Ilmoittaudu partioehdokkaaksi

Oletko partiolainen ja ehdolla vuoden 2021 kuntavaaleissa? Hienoa, olet oikeassa paikassa. Partioehdokkaaksi voi ilmoittautua, jos on maksanut partion jäsenmaksun vuodelle 2020/21 tai on liittynyt kuukausilahjoittajaksi eli Partion ystäväksi. Partioehdokas on tutustunut partion kuntavaalitavoitteisiin ja lupaa parhaansa mukaan edistää niitä kunnan päätöksenteossa. Partioehdokas hyväksyy partion toimintaperiaatteet ja toimii niiden mukaisesti:

  • Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita.
  • Partioliikkeen tavoitteena on alueellinen tasavertaisuus ja että kukaan ei tulisi syrjityksi ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuritaustaan, etniseen taustaan, uskontoon, poliittiseen näkemykseen, sosioekonomiseen asemaan taikka terveydentilaan tai muuhun vastaavaan tilaan perustuen.
  • Partioliike sitoutuu toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimukseen ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.
  • Partio toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
  • Partio on nuorisojärjestö ja nuoret ovat partiossa aktiivisia toimijoita. Partio edistää kaikilla tasoilla partioliikkeen sisällä, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisesti nuorten osallistumista päätöksentekoon.

Tiedot julkaistaan, kun ne on tarkistettu. Jos haluat lähettämisen jälkeen muuttaa tietoja, poistaa ne tai lisätä esimerkiksi uuden vaalikuvan, ota yhteys kati.pankka(at)partio.fi

Muista myös nuorten vaalikone