Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Muista myös Nuorten vaalikone

Näytetään 1 - 25 / 157

Sakari "Sakke" Aalto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kullaan Kuusipeurat ry, Porin Nuotiopojat ry, Porin Partiolaiset ry

Ikä/ Ålder

65

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Ulvila

Kuva/ Foto

Idea yhdistyksiin yhteyksiä pitävästä kuntaorganisaatiossa toimivasta koordinaattorista oli minulle uusi, mutta tuntuu varsin tarpeelliselta toiminnalta. Otan asian esille, josko Ulvilan nuoristoimessa joku voisi ottaa kopin tästä. Omilta nuoruusvuosiltani muitan useita tapauksia, että tämän tyyppistä tehtävää hoiti opettaja. Hän oli joko itse mukana partiotoiminnassa tai saattoi ehdottaa oppilaalle tutustumista ja liittymistä partioon. Aikoinaan olin perustamassa Ahlaisten Ankkureita ja auttamassa toimintaa käyntiin Porin srk partio-ohjaajan ominaisuudessa. Aloite partiotoiminnan aloittamiseen tuli kyläkoulun opettajalta. Kuntapolitikkona toinen tärkeä kokonaisuus on tiedostaa nuorison parissa ilmenevää epätoivoisuutta ja ilmastoahdistusta. Käytännöllinen toiminta on yksi lievittävä tekijä ja siksi on tärkeätä, että kunnan päätöksenteossa ilmastonmuutoksen hillintä pitää olla keskiössä ja toiminnasta pitää tiedottaa. Kuljetuspalvelujen kehittäminen on 3. hyvä toimintamalli.

Sari Aaltonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taipalsaaren Taivaltajat

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Taipalsaari

Haluan vaikuttaa siihen, että kunnassa lasten ja nuorten on mahdollista kasvaa terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Pidän tärkeänä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistuksen noudattamista myös kunnallisessa päätöksenteossa.

Fanny Aaltonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Flickscoutkåren Åbo Vildar

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Jag ställer upp i kommunalvalet i Åbo för att jag har ett brinnande intresse för att föra fram barn och ungas behov, vilket borde satsas mera på. Barn och unga ska få ta del av en meningsfull hobbyverksamhet eller annan fritidssysselsättning. Hobbyverksamheten i kommunen ska vara mångsidig och innefatta allt från idrott till kultur och här ser jag att scoutingen spelar en stor roll i Åbos utbud.
Jag anser också att att alla unga ska ha möjlighet till en relation med naturen och det är ett viktigt kommunalvalsmål som scouterna har satt upp. Jag hoppas att Åbo även i framtiden satsar på att ha naturområden tillgägnliga för unga.

Cecilia Achrén

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Flickscoutkåren Åbo Vildar

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Kaikkien pitää voida tuntea olevansa turvassa ja voivan hyvin omassa kotikaupungissaan, haluan että Turkuu panostaa enemmän nuoriin ja että päätöksentekijät kuuntelevat nuoria vielä enemmän! Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mielekäs harrastus. Turkuu tarvitsee enemmän palloilu- ja liikuntahalleja. Kaupungin tulee panostaa ulkoliikuntamahdollisuuksiin!

Jag vill att Åbo i större grad involverar unga i beslutsfattandet, t.ex. rätt att vara med i nämndarbetet och i stadssstyrelsen. Alla barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull hobby! Vi behöver fler idrotts- och bollhallar och vi måste satsa på att förbättra möjligheterna för utomhusmotion. Uteplanerna ska utnyttjas även på vintern, genom att värmas upp eller förses med konstis. Medvetenheten om klimatkrisen ska genomsyra all verksamhet.

Henri Annila

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Otavaeltajat

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kirkkonummi

Kuva/ Foto

Partion näkökulmasta minulle tärkeää on mahdollistaa jokaiselle lapselle harrastus. Tämä tapahtuu esimerkiksi lippukuntien ja muiden nuorille toimintaa järjestävien yhdistyksien suorilla rahallisilla tuilla sekä tiloilla, joita annetaan näiden toimijoiden käyttöön. Otavaeltajissa toimin turva-aikuisena ja nuorten johtajien tukena aina tarpeen tullen. Lisäksi olen osallistunut erilaisiin projekteihin PäPa:ssa ja SP:ssa.

