Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Muista myös Nuorten vaalikone

Näytetään 126 - 150 / 157

Daniel Sazonov

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Huipunvaltaajat

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Haluan rakentaa kansainvälisesti vetovoimaista Helsinkiä, jossa on elävää kaupunkikulttuuria, vahva talous ja maailman paras arki. Edellisissä kuntavaaleissa teemani oli rakentaa Helsingistä aito eurooppalainen metropoli. Sillä polulla olemme olleet – ja sille polulle meidän on palattava, kun tänä vuonna saamme koronan kuriin.

Partio on liikkeellä hyvillä ja tärkeillä tavoitteilla. Itselleni läheisimpiä ovat nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen ja harrastuksen varmistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle. Itselleni nimenomaan toiminta partiossa on ollut sysäys vastuunkantoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toivon, että harrastus voisi olla sitä mahdollisimman monelle.

Pia Schildt

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pirkkalan Pirkot

Ikä/ Ålder

45

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Pirkkala

Kuva/ Foto

Monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet kaikille.
Kestävä kasvu ja talouden hallinta
Nuorten hyvinvointi
Tarkoituksen mukaiset palvelut ja uudet tavat tuottaa palveluita

Esa Seppälä

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pukkilan Partio

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Pukkila

Kuva/ Foto

Haluan olla mahdollistamassa että mahdollisimman moni nuori pystyy harrastamaan. Sekä että nuorten ääni tulisi kuulluksi kun tehdään päätöksiä.

Suvianna Seppälä

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Liedon Eränkävijät

Ikä/ Ålder

51

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lieto

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa erityisesti lapsiperheiden ja nuorten aikuisten hyvinvointiin kunnassani. Koulutus- ja harrastusolosuhteiden täytyy olla kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla ja edullisia. Partiotoiminnan tulee olla kaikille mahdollista edullisine osallistumismaksuineen.

Pyrin vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että nuorisovaltuusto saa todelliset toimintaedellytykset ja pystyy vaikuttamaan kunnan asioihin läsnäololla kokouksissa.

Puhdas elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus on minulle tärkeä asia.

Yhteiskunnallisten aineiden opettajana haluan edistää nuorten yhteiskuntasuhteen kehittymistä, niin että nuorista tulee aktiivisia toimijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Reno Sifo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Merilokit

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Arkkitehtina ja meripartiolaisena haluan vaikuttaa kaavoitusratkaisuihin ja suojella Helsingin harvinaisia biotyyppejä, jotka ovat elintärkeitä uhanalaisille eläinlajeille. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen tunnetuin lohipuro Langinoja sekä Malmin alueen paahteiset kedot ja kosteikot, jotka ovat erittäin tärkeitä perhosille, kivitaskuille sekä kuivanmaan kahlaajille, kuoville, lehtokurpalle ja myös lehto- ja helmipöllölle. Tuo alue on nyt jäämässä asuinrakentamisen alle, ellei kompromissia valtuustossa löydy.

Ilkka Sillanpää

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partion ystävä, Puskapartiolaisissa Sipoossa on lapsiani mukana ja itse ollut suurimman osan nuoruusvuosista Kokkolan Suuntaveljissä

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Sipoo

Kuva/ Foto

Kaikki partiolaisten periaatteet ovat läheisiä. Haluan omassa vaikuttamisessa edistää avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta ja tiedolla johtamista, joiden katson linkittyvän Partio-aatteeseen, jossa oppiminen ja totuuskin ovat tärkeitä periaatteita. Samoin yhdenvertaisuus, nuorten aktiivisuus ja kestävä kehitys ovat asioita, joita haluan voimakkaasti edistää Sipoossa. Nuorten tilat ja harrastusmahdollisuudet vaativat huomiota niin Söderkullassa kuin Nikkilässä ja kaksikielisen kunnan tarpeet voidaan siinäkin huomioida.

Teemu Sillsten

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Järvenpään metsänkävijät ry

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Järvenpää

Haluan vaikuttaa kunnassa partiolle enemmän näkyvyyttä ja että kaikille olisi mahdollisuus harrastaa

Mika Sirelius

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Hyvinkään Nummenpojat

Ikä/ Ålder

40

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hyvinkää

Kuva/ Foto

KUNTAVAALITAVOITTEET:

1.Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen tukee koko yhteiskunnan elinvoimaa. Koulujen ja harrastustoiminnan riittävä tukeminen on tärkeää, erityisesti niiden kohdalla, joilla on kotona niukkuutta tuessa, opastuksessa ja resursseista. Kaikissa kunnissa nuorien hyvinvointiin ja kasvatukseen tulee panostaa.

2. Kuntahallinnon tulee olla tarkoituksenmukainen. Kaikella hallinnolla on taipumus jäykistyä.Säännöllisesti on arvioitava, onko kuntahallinnossa omaksutut painotukset ja toimintatavat tarkoituksenmukaisia tässä ajassa.

