Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Muista myös Nuorten vaalikone

Näytetään 51 - 75 / 157

Emilia Knaapi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kelotytöt

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Haluaisin, että jokaisessa kunnassa lapselle ja nuorelle taataan vähintään yksi harrastus. Partio olisi erittäin hyvä tällaiseksi harrastukseksi koska partio on edullista ja usein myös helposti saavutettavaa. Järjestöille tulee taata resurssit ja mahdollisuudet toimia. Tähän haluan vaikuttaa kunnassani.
Terveys ja terveydenedistäminen on minulle tärkeitä teemoja ja niitä yritän edistää parhaani mukaan kunnassa. Luonnolla voi olla stressiä ja muuta huolta levittävä vaikutus, joten näen luontoon pääsyn mahdollisuuden tärkeäksi myös terveydenedistämisen kannalta.
Partion tavoitteista kaikki ovat tärkeitä, mutta itselleni tärkein on ehkä juuri se, että jokainen nuori saisi harrastaa ja sitä kautta kokea kuuluvansa joukkoon ja saada onnistumisen kokemuksia.

Suvi Koivuharju

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Raudanreippaat ry

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Karkkila

Kuva/ Foto

Minulle on tärkeää, että jokaisella, taustasta huolimatta olisi mahdollisuus selvittää omat vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet ja että yhteiskunta toimillaan kannustaisi tähän. Että jokaisella olisi mahdollisuus vaikuttaa omaan elämänpolkuunsa niin, että perhetausta ei määrä kuka voi menestyä ja kuka ei. Meidän yhteiskunta on rakennettu niin, että se on mahdollista. Partio on harrastuksena mitä mainion tukemaan lasta ja nuorta oman polkunsa löytämisessä! Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa.

Jokainen sukupolvi elää itseään varten, se lienee inhimillistä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nyt tehtyjen päätösten seuraukset nähdään mahdollisesti vasta vuosien päästä ja seuraava sukupolvi maksaa laskun. Nyt on pidettävä huolta, että lasku ei ole liian suuri.

Jenni Kolmisoppi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vedän Yöveden Waeltajissa laumaa ja toimin myös hallituksen jäsenenä ja turva-aikuisena. Lisäksi olen Savon Saukkojen kannatusjäsen.

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Mikkeli

Kuva/ Foto

Olen ristiinalaistunut kahden lapsen 43-vuotias äiti. Työskentelen Esedulla kieltenopettajana ja kv-koordinaattorina.

Vapaa-ajalla vedän Yöveden Waeltajissa 7-9 -vuotiaiden partiolaisten laumaa, luen, uin ja teen käsitöitä. Kunnallispolitiikassa aloitin Ristiinan kunnan aikana tarkastuslautakunnassa ja myöhemmin kunnanvaltuustossa, kuntaliitokseen jälkeen olen ollut varapuheenjohtajana silloisessa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa ja nyt päättyvällä vaalikaudella jäsenenä kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Lisäksi olen Ristiinan aluejohtokunnan sekä Ristiinan alueseurakunnan alueneuvoston jäsen. Minulle onkin kertynyt monenlaista kokemusta päätöksenteosta, sekä työni että poliitiikan puolelta erityisesti koulutusasioissa.
Olen ehdokkaana Kristillisdemokraattien listalla. Koen tärkeäksi, että alueellinen vaikuttaminen ja yhdenvertaisuus on mahdollista jatkossakin, että huolehdimme myös ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista ja että pidämme perheiden puolta monin eri tavoin.

Maria Koroma-Hintikka

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Merimetsot ry

Ikä/ Ålder

51

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Siuntio

Kuva/ Foto

Olen tuonut ja haluan jatkossakin tuoda voimakkaasti esille, että ihan jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastamiseen. Partio on minusta loistava esimerkki harrastuksesta, johon on helppo tulla mukaan matalalla kynnyksellä kaikkialla Suomessa. Harrastus ja ystävät ovaat tärkeitä myös syrjäytymisen estämisessä. Omassa kunnassani arvostan erityisesti sen luontoa ja moninaisuutta ja haluan, että ne ovat tarjolla ihmisille myös tulevaisuudessa. Kuntamme on nk. Hinku-kunta, joka pyrkii vähentämään omilla toimillaan hiilijalanjälkeä. Tähän haluan vaikuttaa myös tulevaisuudessa.

