomioida myös alueen harrastuskäyttö, etenkin partiolaisten ja retkeilijöiden osalta.

Katariina Mikkonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Paltamon Vaarojen vaeltajat on minun kotilippukunta ja olen sen toiminnassa aktiivisesti mukana, lisäksi olen myös Kajaanin Korvenpoikien jäsen.

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kajaani

Kuva/ Foto

Lasten ja Nuorten osallisuus ja hyvinvointi on minulle sydämen asia. Haluan Kajaanista hyvän kaupungin elää ja asua, kaupungin jossa jokaisella on mieleisiä harrastuksia ja kukaan ei jää yksin. Tänne pitää olla hyvä muuttaa takaisin ja perustaa koti ja perhe. Vanheta mukavasti ja jokaisen asukkaan pitää tuntea olonsa kotoisaksi ja tärkeäksi.

Hilkka Näse

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Lätynkääntäjät

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Partion kuntavaalitavoitteisiin on helppo sitoutua, kaikkiin niistä. Omissa vaaliteemoissani korostan yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten asioita. On tärkeää, että kaikki ihmiset pääsevät halutessaan osallistumaan kaupungin yhteisiin asioihin. Palveluiden, harrastusten ja luonnon pitää olla saavutettavia kaikille.

Partiolla on iso merkitys siihen, millainen ihminen olen ja mihin asioihin vaikuttaa. Partiossa olen kasvanut vastuun ottamiseen ja uusien haasteiden ottamiseen.

Nelli Niemelä

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Olen kuulunut Oulunkylän Virkkuihin ja Sisulippukunta Onnikeihin, jälkimmäistä ollut myös perustamassa ja toiminut pitkään lippukunnanjohtajana sekä PäPa:n Sisutoimikunnassa(PäPa Vuoden Pj -97, Pronssinen ansiomitali -03). Poikani on kuulunut Keravan Korvenpoikiin.

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kerava

Kuva/ Foto

Minulle tärkeitä asioita ovat lapset, luonto ja liikunta. Se, että jokaisella on aidosti mahdollisuus voida hyvin ja elää hyvää elämää. Hyvä harrastus, kuten partio, antaa hyvät eväät tähän. Partiossa kasvaa tulevaisuuden vastuunkantajia ja luonnon ystäviä. On tärkeää, että tulevaisuudessa meillä on aikuisia, jotka ovat saaneet hyvät eväät elämään. Siksi on tärkeää vaikuttaa tämän päivän olosuhteisiin; kouluihin, harrastuksiin, lasten, nuorten ja perheiden tukeen sekä tietenkin ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen.

Teen työtäni ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä Icehearts- järjestössä. Näen päivittäin sen, miten tärkeää on, että rakenteet yhteiskunnassa toimivat ja kantavat myös kaikkein heikoimpia. Siksi haluan vaikuttaa ja siksi tärkein partiolaisten kuntavaaliteemoista on juuri tuo kaikkien tasavertaisuus – niin olosuhteissa, kuin siinä, että jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin on.

Numeroni on 204

Pasi Niemelä

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Janakkalan Ilvekset

Ikä/ Ålder

54

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Janakkala

Kuva/ Foto

Kaavoituksen kautta pyrin vaikuttamaan lähiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kunnan nuorisotoimen resurssit tulee jakaa tasapuolisesti kaikille harrastajaryhmille, myös muille kuin urheiluseuroille.

Tärkein tavoitteeni on Mallinkaisten korpiylängön ja järven ranta-alueiden säilyttäminen retkeilyalueena. Kunnan ei tarvitse tukea partioharrastusta rakentamalla urheiluhalleja tai liikuntapuistoja, voisiko kunta tukea tätä nuorten harrastusta jättämällä Mallinkaisten itäpuolen mahdollisimman luonnonmukaiseksi retkeilyalueeksi.

