Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Muista myös Nuorten vaalikone

Näytetään 1 - 13 / 13

Fanny Aaltonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Flickscoutkåren Åbo Vildar

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Jag ställer upp i kommunalvalet i Åbo för att jag har ett brinnande intresse för att föra fram barn och ungas behov, vilket borde satsas mera på. Barn och unga ska få ta del av en meningsfull hobbyverksamhet eller annan fritidssysselsättning. Hobbyverksamheten i kommunen ska vara mångsidig och innefatta allt från idrott till kultur och här ser jag att scoutingen spelar en stor roll i Åbos utbud.
Jag anser också att att alla unga ska ha möjlighet till en relation med naturen och det är ett viktigt kommunalvalsmål som scouterna har satt upp. Jag hoppas att Åbo även i framtiden satsar på att ha naturområden tillgägnliga för unga.

Cecilia Achrén

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Flickscoutkåren Åbo Vildar

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Kaikkien pitää voida tuntea olevansa turvassa ja voivan hyvin omassa kotikaupungissaan, haluan että Turkuu panostaa enemmän nuoriin ja että päätöksentekijät kuuntelevat nuoria vielä enemmän! Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mielekäs harrastus. Turkuu tarvitsee enemmän palloilu- ja liikuntahalleja. Kaupungin tulee panostaa ulkoliikuntamahdollisuuksiin!

Jag vill att Åbo i större grad involverar unga i beslutsfattandet, t.ex. rätt att vara med i nämndarbetet och i stadssstyrelsen. Alla barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull hobby! Vi behöver fler idrotts- och bollhallar och vi måste satsa på att förbättra möjligheterna för utomhusmotion. Uteplanerna ska utnyttjas även på vintern, genom att värmas upp eller förses med konstis. Medvetenheten om klimatkrisen ska genomsyra all verksamhet.

Sofia Engblom

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Henrikin Tapulitytöt / Kupittaan Henrikinpojat

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa siihen, että Turku on jokaiselle lapselle ja nuorelle paras paikka kasvaa ja elää. On tärkeää ennaltaehkäistä lasten ja nuorten kohtaamia ongelmia. Siksi riittävien resurssien turvaaminen esimerkiksi perhe- ja sosiaalityöhön sekä kouluihin on välttämätöntä.

Olen johtanut 15-vuotiaasta asti joka viikko sudareita, toiminut lippukunnanjohtajana, aikuisena tukena ja kipparina. Tiedän lähimetsien, joukkoliikenteen ja leiripaikkojen merkityksen harrastamiselle. Meripartiolaisena pidän erityisen tärkeänä, että Turku tekee kunnianhimoisia toimia saariston ja Aurajoen saastumisen estämiseksi.

Partiourallani olen nähnyt, miten suuri merkitys harrastuksella on. Haluan, että Turun jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Partion on hyvä harrastus kenelle tahansa taustasta riipumatta. Tällä hetkellä teen piirissä partion kasvuun liittyvää pestiä. Toivon partion olevan kaupungin keskeinen yhteistyötaho, kun harrastamista Turussa kehitetään.

Veera Granroth

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Sjöscoutorganisationen Fribytarna rf.

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Olen ehdolla koska haluan tuoda esiin nuorten ja opiskelijoiden ääntä ja edistää kestävää ja kauaskantoista päätöksentekoa. Haluan nähdä että Turussa panostetaan hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen sillä ajatuksella että ennaltaehkäisy on pääasiassa.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä, mutta erityisen tärkeänä näen että nuorten osallisuutta päätöksenteossa edistetään entisestään ja että kaikilla nuorilla on mahdollisuus mieleiseen harrastukseen.

🌿 🌿 🌿

Jag ställer upp eftersom jag vill föra fram ungas och studerandes röst och arbeta för mer långsiktigt och hållbart beslutsfattande. Jag vill se ett Åbo där man satsar på välmående, utbildning och trygghet med förebyggande arbete som grund.

Alla scouternas kommunalvalsmål är viktiga, men särskilt viktigt anser jag att det är att ungas delaktighet i beslutsfattandet ökar och att alla unga har möjligheten till en meningsfull hobby.

Perttu Helin

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kaarinan Ristiritarit Ry, Turku

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Haluan turvata kasvavan Turun lapsille lähimetsät leikkejä ja virkistystä varten. Omat lapsuuden metsät kärsivät rajuja tappioita ja trauma on yhä kova. Jos lapsi ei lapsena pääse omin päin metsään, ei hän sinne vanhempana enää edes kaipaa. Kestävin luontosuhde luodaan lapsena.

