Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Näytetään 1 - 14 / 14

Alina Heywood

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Nuotiotytöt ry

Ikä/ Ålder

22

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Haluan olla mukana tekemässä Turusta kestävää kaupunkia, joka huomioi päätöksissään myös lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten huoli ilmastosta on otettava tosissaan ja kaupungin ilmastotavoitteiden tulee olla kunnianhimoisia. Tavoitteiden eteen on tehtävä konkreettisia toimia, jotta meillä on tulevaisuudessa elinkelpoinen kaupunki ja maapallo.

Olen toiminut tämän kauden Turun nuorisolautakunnassa ja pyrkinyt parhaani mukaan edistämään nuorten osallisuutta Turussa ja täällä nuorisolautakunnalla onkin edustaja kaikissa lautakunnissa. Nuorten ajatusten ja mielipiteiden kuunteleminen on tärkeää, sillä kaupungin päätösten pitkäkestoisimmat vaikutukset osuvat usein juuri nuoriin. Partiolaisten tavoitteista minulle tärkein on laskea äänestysikärajaa kuntavaaleissa 16 vuoteen, jotta kunnalliseen päätöksentekoon voi ottaa osaa vieläkin moninaisempi joukko.

Vapaa-ajallani pelaan jalkapalloa ja partiolippukuntani on Nuotiotytöt, jossa toimin seikkailijaryhmä Kummelin toisena sampona.

Saara Ilvessalo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Turun Tähti-Tytöt

Ikä/ Ålder

31

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Teen töitä sen puolesta, että Turusta rakentuu maailman paras vehreä ilmastokaupunki, jossa arki sujuu ja jokainen saa apua ajoissa. Tämä tarkoittaa kestävää liikennettä, lähiluonnon suojelua, riittäviä mielenterveyspalveluita ja lasten, nuorten sekä vanhusten hyvinvoinnin edistämistä.

Olen ratkaisukeskeinen juristi ja realistinen optimisti. Toimin oikeustieteen yliopisto-opettajana, Itämeri-tutkimuksen toiminnanjohtajana ja vihreän valtuustoryhmän sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Jag jobbar för att Åbo ska bli världens bästa gröna klimatstad där vardagen är smidig och varje åbobo får hjälp i tid. Detta innebär hållbar trafik, skydd av natur, tillräckliga mentalvårdstjänster och befrämjande av barns, ungas och åldringars välmående.

Jag är en lösningsfokuserad jurist och realistisk optimist. Jag jobbar som universitetslärare av rättsvetenskap vid ÅA, verksamhetslärare för Östersjö-forskning och ordförande för den gröna fullmäktigegruppen samt stadsmiljönämnden.

Santeri Leinonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Hyvinkään nummenpojat

Ikä/ Ålder

20

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hyvinkää

Kuva/ Foto

Rakennetaan kaupunki, jonne halutaan muuttaa takaisin! 2020-luvulla on aika tehdä sellaista politiikkaa, joka ei ylitä ympäristön kantokykyä tai ihmisten sietokykyä ja joka turvaa elämän edellytykset. Kuuntavaaleissa haluan toimia sellaisen valtuuston eteen, joka tekee Hyvinkäästä hiilineutraalin vuoteen 2030 mennessä, takaa harrastuksen jokaiselle lapselle ja pitää huolta, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan yksinäiseksi.

Olen ollut partiossa ala-asteesta lähtien, ja tästä syystä partiolaisten ihanteet ovat vahvasti osa maailmankuvaani. Totteumalla partiolaisten kuntavaalitavoitteita puolustamme maailmaa, jossa elämä voi kukoistaa. Minulle tärkein partiolaisten tavoite on tuoda lapsivaikutusten arviointi kaikkeen päätöksentekoon. Koronan jälkeen joudutaan tekemään paljon vaikeita päätöksiä, ja tällöin on ensiarvoisen tärkeää tietää, mitkä ovat päätösten seuraukset lapsille ja nuorille.