Vaaliteemani yleisesti:
1. Lapsiperheiden arvostetaan ja heidän erilaiset tarpeet tunnistetaan, tunnustetaan ja huomioidaan kunnan päätöksenteossa ja budjetissa.
2. Luontoa ja ympäristö arvostetaan ja hyödynnetään kestävästi. Lähiluonnon virkistysmahdollisuuksia hyödynnetään niin, ettei ympäristön tila heikkene. Tehdään rohkeita suojelupäätöksiä monimuotoisuuden turvaamiseksi.
3. Kuntataloutta hoidetaan kestävästi. Ei kaikille kaikkea -politiikkaa, vaan kuntalaisia palvelevaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää taloudenpitoa ja investointeja.

Juhani Anttila

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tampereen Eräpojat

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Liikkuminen polkupyörillä, jalan ja julkisella liikenteellä on priorisoitava tärkeimmäksi kaupunkiliikenteen kehittämisessä. Se helpottaa ja sujuvoittaa myös nuorten liikkumista, elävöittää kaupungin keskustaa sekä helpottaa jäljelle jäävää välttämätöntä autoilua. Hillitään kaupungin kuluja jättämällä uudet moottoritiet ja monitasoliittymät rakentamatta. Yksityisautoilun korostaminen on takavuosikymmenten vanhentunutta liikenneajattelua. Partion kuntavaalitavoitteista tärkeimpänä pidän lähiretkeilymahdollisuuksien ylläpitämistä, sisältäen ympäristövaikutuksiltaan pienimmän liikuntalajin - melonnan - tukemisen tarjoamalla siihen sopivia rantautumispaikkoja.

Tero Arvonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Toijalan Eräveikot

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Haluaisin valtuutettuna olla kehittämässä yhteistoimintaa kaupungin ja Partion välillä. Partio-ohjelma antaa hyviä elementtejä kouluihin kehittää esimerkiksi ulkoluokka toimintaa. Valtuutettuna haluaisin mahdollistaa kaikille nuorille harrastusmahdollisuuden ja luoda helpon väylän esimerkiksi partioon.

Partion kunnallisvaaliohjelmasta tärkeitä nostoja ovat mielestäni nuorten vaikuttaminen kaupungin päätöksenteossa, nuorten hyvinvointi ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Pidän tärkeänä, että kaupunki kehittää luontokohteita, takaa turvalliset harrastuspaikat ja hillitsee teoillaan ilmastonmuutosta.

Riina Aspila

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Erä-Pirkot ry.

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lempäälä

Kuva/ Foto

Partio on kiistatta monipuolisimpia matalan kynnyksen harrastustoimijoista. Toiminta sopii monen ikäiselle ja haastaa sopivassa suhteessa. Vapaaehtoiset pyörittävät toimintaa mittakaavassa, jollaiseen minkään kunnan nuorisotoimijoiden määrä ei riittäisi. Lempäälässä on meneillään harrastustoimintapilotti koulupäivien yhteyteen. Tässä partio on mukana, mutta haasteita on saada vapaaehtoisia pyörittämään toimintaa päiväsaikaan. Haasteet on kuitenkin tehty voitettavaksi ja uskon, että ratkaisut tähän löydetään yhdessä.
Kunta ja partiolaiset tekevät myös yhteistyötä monissa asioissa, mutta on selvää että äänenkannattajia ja partiotoiminnan tuntevia valtuustotyössäkin tarvitaan. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon on partiossa luontevaa. Meillä olisi paljon mahdollisuuksia toimia kommentaattoreina erilaisissa hankkeissa. Kunta kun kuitenkin kysyy aktiivisesti asioita kuntalaisilta. Kun päätöksentekijät ovat tuttuja, tulee päätösten vaikutukset ja niihin vaikuttaminen myös lähemmäksi.

Katie Astin

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Naantalin Siniset ry

Ikä/ Ålder

20

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Naantali

Kuva/ Foto

Äärimmäisen tärkeää on taata nuorten mahdollisuus jatkossakin harrastaa Naantalissa monipuolisesti ja että harrastusten laatu on kiitettävä. Tästä syystä en mielelläni leikkaisi esimerkiksi avustuksista, jos leikkaukset olisivat Naantalissa tarpeellisia ja lisäksi tuen suunnitteilla olevaa Meriharrastuskeskus -projektia, sillä siitä on niin yhdistyksille kuin myös muille kuntalaisille hyötyä.

Partion arvot elävät arjessani ja politiikassani vahvasti mukana. Minulle tärkeimpiä arvoja, joita sovellan jatkuvasti, ovat oman elämän hallitseminen, toimeen tarttuminen, yhteisvastuullisuus, kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen sekä sitoutuminen ja yhteisen vastuun merkityksen ymmärtäminen.