Terhi Korvenpää

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

LEK

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lieto

Kuva/ Foto

Tavoitteenani on luonnon ja ympäristön huomioon ottaminen kaikessa kunnan toiminnassa. Olen ammatiltani suojelubiologi, ja suojelenkin työkseni luontoa monin eri keinoin. Kuntienkin toiminnassa olisi paljon parannettavaa mm. kaavoituksessa ja metsien hoidossa. Luonnon monimuotoisuudesta huolen pitäminen tarkoittaa pitkälti samoja asioita kuin kunnan asukkaiden hyvinvoinnista huolen pitäminen. Lähivirkistysalueet ovat edellytys viihtyisälle asumiselle, koulujen ympäristökasvatukselle ja perheiden arjen seikkailuille. Metsistä ja luonnosta huolehtiminen luovat edellytykset myös hiilinielujen ylläpitämiselle ja siten ilmastonmuutoksen torjunnalle.

Alli Koskimäki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maarian Kämmekät

Ikä/ Ålder

29

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Partio on kasvattanut minusta tiimipelaajan, jolla on palava halu vaikuttaa yhteisiin asioihin:

LUONTO LÄHELLE KAUPUNKILAISTA. Luonto pitää olla saavutettavissa helposti ja kestävästi. Kevyen liikenteen väylät, toimiva julkinen liikenne ja ajantasainen tieto lähiretkeilykohteista mahdollistavat kaikille pääsyn luontoon. Luontoa ei saa ajaa ulos kaupungista - myös kaupunkiluontokohteita pitää säilyttää ja kehittää.

PARTIOTOIMINTA MUUTTAA MAAILMAA. Meillä on valtava potentiaali vaikuttaa yhteiskuntaan. Partiossa olen nähnyt nuorten kasvavan vaikuttajiksi, vastuunkantajiksi ja johtajiksi. Heidän osallisuutensa kuntapäättämiseen ei ole leikkiä, tulevaisuuden turkulaiset ansaitsevat aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

HARRASTUS TUO YHTEEN. Harrastus on elintärkeä yhteisö, se antaa ystäviä, taitoja ja tekemistä. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee harrastuksen. Kaupunki päättää harrastustiloista, avustuksista ja kulkemismahdollisuuksista, ei ole yhdentekevää kuka päätökset tekee.

Sakari Kouti

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Olarin Eräkotkat - Wild Eagles

Ikä/ Ålder

59

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen torjunta. Lapsille ja nuorille hyvä lapsuus ja koulutus. Olen jo vuonna 2016 puhunut iltapäiväpartion puolesta, ja ylipäätään kannatan kaikille nuorille mahdollisuutta ylipäätään harrastaa, ja vieläpä kohtuulliseen hintaan. Salibandyn pelaaminen kilpatasolla maksaa yläasteikäisellä helposti 3000 euroa vuodessa. Onneksi kuitenkin partio on edullinen ja monipuolinen harrastus.

Minni Kuisma

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Karhulan Kanttarellit ry

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kotka

Kuva/ Foto

Haluan vaikutta nuorten harrastusmahdollisuuksiin, ja mieluinen harrastus kaikille on minulle tärkeä tavoite, kuten myös nuorten kuuleminen kuntien päätöksenteossa. Kuntien on huolehdittava, että on riittävästi tiloja myös harrastustoiminnan käyttöön ja olisikin hyvä, jos koulujen tiloja saataisiin enenevissä määrin myös vapaa-ajantoiminnan käyttöön. On myös huolehdittava avustuksissa, jotta yhdistykset/partiolippukunnat/seurat voivat paremmin keskittyä itse harrastuksen järjestämiseen.