Hanna Lönnfors

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Meripartio Porvoon Pooki

Ikä/ Ålder

37

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Porvoo

Kuva/ Foto

Haluan tehdä töitä porvoolaisten paremman arjen puolesta. Arkeen kuuluu varhaiskasvatus, koulut, turvalliset koulutiet sekä kaikkien hyvinvointi. Porvoon rikkaus on monipuolisuus. Kaupungissa pitää voida asua tulevaisuudessakin niin keskustassa, maaseudulla kuin saaristossa. Meidän pitää panostaa erityisopetukseen sekä oppilashuoltoon.
Harrastukset ovat tärkeitä kaikenikäisille. Kaupungin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.. Tukemalla seuroja voimme olla mukana takaamassa harrastuksia kaikille.

Viljo Mannerjoki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Jokikylän Pojat

Ikä/ Ålder

34

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Naantali

Kuva/ Foto

- Lähiluonnon säilyttäminen ja asuinalueiden kehittäminen siten, että ylipäätään olisi lähimetsiä erityisesti koulujen ja päiväkotien lähellä. Luonnonmaalle rakennetaan lähi vuosina paljon, jolloin kaavoituksessa on otettava huomioon luontoarvot.

- Kuluneen kauden aikana on tehty töitä Naantalin saamiseksi hiilineutraaliksi kunnaksi eli osaksi Hinkua. Työ jatkunee tulevalla kaudella.

- Erityisesti meripartiolaisten asemaa voidaan kehittää Naantalissa muiden yhdistystoimijoiden ja kaupungin kanssa siten, että toimintamahdollisuudet paranevat.

Jyri-Petteri Paloposki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Turun Sinikotkat

Ikä/ Ålder

32

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Nuoret ovat tulevaisuutemme. Harrastaminen tuo nuorille mielekästä tekemistä, taitoja ja hyvinvointia. Kaikkien nuorten hyvinvoinnista on pidettävä huolta, koska alkuun pienet ongelmat kertaantuvat äkkiä suuremmiksi. Siksi nuorisotyöhön, kouluihin ja mielenterveyspalveluihin on panostettava taloudellisesti haastavinakin aikoina.

Eräs ympäristön kannalta keskeinen asia on pyöräilyn nostaminen tasavertaiseksi liikennemuodoksi ja joukkoliikenteen kehittäminen. Lisäksi Turusta löytyy upeasti erilaisia luontokohteita Kurjenrahkasta ydinkeskustan pieniin puistoihin ja saaristokohteisiin, mutta niiden kehittämiseen on edelleen syytä panostaa.

Osa nuorista huolehtimista on myös kaupungin talouden pitäminen tasapainossa. Investoinnit on tehtävä viisaasti niin, että ne maksavat itsensä takaisin parhaalla mahdollisella tavalla asukkaille ja kaupungille. Yritysten toimintaedellytyksiä on tuettava tarjoamalla sujuvia palveluita ja toimitiloja, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.

Petteri Pavas

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Malmin tuulekävijät

Ikä/ Ålder

60

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Nurmijärvi

Kuva/ Foto

Kaikki kolme partion kuntavaalitavoitetta: harrastusmahdollisuudet, nuorten osallistuminen ja ympäristöstä huolenpito ovat minulle tärkeitä. En nosta mitään niistä yli toisten vaan lisään joukkoon vielä yhden: suvaitsevaisuuden.
Partio on mainio paikka monipuoliseen harrastamiseen, olen viime vuosina ollut mukana nostamassa ilmailun yhdeksi partioharrastuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on tärkeää kannustaa ja kehittää mahdollisuuksia siihen - kuntavaalit on mainio tilaisuus tulla mukaan lähidemokratian toteuttamiseen. Ympäristöasiat ovat olleet minulle hyvin tärkeitä jo 1970-luvulta lähtien. Tämä pitkä aikajakso antaa minulle uskoa onnistumiseen. Ensimmäinen oma ympäristötekoni oli ponnekaasujen käytöstä luopuminen otsonikerroksen pelastamiseksi. Nyt tämän yhteisen työn vaikutukset ovat näkyvissä. Partio on luonteva paikka suvaitsevaisuuden kasvuun - yhdessä toimiessamme ymmärrämme olevamme pohjimmiltamme samanlaisia.