Koulukiusaaminen tai -väkivalta on toinen tärkeä aihe. Aikanaan itse turpaan saaneena ja nykyään erityisopettajan työssäni tunnen ja tiedän, mitä kiusaaminen tekee. Se on saatava loppumaan niin kouluissa kuin työpaikoillakin. Partio oli minulle se paikka missä ei kiusattu, joten tiedän, että sellainen maailma on mahdollinen.

Lisäksi olen avoimen hallinnon, peruspalveluiden ja kohtuullisuuden kannattaja, ja näistäkin syistä sekä esimerkiksi Heppari-Nättäri-Runosmäen lähimetsien takia olen aika kova ratikan vastustaja. Maakunnallinen lähijuna onkin sitten ihan eri asia, ja semmoista kannatan.

#lähimetsä #kiusaaminen #kohtuullisuus #lapsivaikutukset #avoimuus #partio 🍀

Alina Heywood

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Nuotiotytöt ry

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Haluan olla mukana tekemässä Turusta kestävää kaupunkia, joka huomioi päätöksissään myös lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten huoli ilmastosta on otettava tosissaan ja kaupungin ilmastotavoitteiden tulee olla kunnianhimoisia. Tavoitteiden eteen on tehtävä konkreettisia toimia, jotta meillä on tulevaisuudessa elinkelpoinen kaupunki ja maapallo.

Olen toiminut tämän kauden Turun nuorisolautakunnassa ja pyrkinyt parhaani mukaan edistämään nuorten osallisuutta Turussa ja täällä nuorisolautakunnalla onkin edustaja kaikissa lautakunnissa. Nuorten ajatusten ja mielipiteiden kuunteleminen on tärkeää, sillä kaupungin päätösten pitkäkestoisimmat vaikutukset osuvat usein juuri nuoriin. Partiolaisten tavoitteista minulle tärkein on laskea äänestysikärajaa kuntavaaleissa 16 vuoteen, jotta kunnalliseen päätöksentekoon voi ottaa osaa vieläkin moninaisempi joukko.

Vapaa-ajallani pelaan jalkapalloa ja partiolippukuntani on Nuotiotytöt, jossa toimin seikkailijaryhmä Kummelin toisena sampona.

Saara Ilvessalo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Turun Tähti-Tytöt

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Teen töitä sen puolesta, että Turusta rakentuu maailman paras vehreä ilmastokaupunki, jossa arki sujuu ja jokainen saa apua ajoissa. Tämä tarkoittaa kestävää liikennettä, lähiluonnon suojelua, riittäviä mielenterveyspalveluita ja lasten, nuorten sekä vanhusten hyvinvoinnin edistämistä.

Olen ratkaisukeskeinen juristi ja realistinen optimisti. Toimin oikeustieteen yliopisto-opettajana, Itämeri-tutkimuksen toiminnanjohtajana ja vihreän valtuustoryhmän sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Jag jobbar för att Åbo ska bli världens bästa gröna klimatstad där vardagen är smidig och varje åbobo får hjälp i tid. Detta innebär hållbar trafik, skydd av natur, tillräckliga mentalvårdstjänster och befrämjande av barns, ungas och åldringars välmående.

Jag är en lösningsfokuserad jurist och realistisk optimist. Jag jobbar som universitetslärare av rättsvetenskap vid ÅA, verksamhetslärare för Östersjö-forskning och ordförande för den gröna fullmäktigegruppen samt stadsmiljönämnden.

Jaana Jaakola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Nuotiotytöt

Ikä/ Ålder

63

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Olen määrätietoinen asioiden puolustaja, ikuinen partiolainen. Turun ja Kaarinan srk-yhtymässä yli 30v luottamustehtävissä, mm kasvatuksen johtokunnan pj. Olin mukana perustamassa Partiotyön Ystävät -ryhmää, joka on nyt srk-yhtymän valtuuston suurin ryhmä.
Turkulaisten hyvinvointi ja viihtyvyys on minulle tärkeää. Kannan huolta lasten ja nuorten mahdollisuudesta turvalliseen, hyvään elämään sekä vanhustemme riittävästä hoidosta kotona ja laitoksissa.
Tarvitsemme sujuvat liikenneyhteydet lähiöistä kaupungin keskustaan sähköbusseilla. Torin ympäristö kuntoon; keskustan yrittäjille mahdollisuus tehdä työtään.
Turku on kulttuurikaupunki ja mahdollisuuksia kehittyä on paljon. Suunnitelmissa pitää huomioida koko Turku. Huolellinen suunnittelu on pohja onnistumiselle. Toteuttaminen vaatii aikaa ja olemassa olevaa rahaa.
Päättäjissä tarvitaan kaiken ikäisiä, kuten partiossa. Kokemukset ja uudet ideat yhdessä vievät hyvään lopputulokseen.
Yhdessä olemme vahvempia!