Riitta Niemistö

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kaukapartio, Tammero

Ikä/ Ålder

49

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Tampere on kasvanut teollisuuspaikkakunnasta yliopistokaupungiksi, kun päättäjillä on ollut lähteä suuruudenhulluilta vaikuttaviin hankkeisiin. Jatketaan tällä linjalla, niin kaupunki pysyy elinvoimaisena.

Sanna Niskakoski

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kallin Kanervat RY

Ikä/ Ålder

40

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Keminmaa

Kuva/ Foto

Kunnanvaltuutettuna ja järjestöihmisenä olisin hyvä linkki päättäjien ja vapaaehtoistoimijoiden välillä. Pidän tärkeänä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyisi edes yksi harrastus. Lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekevien aikuisten työpanos on kullanarvoista. Harrastustoiminnan edellytyksistä on pidettävä huolta.
Nuorten hyvinvoinnille ensiarvoisen tärkeää on myös hyvä ja rauhallinen kouluympäristö sekä osaava henkilökunta. Opettajataustani puolesta minulla olisi hyvää kokemusta ja näkemystä tehdä järkeviä ratkaisuja sivistyspuolen tehtävissä.
Hyvän koulutuksen ja ohjauksen kautta nuoret saavat tietoa, taitoa ja rohkeutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon.
Itse saan liikunnasta ja luonnossa liikkumisesta energiaa. Keminmaassa on luonto lähellä ja jokaisella on mahdollisuus siitä nauttia. Haluan olla tekemässä sellaisia päätöksiä, että tulevillekin sukupolville on vähintään yhtä hyvä mahdollisuus muodostaa mukava luontosuhde.

Elina Nurmi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Narvin Tytöt ry

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rauma

Kuva/ Foto

Olen asunut ja elänyt lähes koko ikäni metsän ympäröimänä. En ole varsinaisesti mikään eräjorma, mutta metsä ja kaikenlainen luonto vetävät minua puoleensä. Haluan olla osaltani vaikuttamassa siihen, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia harrastaa, sekä luoda oma luontosuhteensa. Tämä mahdollistetaan ylläpitämällä monipuolisia kohteita kaupungissa ja sen ulkopuolella. Opiskelen restonomiksi ja koulussa on annettu suuri painoarvo kestävälle kehitykselle ja vastuullisuudelle matkailupalvelujen tuottamisessa. Ne ovat itsellenikin tärkeitä asioita, ja läpinäkyvyyden kanssa yhdistettynä ne muodostavat tukevan pohjan myös kunnan päätöksenteolle.

Myös 9-vuotias poikani on partiolainen, ja olen pyrkinyt opettamaan hänelle myös arkielämässä niitä monipuolisia taitoja, joita itse olen partiosta saanut.
Emmäisen kerran olin itse kuntavaaliehdokkaana heti täytettyäni 18 vuotta, ja kannustan samaan kaikkia muitakin partiolaisia. Siten voit vaikuttaa.

Jaana Ovaska

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Value Based Leadership -koulutuksen johtajuus ja tukiryhmässä toimiminen

Ikä/ Ålder

59

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

1. Nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorten tarpeet on otettava yhdenvertaisesti huomioon kunnan päätöksenteossa.Huoli tulevaisuudesta on otettava vakavasti ja ilmastokysymykset tulee olla mukana kaikessa päätöksenteossa.
2. Kaiken yhdenvertaisuuden edistäminen ja kaikkien kuntaan muuttaneiden osallisuuden vahvistaminen. Yhdenvertaisuus, yhteenkuuluvuus ja arvostus lisäävät kaikkien hyvinvointia. Hyvä yhteistyö ja toisten arvostus mahdollistaa myös ratkaisujen löytämisen vaikeissa kysymyksissä kuten ilmastoasioissa.
3. Taiteen aseman edistäminen kaikille kuuluvana. Taide ja luovuus kuuluu kaikille ja on osa ihmisyyttä. Toiminta luonnossa ja leikki ovat myös ihmisen tapa ilmaista itseään ja lisätä hyvinvointia. Luovuutta on tärkeää saada esiin kun tarvitsemme ratkaisuja tulevaisuuden rakentamisessa.