Seija Piipponen-Pekkola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maakotkat ry

Ikä/ Ålder

61

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kotka

Kuva/ Foto

Demokratian ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. On tärkeää, että nuoret saavat äänensä kuuluviin ja voivat ja osaavat vaikuttaa päätöksentekoon sekä tuntevat päätöksentekoprosessin.

Juuso Ranne

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Mustavuoren Sissit

Ikä/ Ålder

44

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa:
a) seudulliseen yhteistyöhön jossa V-S alueen kehittyminen näkyisi mm. yritysten elinvoimaisuutena
b) kunnan kyläidentiteettien vahvistamista, me-hengen nostatusta, jossa jokaiselle lapselle olisi ainakin yksi harratus ja tämä mahdollistettaisiin "koko kylä kasvattaa" -hengessä
c) kaikkien mukaan kutsuminen ja mukana pitäminen, jossa oman kunnan lumo-voimaa synnytetään yhdessä tekemällä

Jyri Saastamoinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vaarojen vaeltajat

Ikä/ Ålder

53

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Paltamo

Kuva/ Foto

Terveyspalvelujen saavutettavuus, kunnan elinvoiman ylläpito, nuorten asemasta on pidettävä huolta. Partio kasvattaa nuorista tolkun aikuisia.

Annukka Suotula

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tyrnävän Mustavarikset

Ikä/ Ålder

44

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tyrnävä

Lasten ja nuorten hyvinvointi, tasapuolinen mahdollisuus harrastaa. Ennaltaehkäisevä työtä pitäisi olla yhä enemmän. Jalkautua lasten ja nuorten pariin, on tärkeää, että heitä kuunnellaan.

Joija Tikkanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiolippukunta Pornaisten Solmu ry

Ikä/ Ålder

41

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Pornainen

Kuva/ Foto

Olen ilmoittautunut ehdokkaaksi, sillä haluan olla mukana tekemässä Pornaisten kuntaa meille kaikille asukkaille elinvoimaiseksi ja viihtyisäksi asuinympäristöksi.

Viime valtuustokaudella jätin aloitteen Yhdistysten yhteisestä toimintatalosta, Pytingistä ja Koirien uimarannasta. Pytinki on jo toiminnassa ja Koirien uimarannan valmistelu on edessä. Osallistuin jäsenenä Kuntakehitysjaoston toimintaan, joka tuntui minulle sopivalta foorumilta oman osaamisalueeni hyvödyntämiseen.

Mikäli tulen valituksei, tulen jatkamaan aktiivista työtä Kunnan ja Kuntalaisten kanssa. Parasta nimen omaan on ollut keskustelu Kuntalaisten kanssa. Parhaat ideat, palautteet ja näkökulmat tulevat sieltä. Toivottavasti olette edelleenkin aktiivisia tuomaan palautteita minulle. Kiitos!

Venla Väli-Torala

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Myllykylän harjuvuokot ry

Ikä/ Ålder

23

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Heinola

Kuva/ Foto

Etenkin nuorten osallisuus ja harrastuksien tukeminen on itselleni sydäntä lähellä. Kuluvalla kaudella valtuutettuna ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä olenkin jo edistänyt näitä teemoja.

Henrik Vuornos

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pitkäjärven Vaeltajat

Ikä/ Ålder

27

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa koulutuksen, lähiympäristön, kestävän talouden ja eteenpäin katsovan kaupungin puolesta. Uskon, että kaupungeilla on tärkeä rooli tulevaisuuden ongelmanratkaisijoina. Kaupungit ovat riittävän ketteriä ja riittävän suuria ratkoakseen jopa globaaleja haasteita aina ilmastonmuutoksesta teknologian hyödyntämiseen. Minusta tulevaisuuden kaupunkien pitää olla vieläkin vahvempia kuin nykyisin.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä, mutta kaikista tärkeimpänä näkisi nuorten osallisuuden vahvistamisen. Nuoret ovat keskeinen kaupungin palvelujen käyttäjäryhmä niin ammatillisessa koulutuksessa, lukioissa, liikunnassa, kulttuurissa kuin terveyspalveluissa. Nuorten äänen pitää kuulua, kun suunnitellaan sitä, mitä palveluille tehdään.