KUNTAKOHTAISET TAVOITTEET (HYVINKÄÄ):

Hyvinkäällä on tarpeen arvioida perheitä tukevien rakenteiden tila. Sinänsä on hyvä, että kaupunkiin on rakennettu uusia asuntoja, toiveena uusien kuntalaisten muuttaminen Hyvinkäälle. Kaupungin elinvoiman kannalta uusia asuntoja tärkeämpää on lasten ja nuorten hyvien kasvumahdollisuuksien tukeminen. Siitä syntyy kuntahyvinvointi ja vetovoimatekijä.

Niko Suokas

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Valkeakosken korvenkävijät

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Valkeakoski

Kuva/ Foto

Haluan, että jokainen saa turvallisen ja toimivan arjen: Lapset pääsevät hoitoon, nuoret saavat opiskella, työikäiset saavat tehdä työtä jota arvostetaan ja jota he rakastavat sekä ikäihmiset saavat tarvitsemaansa huolenpitoa, koska he ovat rakentaneet Suomen uudestaan sodan jälkeen.

Tärkein partion kuntavaalitavoite on mielestäni: "Kunnat turvaavat harrastamisen edellytykset tarjoamalla tiloja järjestöjen käyttöön sekä jakamalla järjestöavustuksia. Esimerkiksi koulutilojen nykyistä laajempaa käyttöä iltapäivisin ja viikonloppuisin tulisi selvittää ja kuntien leirikeskuksia ylläpitää." Koska harrastus opettaa lapselle ja nuorelle elämään liittyviä tapoja ja neuvoja, joilla pääsee pitkälle tulevaisuudessa, mutta ennen kaikkea ikuisia ystäviä. Aikuisille harrastus tukee omaa hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Osmo Suominen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Röykän Metsänkävijät

Ikä/ Ålder

58

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Nurmijärvi

Kuva/ Foto

1. tasavertaisuus ja että kukaan ei tulisi syrjityksi ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuritaustaan, etniseen taustaan, uskontoon, poliittiseen näkemykseen, sosioekonomiseen asemaan taikka terveydentilaan tai muuhun vastaavaan tilaan perustuen.
2. Partiotoiminnan kehittäminen ja toiminnan tukeminen
3. Nuorten harrastustoiminnan kehittäminen

Martti Suontausta

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Lounapartio

Ikä/ Ålder

35

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Koulutus, harrastusmahdollisuudet, yhteisöllisyys. Harrastaminen on tärkeä osa lasten ja nuorten kasvua ja kehittymistä. On ensiarvoisen tärkeää että kunnassa tehdään töitä harrastusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Kunnalla on paljon tiloja, joita voidaan käyttää monipuolisesti virka-ajan ulkopuolella. Partiossa nuorilla on hyvä mahdollisuus kasvaa vastuuseen pienin askelin, mikä auttaa elämässä myöhemmin. Harrastuksissa hankittu osaaminen pitää tunnistaa opiskelu- ja työelämässä.

Annukka Suotula

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tyrnävän Mustavarikset

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tyrnävä

Lasten ja nuorten hyvinvointi, tasapuolinen mahdollisuus harrastaa. Ennaltaehkäisevä työtä pitäisi olla yhä enemmän. Jalkautua lasten ja nuorten pariin, on tärkeää, että heitä kuunnellaan.

Pauliina Suvanto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ylöjärven Viittaveljet

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Ylöjärvi

Kuva/ Foto

Kotikaupunkini elinvoimaisuus ja kaupungin asukkaiden hyvinvointi ovat minulle tärkeitä asioita ja olen valmis osallistumaan niiden kehittämiseen ja edistämiseen. Terveys, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus ovat arvojani.

Haluan, että Ylöjärvellä on mahdollisuuksia monipuoliseen harrastustoimintaan kaikille kaupungin asukkaille. On tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella on edes yksi harrastus. Partio on tervehenkinen, koko perheelle sopiva harrastus, johon on helppo lähteä mukaan taustasta riippumatta. Partio kuuluu kaikille.

Kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa kaupungin asukkaille tarkoitettujen harrastustilojen määrään ja laatuun. Kaupungin tulee tarjota tiloja järjestöjen ja yhdistysten käyttöön; esimerkiksi koulutilojen laajempaa käyttöä iltapäivisin ja viikonloppuisin tulee lisätä. Yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tulee lisätä. Luontopoluista ja leiripaikoista tulee pitää huolta.