Alli Koskimäki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maarian Kämmekät

Ikä/ Ålder

29

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Partio on kasvattanut minusta tiimipelaajan, jolla on palava halu vaikuttaa yhteisiin asioihin:

LUONTO LÄHELLE KAUPUNKILAISTA. Luonto pitää olla saavutettavissa helposti ja kestävästi. Kevyen liikenteen väylät, toimiva julkinen liikenne ja ajantasainen tieto lähiretkeilykohteista mahdollistavat kaikille pääsyn luontoon. Luontoa ei saa ajaa ulos kaupungista - myös kaupunkiluontokohteita pitää säilyttää ja kehittää.

PARTIOTOIMINTA MUUTTAA MAAILMAA. Meillä on valtava potentiaali vaikuttaa yhteiskuntaan. Partiossa olen nähnyt nuorten kasvavan vaikuttajiksi, vastuunkantajiksi ja johtajiksi. Heidän osallisuutensa kuntapäättämiseen ei ole leikkiä, tulevaisuuden turkulaiset ansaitsevat aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

HARRASTUS TUO YHTEEN. Harrastus on elintärkeä yhteisö, se antaa ystäviä, taitoja ja tekemistä. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee harrastuksen. Kaupunki päättää harrastustiloista, avustuksista ja kulkemismahdollisuuksista, ei ole yhdentekevää kuka päätökset tekee.

Hilkka Näse

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Lätynkääntäjät

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Partion kuntavaalitavoitteisiin on helppo sitoutua, kaikkiin niistä. Omissa vaaliteemoissani korostan yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten asioita. On tärkeää, että kaikki ihmiset pääsevät halutessaan osallistumaan kaupungin yhteisiin asioihin. Palveluiden, harrastusten ja luonnon pitää olla saavutettavia kaikille.

Partiolla on iso merkitys siihen, millainen ihminen olen ja mihin asioihin vaikuttaa. Partiossa olen kasvanut vastuun ottamiseen ja uusien haasteiden ottamiseen.

Jyri-Petteri Paloposki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Turun Sinikotkat

Ikä/ Ålder

32

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Olen pitkän linjan partiolainen ja toiminut mm. viime vuoden loppuun SP:n hallituksen jäsenenä sekä piirihallituksessa ja lippukunnissa mm.
lippukunnanjohtajana ja akelana. On isosti partion ansiota että olen oppinut kantamaan vastuuta, tekemään hyviä päätöksiä ja ihan käytännönkin asioita kirjanpidosta nikkarointiin.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava sama mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. He ovat tulevaisuutemme, ja jokaisen hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Pienet ongelmat kertaantuvat äkkiä suuremmiksi, joten nuorisotyöhön, kouluihin ja mielenterveyspalveluihin on panostettava taloudellisesti haastavinakin aikoina.

Meillä on yksi Maa ja yksi Turku, josta on huolehdittava.
Joukkoliikennettä on parannettava ja pyöräily on nostettava tasavertaiseksi liikennemuodoksi. Lähiluonto on hyvinvoinnille tärkeää, ja Turun runsaista luontokohteista on pidettävä kiinni.

Aino Pohjanvirta

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ekin Partio ry

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Minulle tärkeimpinä asioina ovat nuoret ja nuorten hyvinvointi, osallisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Eteenkin haluan edistää mm. nuorten harrastustoiminnan edellytysten parantamista.

Niina Ratilainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maarian Kämmekät

Ikä/ Ålder

35

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Nyt on nuorten vuoro ja luonnon vuoro. Koronakriisi ja ilmastokriisi vievät nuorilta paljon. Haluan tehdä enemmän nuorten hyvinvoinnin ja nuorille kestävän planeetan eteen. Toimin Turussa toista kautta kapunginvaltuutettuna ja teen työkseni ilmastovaikuttamista. Minulle suurin sysäys kestävän tulevaisuuden ymmärtämiseen on ollut juuri partion luontokasvatus Delfiinit-laumasta lähtien.

Nuorille hyvä kaupunki on viihtyisä, kiva ja kannustava. Seuraavaksi tarvitsemme paljon lisää pyöräteitä Turkuun ja lähiluonnon arvonpalautuksen. Kasvihuonepäästöjen vähentämisen lisäksi tarvitsemme monimuotoisia vanhoja metsiä sekä villiä kaupunkiluontoa.