Työskentelen Kotkan nuorisotyön yksikössä Ohjaamossa ja nuorisovaltuuston ohjaajana. Nuorten osallisuus on ollut minulle aina tärkeä asia. Olen myös työskennellyt partiossa, ja toiminut lippukunnanjohtaja sekä kouluttanut lukuisilla partionjohtajakursseilla. Partio on minun kasvattijärjestö, ja kannan partiota aina sydämessäni. Partio näytti minun elämään suunnan, joka kantaa vieläkin. Toivon, että partio kuten muut harrastukset jatkossa mahdollistavat tämän nyt kasvaville lapsille ja nuorille.

Sanna Kurki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kirnun Kiertäjät

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Askola

Kuva/ Foto

Minulle tärkeää on kaikkien, mutta erityisesti nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja -taitojen kehittäminen. Meidän valtuustoryhmä sai tällä kaudella Askolassa läpi valtuustoaloitteen, joka antaa nuorisovaltuustolle suoran aloiteoikeuden valtuustoon.
Tärkeää on myös kunnan tasapainoisen talouden varmistaminen, jotta niin peruspalvelut kuin lisähyvät saadaan järjestettyä. Kun talous on kunnossa, on helpompi panostaa palveluiden parantamiseen.
Ja totta kai luontokin on minulle tärkeä, onhan se osa elinkeinoani ja erittäin merkittävä osa vapaa-aikaani.

Tero Kuusisto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kuusiston Linnanyrjänät

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Liki neljäänkymmeneen partiovuoteen on mahtunut monia hyvinkin erilaisia tapahtumia, niin osallistujana kuin järjestäjänä. Ne nuorena koetut ilon ja kokemisen hetket ovat pysyvästi jääneet mieleen ja ne ovat niitä asioita, joita varten edelleen mukana ollaan ja ennen kaikkea se, että nyt pystyy vuorostaan tarjoamaan vastaavanlaisia elämyksiä ja yhteenkuuluvuutta seuraaville sukupolville.
Se, että me pystymme tarjoamaan nuorille edes yhden mielekkään harrastuksen, maksaa itsensä takaisin monin verroin. Me aikuiset olemme siinä avainasemassa. Me pystymme mahdollistamaan partion (ja muidenkin harrastusten) jatkuvuuden olemalla mukana toiminnassa ja ennen kaikkea tukemassa nuoria johtajia heidän tehtävissään ja sitten myös taka-alalla vaikuttamassa kuten nyt kuntavaaleissa tai kirkollisvaaleissa. Se on meidän tehtävämme.

Annaleena Lahtinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Hiiden Hittavaiset

Ikä/ Ålder

45

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kerava

Kuva/ Foto

Ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus on tärkeää. Lupaan kehittää Keravasta lasten ja nuorten kaupungin. Nuoret ansaitsevat skeittipuistonsa ja muita ajanviettopaikkoja, joissa on mielekästä tekemistä.

Ajan Keravalla partioharrastuksen tunnettuisuutta ja partiomyönteistä ilmapiiriä. Keravalla on useita lippukuntia, jotka keräävät harrastajia ympäri Keravaa. Partio sopii erilaisille ja eri ikäisille harrastajille. Partioon ovat kaikki tervetulleita. Partiossa toteutuvat yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden periaatteet. Ne ovat hyviä ihanteita koko Keravalle.

Partio antaa mahdollisuuden syvälliseen luontosuhteeseen. Lähimetsät tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden virkistäytymiseen ja ajanviettoon. Kerava tarvitsee tulevaisuudessakin ulkoiluun ja retkeilyyn innostavia kohteita ja kohtaamispaikkoja. On hienoa, että Ollilanlammen aluetta kehitetään entistä paremmaksi. Kaupungin ja luonnon yhdistämisestä voisi kehittää Keravan vetovoimatekijän.

Timo Lampi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Lappeenrannan Walliveljet.