Mika Taberman

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Piirin suora jäsen, entinen Hepun toimittaja

Ikä/ Ålder

50

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Heokommassa asemassa olevien ääntä kuuluviin. Toimin tällä hetkelllä Helsingin vammaisneuvostossa varajäsenä. Olen työskennellyt työurani varhaiskasvatuksessa. Minulle on tärkeä tukea kaupungin palveluksessa olevia ja heidän työssä jaksamista. Partiossa saamani järjestökokemuksen kautta olen jatkanut ammattiliittotoiminnan kautta puoluetoimintaan. Toimin tällä hetkellä muun muassa SAK.n edustajistossa ja puolueen vammaispoliittisessa työryhmässä. Ennen kaikkea olen pian 16-vuotiaan pojan isä.

Mari-Leena Talvitie

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pohjolan Pirteät PoPi + Ilkan Partiolaiset IP

Ikä/ Ålder

40

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Oulu

Kuva/ Foto

Haluan rakentaa kestävää, reilua ja ihmisenkokoista Oulua. Sujuvaa arkea, järkevää ympäristöpolitiikkaa ja yrittäjyyttä sekä nuorille opiskelu-ja kesätyöpaikkoja.

Partion tavoitteisiin on helppo sitoutua, koska ne tuntuvat omilta ja olen niitä edistänyt jo pitkään. Esim.harrastustakuu oli (myös kokoomuksen) yks tavoite viime kuntavaaleissa. Olin aloittamassa mm.Kaakkurin koulun talvipäivää, jossa nuoret voivat kokeilla eri harrastuksia.

Tuen nuorten osallisuutta eri keinoin. Oulussa aloitteestani aloitettiin (jo 2013) valtuutettujen ja ONElaistan (nuorten edustajisto) kummitapaamiset. Nykyään ONElaisilla on paikka lautakunnissa. Olen kutsunu eri nuorten ryhmiä tapaamisiin.

Pikku Prinssiä mukaillen "Ympäristö ei ole lahja menneiltä sukupolvilta vaan lainaa tulevilta." Se on ollut politiikkani ohjenuora nuoresta lähtien ja on edelleen. Siten kestävät valinnat, luonto ja ympäristöasiat ovat tuttuja ja huomioin ne kansanedustajana kuin valtuutettuna.

Leena Tiensuu

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Jäsenrekisterissä kuulun Lounais-Suomen Partiopiirin Maarian Kämmekät lippukuntaan. Olen kuitenkin ehdolla Lapin vaalipiirissä ja siksi valitsin partiopiiriksikin Lapin Partiolaiset.

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kemi

Kuva/ Foto

Partiossa omaksumani vastuunkanto yhteisistä asioista ja ekologinen ajattelu ovat kantavia teemoja myös nyt pyrkiessäni Kemin kaupunginvaltuustoon. Myös lasten ja nuorten turvallinen ja puhdas kasvuympäristö sekä kaikille kaupunkilaisille avoimet kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat mielestäni tärkeitä.

Sisäisen turvallisuuden kysymykset tulevat pohdittaviksi, kun kaupunkimme väkimäärä lisääntyy useilla tuhansilla henkilöillä tulevan tehdashankkeen myötä. Päättäjiltä tarvitaan aktiivista otetta myös kuntatalouden kehittämiseksi sellaiseen suuntaan, että myös tulevilla sukupolvilla on elinvoimainen, turvallinen ja toimiva kotikaupunki.

Marja Tiitto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taipalsaaren Taivaltajat ja Ruokolahden Erätoverit

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Taipalsaari-liike

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Taipalsaari

Kuva/ Foto

Nuorten osallisuus päätöksen teossa ja heidän mielipiteidensä kuuntelu.
Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sekä hyödyntäminen matkailussa.

Joija Tikkanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiolippukunta Pornaisten Solmu ry

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Pornainen

Kuva/ Foto

Olen ilmoittautunut ehdokkaaksi, sillä haluan olla mukana tekemässä Pornaisten kuntaa meille kaikille asukkaille elinvoimaiseksi ja viihtyisäksi asuinympäristöksi.

Viime valtuustokaudella jätin aloitteen Yhdistysten yhteisestä toimintatalosta, Pytingistä ja Koirien uimarannasta. Pytinki on jo toiminnassa ja Koirien uimarannan valmistelu on edessä. Osallistuin jäsenenä Kuntakehitysjaoston toimintaan, joka tuntui minulle sopivalta foorumilta oman osaamisalueeni hyvödyntämiseen.

Mikäli tulen valituksei, tulen jatkamaan aktiivista työtä Kunnan ja Kuntalaisten kanssa. Parasta nimen omaan on ollut keskustelu Kuntalaisten kanssa. Parhaat ideat, palautteet ja näkökulmat tulevat sieltä. Toivottavasti olette edelleenkin aktiivisia tuomaan palautteita minulle. Kiitos!