Harrastustoiminnan tukemisen lisäksi ajan nuorten mahdollisuuksia lukea enemmän pitkiä kieliä, helposti lähestyttävissä olevia ja laadukkaita mielenterveyspalveluita sekä vastuullista kaavoitusta Naantalin viihtyvyyden takaamiseksi.

Henri Backman

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tampereen Kotkat

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Partion merkitystä nuorten kasvattajina ja matalan kynnyksen harrastuksena ei voi kukaan kiistää. Sillä panoksella millä partiolaiset tekevät vapaaehtoistoimintaa ei mikään kunta pystyisi tarjoamaan ammattilaisten panosta. Tampereen on pystyttävä tarjoamaan monipuolisesti tiloja ja tukea lippukunnille. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi lippukunta Vuoreksessa, joka toimii koulun tiloissa.

Lisäksi yhteistyö koulujen kanssa pitää olla monessa mielessä toimivampaa, kuten esimerkiksi harrastuksesta saadun opin hyödyntäminen koulutyössä sekä yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa lasten ja nuorten paremman hyvinvoinnin puolesta.

Kaupunginvaltuutettuna ja partiolaisena minulla olisi hyvä kontaktit pitää partiolaisten ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen ääntä yllä päätöksenteossa ja samalla myös tarjota mahdollisuutta päätöksentekoon kuulemalla hyviä ideoita esimerkiksi valtuustoaloitteiksi. Lisäksi viestin vieminen eteenpäin eri epäkohdista esim. leiripaikoilla onnistuisi hyvin.

Yuri Birjulin

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ilvesveikot ry

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

YHDENVERTAISUUS - Helsingissä on ehkäistävä alueiden eriytymistä ja torjuttava kaikki syrjintä. Aion tehdä töitä tasa-arvoisen, monikulttuurisen ja antirasistisen Helsingin eteen.

KESTÄVÄ KAUPUNKISUUNNITTELU - Helsingissä on tehtävä maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa ja toimittava suunnannäyttäjänä maailmalla. Kaupunkia on suunniteltava joukkoliikenne, kävely ja pyöräily edellä.

NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA HYVINVOINTI - Syrjäytyminen on #suomensuurinongelma. Sitä voidaan ehkäistä esimerkiksi satsaamalla koulutukseen, parantamalla mielenterveyspalveluita ja mahdollistamalla jokaiselle nuorelle harrastus.

Karina Björninen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ahjopartio ry

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö ry

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Mustasaari

Kuva/ Foto

Minulle tärkeitä asioita ovat kuntalaisten hyvinvointi ja erityisesti lasten, nuorten ja perheiden toimivat palvelut. Olen pian parinkymmennen vuoden ajan tehnyt töitä mielenterveys- ja päihdeasioiden parissa ja mielestäni kunnassa tulee turvata asukkaiden nopea ja helppo pääsy palveluiden pariin. Myös ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa kaikkien ikäluokkien parissa. Varhaiskasvatuksella ja kouluilla tulee olla hyvintoimivat terveet tilat sekä tarpeeksi aikuisia pitämässä huolta siitä, että lasten on hyvä olla.

Anastasia Budde

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partion ystävä/ Pyhtään Korpisudet

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kauhava

Partio on hyödyllinen ja hauska harrastus kaikenikäisille,jonka parissa opitut hyödylliset taidot kantavat pitkälle elämässä.

Lotta Ellonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taipalsaaren Taivaltajat ry:n lippukunnanjohtaja

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Oulu

Kuva/ Foto

Minulle tärkeitä asioita kuntapäätöksenteossa ovat lapset ja nuoret, koulutus sekä hyvinvointi ja hyvä elämä.

On tärkeää, että nuoret saavat rakentaa yhteiskunnasta itselleen mieleistä ja että heillä on siihen tarvittavat tiedot ja taidot. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus harrastukseen sekä luontosuhteeseen, jotka tukevat itsensä kehittämistä ihmisenä sekä itsetuntemuksen kehittymistä. Harrastukset ovat myös osa mielekästä, hyvinvoivaa ja tasapainoista arkea. Minulle on tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori saa kasvaessaan tarvitsemaansa tukea jokaisessa elämäntilanteessa ja että esimerkiksi mielenterveyspalvelut ovat helposti saatavilla eikä koulutusputki pääse uuvuttamaan nuoria jo ennen työelämää.