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lappeenranta

Kuva/ Foto

Allekirjoitan kaikki partion kuntavaalitavoitteet.

Kiinnitän erityistä huomiota lasten harrastamiseen ja ja harrastamisen mahdollistamiseen.
Lappeenrannassa kouluja uusitaan vauhdilla. Riskinä on että tilavuokrat nousee liian suuriksi monille harrastajille. Toinen puoli asiaan on että kaikkialta Lappeenrannasta ei pääse iltaisin ja viikonloppuisin julkisilla harrastamaan tai harrastuksista kotiin.

Lappeenrannassa nuortenvaltuusto on ollut pitkään aktiivinen. Kuitenkin hirveästi en kuullut siitä, miten ei NuValaisen ääni kuuluisi nuorten kannanotoissa. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota.

Luontoarvot ja luontokokemuksia pitää rakentaa hyvin pienillä askelilla. Joillekin suurta extremeä on nukkua takapihalla teltassa. Pieniin askeliin rohkaisua tarvitaan!

Anniina Lehmus

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Piikkiön Tammipartio, Liedon Eränkävijät

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Piikkiöläisten, nuorten sekä opiskelijoiden asiat ovat lähellä sydäntäni. Partiolaisten kuntavaalitavoitteet ovat kaikki tärkeitä. Erityisesti haluaisin nostaa esille nuorisovaltuuston. Sen asemaa ja vaikuttavuutta on vahvistettava ja toisaalta myös sen näkyvyyteen kunnan nuorille vaikuttamiskanavana on panostettava.

Kirsi Lehto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Jaarlin Pojat

Ikä/ Ålder

46

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hämeenlinna

Kuva/ Foto

Partiolaisena ja valtuutettuna haluan edistää avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita, lasten oikeuksia ja kestävän kehityksen periaatteita. B-P:n ajatusten mukaan haluan jättää maailman edes piirun verran parempana, kuin mitä se on nyt.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastukseen. Mieleisen harrastuksen kautta voi syntyä luottamuksellisia suhteita kodin ulkopuolisiin aikuisiin, jotka tukevat lapsia ja nuoria kasvun ja aikuistumisen matkalla. Tällä on merkittävä vaikutus syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Hämeenlinnan tulee olla jatkossakin upea luonnon läheinen kaupunki. Luontopainotteisuutta tulee kasvattaa varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Hämeenlinnan tulee houkutella uusia ja matkailijoita Etelä-Suomen parhailla retkelyreitistöillä ja Evoa tulee kehittää edelleen yhdeksi tärkeimmistä Etelä-Suomen luontokohteista.

Santeri Leinonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Hyvinkään nummenpojat

Ikä/ Ålder

20

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hyvinkää

Kuva/ Foto

Rakennetaan kaupunki, jonne halutaan muuttaa takaisin! 2020-luvulla on aika tehdä sellaista politiikkaa, joka ei ylitä ympäristön kantokykyä tai ihmisten sietokykyä ja joka turvaa elämän edellytykset. Kuuntavaaleissa haluan toimia sellaisen valtuuston eteen, joka tekee Hyvinkäästä hiilineutraalin vuoteen 2030 mennessä, takaa harrastuksen jokaiselle lapselle ja pitää huolta, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan yksinäiseksi.

Olen ollut partiossa ala-asteesta lähtien, ja tästä syystä partiolaisten ihanteet ovat vahvasti osa maailmankuvaani. Totteumalla partiolaisten kuntavaalitavoitteita puolustamme maailmaa, jossa elämä voi kukoistaa. Minulle tärkein partiolaisten tavoite on tuoda lapsivaikutusten arviointi kaikkeen päätöksentekoon. Koronan jälkeen joudutaan tekemään paljon vaikeita päätöksiä, ja tällöin on ensiarvoisen tärkeää tietää, mitkä ovat päätösten seuraukset lapsille ja nuorille.