Jyri-Petteri Paloposki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Turun Sinikotkat

Ikä/ Ålder

32

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Olen pitkän linjan partiolainen ja toiminut mm. viime vuoden loppuun SP:n hallituksen jäsenenä sekä piirihallituksessa ja lippukunnissa mm.
lippukunnanjohtajana ja akelana. On isosti partion ansiota että olen oppinut kantamaan vastuuta, tekemään hyviä päätöksiä ja ihan käytännönkin asioita kirjanpidosta nikkarointiin.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava sama mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. He ovat tulevaisuutemme, ja jokaisen hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Pienet ongelmat kertaantuvat äkkiä suuremmiksi, joten nuorisotyöhön, kouluihin ja mielenterveyspalveluihin on panostettava taloudellisesti haastavinakin aikoina.

Meillä on yksi Maa ja yksi Turku, josta on huolehdittava.
Joukkoliikennettä on parannettava ja pyöräily on nostettava tasavertaiseksi liikennemuodoksi. Lähiluonto on hyvinvoinnille tärkeää, ja Turun runsaista luontokohteista on pidettävä kiinni.

Tommi Pasto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Auran Eräkurjet ry

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Aura

Erityisesti nuorten osallistaminen ja kuunteleminen kunnallisessa päätöksen teossa on minulle tärkeää. Nuorten huolet ovat asioita, joihin meidän aikuisten tulisi kiinnittää huomiota, sillä omilla päätöksillämme muokkaamme tulevaisuutta.

Petteri Pavas

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Malmin tuulekävijät

Ikä/ Ålder

60

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Nurmijärvi

Kuva/ Foto

Kaikki kolme partion kuntavaalitavoitetta: harrastusmahdollisuudet, nuorten osallistuminen ja ympäristöstä huolenpito ovat minulle tärkeitä. En nosta mitään niistä yli toisten vaan lisään joukkoon vielä yhden: suvaitsevaisuuden.
Partio on mainio paikka monipuoliseen harrastamiseen, olen viime vuosina ollut mukana nostamassa ilmailun yhdeksi partioharrastuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on tärkeää kannustaa ja kehittää mahdollisuuksia siihen - kuntavaalit on mainio tilaisuus tulla mukaan lähidemokratian toteuttamiseen. Ympäristöasiat ovat olleet minulle hyvin tärkeitä jo 1970-luvulta lähtien. Tämä pitkä aikajakso antaa minulle uskoa onnistumiseen. Ensimmäinen oma ympäristötekoni oli ponnekaasujen käytöstä luopuminen otsonikerroksen pelastamiseksi. Nyt tämän yhteisen työn vaikutukset ovat näkyvissä. Partio on luonteva paikka suvaitsevaisuuden kasvuun - yhdessä toimiessamme ymmärrämme olevamme pohjimmiltamme samanlaisia.

Tiia Peippo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vihterä

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Vihti

Kuva/ Foto

Lähdin mukaan kuntavaaleihin, sillä haluan äitinä ja opettajana edistää erityisesti koulutuksen, lasten ja nuorten asemaa kotikunnassamme. Vihdin vahvuus on ehdottomasti monipuolinen luonto, siitä on pidettävä huolta myös jatkossa. Kunnassa tulisi edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua päätöksentekoon.

Petri Pekkola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maakotkat ry

Ikä/ Ålder

63

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kotka

Kuva/ Foto

Olen pitkän linjan partiolainen (Hopeasusi 116). Olen Kotkassa toiminut valtuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Nuorten ja erityisryhmien, vähempiosaisten asiaa olen aina puolustanut. Vielä ollaan kaukana tasa-arvoisesta suomalaisesta yhteiskunnasta, valitettavasti. Olen tehnyt valtuustoaloitteita mm. kevyestä liikenteestä ja kosteusvaurioiden tunnistamisesta. Siviiliammatti työterveyslääkäri. SP:n tavoitteista pidän tärkeimpänä "Ympäristö, luonto ja ilmasto – jokaiselle nuorelle mahdollisuus luontosuhteeseen", koska kaupungistuminen lisääntyy ja luonnon monimuotoisuus vähenee ilman nopeita toimia.