Maija Toivonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Toijalan Eräveikot

Ikä/ Ålder

48

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Akaa

Kuva/ Foto

Haluan tehdä omasta rakkaasta kaupungistani paikan, jossa jokaisen on hyvä asua ja elää! Kaupungin palvelut on olemassa kuntalaisia varten.
Partion kuntavaalitavoitteista minulle on tärkein toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Jokaisessa päätöksessä on huomiotava vaikutukset ympäristöön, toiminnan ja hankintojen on myös oltava eettisesti kestävällä pohjalla.

Eetu Torkkeli

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Liperin kokkoveikot

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Liperi

XX

Lauri Untamo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tuuspartio ry

Ikä/ Ålder

46

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tuusula

Kuva/ Foto

Haluan, että Tuusulassa voi kuntalainen elää enemmän.
Hyvään elämään kuuluu Tuusulassa luonto, kulttuuri ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Tuusulassa tulee olla myös lasten ja nuorten palvelut, koulut, päiväkodit laadukkaita ja turvallisia. Harrastusmahdollisuuksia on Tuusulassa paljon ja yhdistyksiä sekä seuroja tulee kunnan tukea että tarjota tiloja.

Jotta tämä mahdollistuisi, tulee kunnan talouden olla hyvin hoidettu. Kuntalaisilta kerätyt verorahat tulee olla vastuullisesti ja tehokkaasti käytössä. Kunnanvero % ja kiinteistövero % tulee olla kilpailukykyiset naapurikuntiin verrattuna.

Tuusulassa on monipuolista asumista. Omakotitalotontteja tulee olla tarjoilla riittävästi halukkaille.

Tuusulassa tulee varmistaa kaikkien partiolippukuntien toimitaedellytykset. Partiolippukuntia tulee avustaa rahallisesti. Lisäksi tulee varmistaa, että kaikille lippukunnilla on asialliset toimitatilat.

Kimi Uosukainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiolippukunta Lahden Siniset ry

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lahti

Kuva/ Foto

Olen 25-vuotias nuorisovaikuttaja ja paljasjalkainen lahtelainen. Arvoiltani olen tulevaisuuteen katsova huolenpitäjä, jonka sydän sykkii edistykselle ja vihreydelle. Olen ehdolla vaaleissa, koska haluan Lahden olevan reilu kotikaupunki jokaiselle - lompakon paksuudesta, postinumerosta tai kouludiplomista riippumatta. Tarvitaan rohkeita visioita ja uskallusta uuteen, jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta. Siksi haluan omalla työlläni rakentaa parempaa Lahtea.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä. Tavoitteista ehkä kuitenkin kaikkein tärkein on harrastustakuun toteutuminen. Jokaisen nuorten mahdollisuus mieluisaan harrastukseen paitsi lisää hyvinvointia, luo sosiaalista turvaverkkoa ja tarjoaa mahdollisuuksia oppia ja kasvaa. Lisäksi harrastukset tarjoavat mahdollisuuksia osallistua ja rakentaa luontosuhdetta.

Venla Väli-Torala

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Myllykylän harjuvuokot ry

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Heinola

Kuva/ Foto

Etenkin nuorten osallisuus ja harrastuksien tukeminen on itselleni sydäntä lähellä. Kuluvalla kaudella valtuutettuna ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä olenkin jo edistänyt näitä teemoja.

Nalle Velling

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Lippukuntani on Ekin Partio ry ja työskentelen J-SP:n toisena lippukuntakoordinaattorina

Ikä/ Ålder

57

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Mikkeli

Kuva/ Foto

Sekä työni että oman elämäni kautta olen entistä vakuuttuneempi siitä, että nuorten pitää saada päättää omasta tulevaisuudestaan. Ja siksi olen myös ehdolla vaaleissa, jotta voisin olla mukana päätöksenteossa tekemässä kotikaupungistani nuorille parempaa paikkaa elää. Nuorten takii siis.

Tykkään olla ihmisten parissa mutta myös ulkona luonnossa ihan itseksenikin. Ihmisten kanssa olen hyvä. Yhteistyö on elämässä tärkeää, koska emme ole täällä yksin. Siksi pidänkin siitä, että asioita voi ja saa tehdä porukassa - myös kuntapolitiikassa.

Leena Vesto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pirjetan Partio ry.

Ikä/ Ålder

51

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Loppi

Kuva/ Foto

Vaaliteemojani:
- Kuntalaisilla on oikeus hyvin toimiviin palveluihin. Perustetveydenhuollon ja sosiaalihuollon lähipalvelut on säilytettävä Lopella
- Jokaiselle nuorelle on taattava mahdollisuus mieleiseen harrastukseen.
- Perusopetus on pidettävä laadukkaana, oppimiseen on annettava tarvittava määrä tukea
- Riittävä määrä koulutettuja hoitajia takaa toiminnan laadun varhaiskasvatuksesta vanhustenhuoltoon