Opiskelen tällä hetkellä Oulun Yliopistossa yleistä kasvatustiedettä neljättä vuotta ja harrastan partiota yhä kotilippukunnassani Etelä-Karjalassa, vaikka päätoimisesti asun Oulussa. Tehdään yhdessä Oulusta Suomen paras paikka asua!

Sofia Engblom

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Henrikin Tapulitytöt / Kupittaan Henrikinpojat

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa siihen, että Turku on jokaiselle lapselle ja nuorelle paras paikka kasvaa ja elää. On tärkeää ennaltaehkäistä lasten ja nuorten kohtaamia ongelmia. Siksi riittävien resurssien turvaaminen esimerkiksi perhe- ja sosiaalityöhön sekä kouluihin on välttämätöntä.

Olen johtanut 15-vuotiaasta asti joka viikko sudareita, toiminut lippukunnanjohtajana, aikuisena tukena ja kipparina. Tiedän lähimetsien, joukkoliikenteen ja leiripaikkojen merkityksen harrastamiselle. Meripartiolaisena pidän erityisen tärkeänä, että Turku tekee kunnianhimoisia toimia saariston ja Aurajoen saastumisen estämiseksi.

Partiourallani olen nähnyt, miten suuri merkitys harrastuksella on. Haluan, että Turun jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Partion on hyvä harrastus kenelle tahansa taustasta riipumatta. Tällä hetkellä teen piirissä partion kasvuun liittyvää pestiä. Toivon partion olevan kaupungin keskeinen yhteistyötaho, kun harrastamista Turussa kehitetään.

Iija Filen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Liekkitytöt

Ikä/ Ålder

38

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hämeenlinna

Kuva/ Foto

Kunnan tulee mahdollistaa kaikille työnteko ja yrittäminen. lapsista, nuorista ja vanhuksista on pidettävä huolta, mutta kunnassa on oltava myös mahdollisuus menestyä. Kulttuuri ja aito kehittämishalu takaavat kunnan vetovoiman myös tulevaisuudessa.

Veera Granroth

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Sjöscoutorganisationen Fribytarna rf.

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Olen ehdolla koska haluan tuoda esiin nuorten ja opiskelijoiden ääntä ja edistää kestävää ja kauaskantoista päätöksentekoa. Haluan nähdä että Turussa panostetaan hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen sillä ajatuksella että ennaltaehkäisy on pääasiassa.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä, mutta erityisen tärkeänä näen että nuorten osallisuutta päätöksenteossa edistetään entisestään ja että kaikilla nuorilla on mahdollisuus mieleiseen harrastukseen.

🌿 🌿 🌿

Jag ställer upp eftersom jag vill föra fram ungas och studerandes röst och arbeta för mer långsiktigt och hållbart beslutsfattande. Jag vill se ett Åbo där man satsar på välmående, utbildning och trygghet med förebyggande arbete som grund.

Alla scouternas kommunalvalsmål är viktiga, men särskilt viktigt anser jag att det är att ungas delaktighet i beslutsfattandet ökar och att alla unga har möjligheten till en meningsfull hobby.

Sonja Hällfors

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Olen juuri liittynyt Sipoon Hukkiin ja odotan innolla, että pääsemme tyttäreni kanssa perhepartioon. Innostus liittyä partioon aikuisena sai sykäyksensä Value Based Leadership -kurssilta.

Ikä/ Ålder

32

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Sipoo

Kuva/ Foto

Lasten ja nuorten maksuttomien harrastusten kehittäminen Sipoossa on Hobarin myötä hyvässä alussa, mutta lisätyötä tarvitaan.

Olen itse entinen nuorisovaltuutettu, ja pidän nuorten osallisuutta valtavan tärkeänä. Nuorisovaltuusto, oppilaskunnat ja muut viralliset vaikutuskanavat ovat tärkeitä, mutta nuoria tulee kuulla myös muilla tavoin.

Pidän tärkeänä, että Sipoon julkisen liikenteen yhteydet pysyvät hyvinä ja kevyen liikenteen väyliä kehitetään.

Kuntien rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa on merkittävä ja erittäin tärkeä.

Aliisa Haltsonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Rajakivenkiertäjät

Ikä/ Ålder

38

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Pidän tärkeänä, että jokaiselle nuorelle löytyy sopiva harrastus ja että nuoria aidosti kannustetaan olemaan aktiivisia ja toimimaan vastuullisesti. Tätä varten näen erityisen tärkeänä kunnan ja seurojen sekä yhdistysten toimivan yhteistyön.