Janne Peltola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Toimen Pojat

Ikä/ Ålder

35

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Minulle tärkeitä asioita ovat inhimillinen pääoma, luonto ja ihmiskasvoinen talous. Partio on tärkeä sekä luontosuhteen kehittäjänä että vastuuntuntoisten aikuisten kasvattajana. Siksi harrastustakuu ja luonto puhuttelevat minua erityisesti.

Kuntien pitää turvata lippukuntien toimintaedellytykset tarjoamalla niin rahallista, materiaalista kuin henkistäkin tukea. Rahallisen avun tulee olla suhteessa toiminnan laajuuteen ja vaikuttavuuteen. Kunnan materiaalisella tuella tarkoitan leirivälinelainausta sekä mutkatonta ja edullista tilojen käyttöä. Kun yhteys nuorisotoimen ja lippukunnan välillä on elävä ja toimiva, esimerkiksi harrastustakuu on helppo toteuttaa ja materiaalinen tuki järjestyy mutkattomasti.

On tärkeää, että Espoota viherretään ja viheralueet säilytetään. Lapset ja nuoret ansaitsevat välittömän luontosuhteen.

Lisäksi jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla aidosti kuulluksi koko yhteiskuntaa koskevissa asioissa - ei pelkästään heitä koskevissa.

Erja Pentti

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Viialan Metsänkävijät

Ikä/ Ålder

53

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Akaa

On tosi tärkeää, että partio tarjoaa lapsille ja nuorille mielekkään harrastuksen, reilut toimintasäännöt sekä fiksuja elämän eväitä. Olen todennut omista lapsistani, että partio on omalta osaltaan avittanut hienosti meitä vanhempia heidän kasvattamisessaan vastuullisiksi aikuisiksi. Niinpä jos voisin vaikuttaa oikein paljon, niin mahdollistaisin jokaiselle lapselle 'partion peruskurssin.' Partio opastaa kokonaisvaltaiseen ajatteluun sekä toisten ihmisten ja ympäristön huomioimiseen.

Tytti Pesu

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Naantalin Naakat ja Naantalin Siniset

Ikä/ Ålder

57

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Raisio

Kuva/ Foto

Lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus tulla kuulluiksi heitä koskevissa päätöksissä. Avoin ja läpinäkyvä päätöstenteon prosessi lisää luottamusta ja kiinnostusta yhteisiä asioita kohtaan.
Lasten rakkaus luontoon syntyy luonnossa. Kouluja ja päiväkotien lähellä olevilla lähimetsillä on suuri merkitys luontosuhteen syntymiselle ja kehittymiselle.
Ilmastoteot tehdään kunnissa ekologisilla ja energiaa säästävillä rakentamisen ja kaavoituksen ratkaisuilla.
Pastiossa kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä - myös kuntavaaliehdokkaita.

Sari Pettersson

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Karimo

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rauma

Kuva/ Foto

Olen rakastunut Raumaan, omaan kotipaikkakuntaani. Haluan vaikuttaa siihen, että Rauma on hyvä paikka asua, elää, yrittää ja vierailla myös tulevaisuudessa. Haluan vaikuttaa siihen, että meillä on elinvoimainen elinkeinoelämä ja hyvät koulutusmahdollisuudet. Haluan tehdä Raumasta entistä houkuttelevamman ja saada lisää nuoria, opiskelijoita meille, koska he ovat tulevaisuus.
Partion kuntavaalitavoitteista lähellä sydäntä on erityisesti luontosuhde ja sen tukeminen. Lyhyiden välimatkojen päässä on hienoja retki- ja luontokohteita. Rauman mahdollisuuksien kehittäminen pyöräilykaupunkina tukisi vihreitä arvoja. Harrastusmahdollisuuksia meillä on, mutta kaikille seuroille ei löydy aina riittäviä kokoontumistiloja. Nuorisovaltuusto Raumalla toimii - haluaisin kannustaa nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttaa heitä kiinnostaviin asioihin.
Löydät minut Facebookista ja instagramista.