Anne Liimola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tampereen Lokit ry, 7-vuotiaasta lähtien. Olen ollut myös lippukunnan johtaja. KoGi kurssin käynyt. Toiminut vastuullisissa tehtävissä sekä lipuukuntaleireillä että suurleireillä.

Ikä/ Ålder

64

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Olen vaikuttanut siihen, että Tampereella on hyväksytty lapsivaikutusten arviointi (valtuustoaloitteeni) ja olen tehnyt aloitteita lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Lasten ja nuorten asiat ovat olleet ja ovat minulle tärkeitä. Jo työni päiväkodin johtajana ja monivuotinen lasten ja nuorten parissa tehty lippukuntatyö velvoittaa minua tekemään töitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Partio on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, joten partion osuutta vaikuttamistyössä tulisi vahvistaa. Mottoni on kestävän tulevaisuuden rakentaja, joten tähän sisältyy harrastustoiminnan mahdollistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle ja partio on tässä yksi hyvä vaihtoehto. Ympäristö- ja luontoarvot ovat minulle tärkeitä, ja myös näihin liittyen olen tehnyt myös valtuustoaloitteita. Partion ja puolueeni arvomaailmat eivät ole koskaan olleet ristiriidassa. Kotisivullani lisää ajatuksiani ja Instagramissa löydät esim. kuvia luonnosta, sillä retkeily on osa elämääni ja partiokaverit.

Eero Lilja

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tapiolan Metsänkävijät

Ikä/ Ålder

18

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Politiikassa aion edistää tasa-arvoa, laadukasta koulutusta, ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja kestävää taloutta. Nuoret ovat aliedustettuina politiikassa, joten halusin lähteä kuntavaaliehdokkaaksi, jotta myös nuorten ääni saataisiin kuuluviin. Partiolaisten kuntavaalitavoitteista minulle tärkein on nuorten mahdollisuus luontosuhteeseen. Espoo on täynnä kaunista luontoa, josta on tulevaisuudessakin päästävä nauttimaan!

Som politiker vill jag befrämja jämlikhet, ekonomisk hållbarhet och kampen mot klimatförändringen. Det finns för få ungdomar. Därför bestämde jag mig att ställa upp som kandidat.

Virve Linnanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Rautalammin Rautiaiset

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rautalampi

Lähellä sydäntä on lasten ja lapsiperheiden tukeminen ja osallisuuden vahvistamisen sekä tasa-arvoinen kohtelu.
Luonnon merkitys ja kestävä elämän tapa tulisi olla vaikuttava tekijä yhteiskunta tasolla päätöksen teossa.
Kannustan yhteisöä moniääniseen keskusteluun ja kriittiseen tarkasteluun asioiden tilanteesta ja näkemään muutos mahdollisuutena.

Hanna Lönnfors

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Meripartio Porvoon Pooki

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Porvoo

Kuva/ Foto

Haluan tehdä töitä porvoolaisten paremman arjen puolesta. Arkeen kuuluu varhaiskasvatus, koulut, turvalliset koulutiet sekä kaikkien hyvinvointi. Porvoon rikkaus on monipuolisuus. Kaupungissa pitää voida asua tulevaisuudessakin niin keskustassa, maaseudulla kuin saaristossa. Meidän pitää panostaa erityisopetukseen sekä oppilashuoltoon.
Harrastukset ovat tärkeitä kaikenikäisille. Kaupungin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.. Tukemalla seuroja voimme olla mukana takaamassa harrastuksia kaikille.

Sanna Luoma-aho-Nyman

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Asun Tampereella ja viimeisin pidempi partiopestini on Tampereen Kotkissa. Kuulun silti yhä kotilippukuntaani Uudellamaalla.