Aliisa Haltsonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Rajakivenkiertäjät

Ikä/ Ålder

38

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Pidän tärkeänä, että jokaiselle nuorelle löytyy sopiva harrastus ja että nuoria aidosti kannustetaan olemaan aktiivisia ja toimimaan vastuullisesti. Tätä varten näen erityisen tärkeänä kunnan ja seurojen sekä yhdistysten toimivan yhteistyön.

Pekka Hämäläinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Olarinmäen Samoojat ry

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Kärkiteemani kuntavaaleissa ovat korkeakoulujen ja yritysten toimintaedellytykset, toimiva ja kunnianhimoinen liikenne- ja kaupunkisuunnittelu sekä laadukas ja riittävästi resursoitu koulutus kaikilla asteilla. Toimiva ja kunnianhimoinen liikennesuunnittelu on linjassa Partion kuntavaalitavoitteiden kanssa, sillä se helpottaa kaikkien kuntalaisten ilmastoystävällistä liikkumista. Laadukas koulutus ja erityisesti toisen asteen koulutuksen laatu ja aloituspaikkojen riittävyys on kaikkien nuorten etu.

Partion kuntavaalitavoitteista itselleni läheisimpiä ovat lähiluontoon ja sen saavutettavuuten panostaminen sekä nuorten harrastustoiminnan tukeminen. Espoossa on hyödynnetty luontoa hienosti virkistyskäyttöön erityisesti Keskuspuistossa ja Nuuksion alueella, mutta enemmänkin voisi tehdä - kaikkialla Espoossa.

Olen vakaasti sitä mieltä, että jokainen nuori ansaitsee mieluisan harrastuksen, ja puolueeni Kokoomuksen tavoin kannatan lämpimästi harrastustakuun käyttöönottoa Espoossa.

Saara Hanhela

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vesilahden Valkohännät

Ikä/ Ålder

33

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kuopio

Kuva/ Foto

Minulle tärkeimmät asiat ovat lapsiperheiden hyvä arki, kaupungin kestävät valinnat sekä luontoliikunnan edistäminen. Näen, että nämä kaikki teemat ovat hyvin partioaatteen mukaisia. Minulle tärkein partion kuntavaalitavoitteista liittyy luontoon ja ilmastoon sekä siihen, että jokaiselle nuorelle taataa mahdollisuus luontosuhteeseen. Kuopiossa parasta on luonto! Meillä on upeat reitistöt ja hienoja kohteita ympäri laajaa kaupunkia - niin keskusta-alueella kuin haja-asutusalueellakin. Tekemistä on vielä siinä, että useammat luontokohteet ovat myös autottomien saavutettavissa.

Jens Hannuksela

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Östersundom Scouter

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Sipoo

Kuva/ Foto

Scouternas kommunalvalsmål är alla viktiga, men främst vill jag jobba för att kommunen upprätthåller god skogsförvaltning, eftersom skötsel av skogstillväxt skapar förutsättningar för att bibehålla koldioxidsänkor.
Jag anser att det är viktigt att Sibbo strävar efter att bevara naturen i all sin verksamhet och att inte bostadsområdena utvidgas på naturens bekostnad.

Kaisa Hautakoski

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Sata-Hämeen Vasamat

Ikä/ Ålder

32

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Nokia

Kuva/ Foto

Kuntavaaliehdokkaana haluan olla mukana tekemässä inhimillisesti, eettisesti ja ekologisesti kestäviä päätöksiä. Lähiluonnon merkitys on korostunut nyt koronapandemian aikana ja lähiluontoa tulisikin vaalia ja virkistyskäyttöä kehittää niin, että se palvelee kaikkia kuntalaisia. Erityisesti lasten ja nuorten luontosuhdetta tulisi tukea, tapahtuu se sitten varhaiskasvatuksessa, koulussa tai harrastuksen kautta. Jokaisen nuoren oikeus luontosuhteeseen onkin partion kuntavaalitavoitteista itselleni keskeisin, vaikkakin tavoitteista kaikki ovat tärkeitä ja nivoutuvat osin myös yhteen.

Antto Hautamäki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kalevan Karhut

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Olen kuntavaalissa ehdolla kristillisdemokraattien riveissä Tampereella. Vaaliteemojani on mm.työllisyys, talous, samanarvoisuus kuten esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien opetus ja Vehreämpi Huominen(Kd Pirkanmaa oma teema), toivon, että luontoasioita käsiteltäisiin nimenomaan toivon kautta. Luontosuhteen syntymistä helpottaa myös, mikäli viheralueverkosto on tarpeeksi kattava. Kuntien talous ja työttömyyden hoito ovat myös tärkeitä teemojani