Outi Pietiläinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Raudanreippaat

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Karkkilaan Sitoutuneet

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Karkkila

Kuva/ Foto

Teen lastensuojelutyötä, ja lasten ja nuorten asiat ovat siksi itselleni tärkeitä. Lastensuojelussa näkee hyvin sen, miten lapset ovat mm. perhetaustastaan riippuen keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa yhteiskunnassamme. Tämä on todella surullista ja väärin. Jokaisella pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet ponnistaa hyvästä ja tasapainoisesta lapsuudesta aikuisuuden maailmaan. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen päätöksenteossa on tärkeää, he ovat itseensä liittyvien asioiden asiantuntijoita.

Seija Piipponen-Pekkola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maakotkat ry

Ikä/ Ålder

61

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kotka

Kuva/ Foto

Demokratian ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. On tärkeää, että nuoret saavat äänensä kuuluviin ja voivat ja osaavat vaikuttaa päätöksentekoon sekä tuntevat päätöksentekoprosessin.

Lasse Pikkarainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kajaanin Korvenpojat ry ja Kajaanin Eränkävijät ry

Ikä/ Ålder

38

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kajaani

Kuva/ Foto

Partion kuntavaalitavoitteista on minulle tärkein, Harrastaminen – Jokaiselle nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen. Sillä mahdollisuus harrastamiseen vähentää pitkässä tähtäimessä syrjäytymistä ja siitä seuraavia kustannuksia. Tähän kuntavaalitavoitteisiin voi myös helposti yhdistää myös muutkin partion kuntavaali tavoiteet eli Nuorten osallisuus – Kunnat kuuntelevat nuoria päätöksenteossa ja Ympäristö, luonto ja ilmasto – jokaiselle nuorelle mahdollisuus luontosuhteeseen.

Kun nuoria kuunnellaan, niin heiltä voi tulla uusia ajatuksia harrastuksiin ja niiden mahdollistamisiin ja samoin nuorilla on pinnalla ympäristö, luonto ja ilmasto asiat. Pidän partion kaikkia kuntavaalitavoitteita tavoiteltavina asioina ja haluan olla näitä asioita Kajaanissa edistämässä.

Mutta haluan myös turvata kuntapäättäjänä myös nuorten jäämisen Kajaanin peruskoulun jälkeen, mahdollistamalla heille toisen ja korkeakoulu opiskelumahdollisuudet ja työpaikkoja opiskelun jälkeiseen aikaan.

Maarit Pirinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Rauman Partiotytöt ry

Ikä/ Ålder

33

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rauma

Haluan edistää kunnan peruspalveluiden säilymistä hyvällä tasolla ja niiden kehittymistä muuttuvan maailman mukana. Palveluiden tulee myös olla helposti kaikkien tavoitettavissa ja kunnan asukkailla tulee olla turvallinen olo, että tarvittaessa heistä pidetään huolta. Haluan myös olla edistämässä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja kokemusta siitä, että jokaisen mielipide on tärkeä ja omalla toiminnallaan voi vaikuttaa yhteisiin ja omiin asioihin.

Partion kuntavaalitavoitteista on vaikea valita, koska ovat kaikki tärkeitä, mutta nostan esiin tavoitteen "Harrastaminen - Jokaiselle nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen." Mielekäs harrastus on tärkeässä roolissa syrjäytymisen ja pahoinvoinnin ehkäisyssä. Siksi pidän todella tärkeänä, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kokea kuuluvansa porukkaan, tuntea onnistumisen riemua ja olla turvallisten aikuisten ympäröimänä.

Aino Pohjanvirta

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ekin Partio ry

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Minulle tärkeimpinä asioina ovat nuoret ja nuorten hyvinvointi, osallisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Eteenkin haluan edistää mm. nuorten harrastustoiminnan edellytysten parantamista.