Ikä/ Ålder

45

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Olen saanut partiolta elämääni niin paljon, että toivon voivani antaa jotain takaisin.
Kolmas sektori (yhdistys-, seura- ja järjestötoiminta) on yksi kolmesta tärkeimmästä vaaliteemastani. Yhdistyksissä, seuroissa ja järjestöissä tehdään valtavan hienoa työtä, jolla kaiken muun lisäksi myös tuetaan hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Kunnan tehtävänä on rahoituksen lisäksi tarjota tiloja toimintaan ja huomioida kolmas sektori myös uusia tiloja rakennettaessa. Kunnan ei tarvitse puuttua kolmannen sektorin itseisarvoisiin tehtäviin tai sisältöihin, mutta kunta voi mahdollistaa yhteistyötä ja verkostoja sekä käyttää erillisten projektien sijaan jo olemassa olevia kolmannen sektorin rakenteita tukemassa kuntalaisten hyvinvointia. Lisäksi kunta voi tuellaan mahdollistaa tasa-arvoisempia harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi harrastustakuun avulla.

Allekirjoitan kaikki partion kuntavaaliteemat. Tahdon tehdä parhaani, tuntea vastuuni ja tarttua toimeen.

Jenni Luoto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Loimaan Nuotioloimut

Ikä/ Ålder

18

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Loimaa

Partion kuntavaalitavoitteista tärkein minulle on luonto, koska ilmastonmuutosta täytyy hidastaa.

Anne-Mari Mäkinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Keikyän korvenkävijät ry

Ikä/ Ålder

48

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Sastamala

Kuva/ Foto

Olen pitkänlinjan partiolainen ja perheeni on ollut mukana monenlaisessa partiotoiminnassa kanssani. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja meidän yhteiset partiota harrastavat tyttäremme (18- ja 15-v.). Kodissamme vipeltävät myös kolme koiraa ja vanha kissaherra.

Olen jälleen mukana kunnallisvaaleissa ehdokkaana. Tavoitteenani on, että Sastamalassa on hyvä, turvallinen ja toimiva arki elää. Nyt tarvitaan tekoja sanojen sijaan. Lapsiin ja nuoriin sekä nuoriin perheisiin tulee panostaa nyt.

Meidän tulee panostaa syrjäytymisen ehkäisyyn. Ennalta estäminen on aina edullisin vaihtoehto tulevaisuuden kannalta. On pystyttävä katsomaan myös vaalikausien yli, sillä tulokset näemme pitkällä aikavälillä.

Haluan, että Sastamala on elävä, turvallinen ja pidetty kotikaupunki, meille kaikille. Myös viihtyisä ympäristö, asuin- ja viheralueet sekä entiset keskustataajamat kertovat turvallisuudesta ja luovat yhteisöllisyyden tunnetta.

Maria Manelius

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Dalsbruks Sjöscouter

Ikä/ Ålder

49

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Fri Samverkan

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kemiönsaari

Kuva/ Foto

Jag vill trygga barns och ungas möjlighet till hobbyer och fritidssysselsättning, samt ungas möjlighet att få sin röst hörd i ärenden som berör dem.

Viljo Mannerjoki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Jokikylän Pojat

Ikä/ Ålder

34

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Naantali

Kuva/ Foto

- Lähiluonnon säilyttäminen ja asuinalueiden kehittäminen siten, että ylipäätään olisi lähimetsiä erityisesti koulujen ja päiväkotien lähellä. Luonnonmaalle rakennetaan lähi vuosina paljon, jolloin kaavoituksessa on otettava huomioon luontoarvot.

- Kuluneen kauden aikana on tehty töitä Naantalin saamiseksi hiilineutraaliksi kunnaksi eli osaksi Hinkua. Työ jatkunee tulevalla kaudella.

- Erityisesti meripartiolaisten asemaa voidaan kehittää Naantalissa muiden yhdistystoimijoiden ja kaupungin kanssa siten, että toimintamahdollisuudet paranevat.

Riikka Martikainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Enson Partiosiskot ry

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Imatra

Kuva/ Foto

Jokaisen nuoren harrastamisen mahdollistaminen on erittäin tärkeä tavoite. Ihmisellä on luontainen tarve kuulua joukkoon, se luo turvallisuutta ja yhteisöllisyys lisää hyvinvointia.