Miten kuntavaaleissa pääsee ehdolle?

Kuka voi asettua ehdolle kuntavaaleissa?

Moni saattaa ajatella, että päästääkseen kuntavaaleissa ehdolle, pitää olla valmiiksi tosi perillä politiikasta, kunnan päätöksentekoprosesseista tai vähintäänkin jonkin puolueen pitkäaikainen jäsen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan ehdokkaiksi halutaan ja tarvitaan ihan kaikenlaisia ja ikäisiä ihmisiä. Varsinkaan nuorista ehdokkaista harvalla puolueella on ylitarjontaa, joten jos maailman (tai ainakin oman kunnan asioiden) muuttaminen kiinnostaa, kannattaa vinkata itseään rohkeasti. Partiolaisilla on paljon sellaisia supervoimia, joita kuntavaikuttamisessa tarvitaan!
Lue lisää siitä, kuka saa asettua ehdolle

Miten kuntavaaleissa pääsee ehdolle?

Kuntavaaleissa ehdolle asettuvan ei tarvitse olla valmiiksi minkään puolueen jäsen. Kokosimme alle nykyisten eduskuntapuolueiden ehdokasvinkkaussivut, joiden kautta saat ohjeet siitä, miten ehdokkaaksi voi päästä. Jos puolueella, jonka ehdokkaaksi haluaisit, ei ole erillistä vinkkaussivua, ole yhteydessä suoraan oman kuntasi kyseisen puolueen paikallisyhdistykseen tai piiriin.

Kaikki rekisteröidyt puolueet löydät vaalit.fi sivuilta

Mistä tietää mikä on itselle oikea puolue?

Politiikka on joukkuepeliä ja valtuustoissa toimitaan valtuustoryhmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että saman puolueen valtuutetut muodostavat ryhmän, joka yhdessä perehtyy päätettävinä oleviin asioihin, muodostaa mahdollisesti yhteisiä kantoja ja neuvottelee tarvittaessa muiden ryhmien kanssa päätöksistä. Myös lautakunnissa ja muissa kunnan päätöksentekopaikoissa edustetaan yleensä sitä puoluetta tai listaa, jonka listalla oli ehdolla. Puolueiden käytännöt vaihtelevat, mutta yleissääntönä voi pitää, että kuntapolitiikassa harvoin saa yksin mitään aikaan. Toisaalta kaikesta ei myöskään tarvitse tietää, kun ryhmässä on joku, joka on perillä kaavoituksesta, joku tietää koulutusasioista, yhdellä on hanskassa sosiaali- ja terveydenhoito.
Koska puolueella on politiikassa väliä, on hyvä varmistaa, että puolueen yleinen linja vastaa omia arvoja. Kukaan ei ole kaikesta samaa mieltä minkään puolueen kanssa, mutta jos on kovin monesta asiasta täysin eri linjoilla, käy vaikuttaminen ensinnäkin raskaasti eivätkä omat ajatukset saa välttämättä tukea puolueen sisällä kun kantoja muodostetaan. Yhteistyötä politiikassa kannattaa tehdä tietysti myös yli puoluerajojen.

Jos puoluevalinta ei ole selvä, kannattaa lukea puolueen sivuilta puolueen periaateohjelma tai edellisten vaalien ohjelma. Se kertoo puolueen perusarvot ja sen, mitä asioita puolue ensisijaisesti ajaa. Tarkemmat kuntavaaliohjelmat julkaistaan usein vasta lähempänä vaaleja.
Voit myös katsoa somesta vaikka muutaman potentiaalisen puolueen kansanedustajien päivityksiä ja katsoa minkälaisia asioita he nostavat päivityksissään esiin. Edustavatko päivitykset sinun arvojasi vai oletko niiden kanssa aivan eri linjoilla? Puolueen valinnassa tärkeää ovat juuri taustalla olevat arvot, eivät ehkä niinkään yksittäiset kiistakysymykset ja vastaukset niihin. Voit myös ottaa yhteyttä oman kuntasi valtuutettuihin tai kunnallisjärjestöön ja kysellä mitä asioita heidän puolueensa kunnassa ajaa.

Muista myös, että puoluetta on ihan sallittua myöhemmin vaihtaa. Julkisuudessa saatetaan puhua vähän ikävään sävyyn ”loikkareista”, mutta on oikeastaan ihan tavallista, että puoluekanta vaihtuu. Ihminen saattaa muuttaa mieltään ajan saatossa tai kokea, että puolueen arvot ovat muuttuneet toisenlaiseksi.

Allianssin ”minun puolueeni” videosarja (vuodelta 2018)

Miten pääsen partioehdokkaaksi?

Partioehdokkaaksi voi ilmoittautua,

  1. Jos sinut on nimetty kuntavaaliehdokkaaksi (joku puolue tai valitsijayhdistys on nimennyt sinut kuntavaaliehdokkaakseen)
  2. olet maksanut partion jäsenmaksun vuodelle 2020/ 2021 tai olet liittynyt kuukausilahjoittajaksi eli Partion ystäväksi.
  3. Partioehdokas on tutustunut partion kuntavaalitavoitteisiin.
  4. Partioehdokas hyväksyy partion toimintaperiaatteet ja toimii niiden mukaisesti:
  • Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita.
  • Partioliikkeen tavoitteena on alueellinen tasavertaisuus ja että kukaan ei tulisi syrjityksi ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuritaustaan, etniseen taustaan, uskontoon, poliittiseen näkemykseen, sosioekonomiseen asemaan taikka terveydentilaan tai muuhun vastaavaan tilaan perustuen.
  • Partioliike sitoutuu toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimukseen ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.
  • Partio toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
  • Partio on nuorisojärjestö ja nuoret ovat partiossa aktiivisia toimijoita. Partio edistää kaikilla tasoilla partioliikkeen sisällä, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisesti nuorten osallistumista päätöksentekoon.