Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Muista myös Nuorten vaalikone

Näytetään 51 - 75 / 136

Anniina Lehmus

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Piikkiön Tammipartio, Liedon Eränkävijät

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Piikkiöläisten, nuorten sekä opiskelijoiden asiat ovat lähellä sydäntäni. Partiolaisten kuntavaalitavoitteet ovat kaikki tärkeitä. Erityisesti haluaisin nostaa esille nuorisovaltuuston. Sen asemaa ja vaikuttavuutta on vahvistettava ja toisaalta myös sen näkyvyyteen kunnan nuorille vaikuttamiskanavana on panostettava.

Kirsi Lehto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Jaarlin Pojat

Ikä/ Ålder

46

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hämeenlinna

Kuva/ Foto

Partiolaisena ja valtuutettuna haluan edistää avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita, lasten oikeuksia ja kestävän kehityksen periaatteita. B-P:n ajatusten mukaan haluan jättää maailman edes piirun verran parempana, kuin mitä se on nyt.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastukseen. Mieleisen harrastuksen kautta voi syntyä luottamuksellisia suhteita kodin ulkopuolisiin aikuisiin, jotka tukevat lapsia ja nuoria kasvun ja aikuistumisen matkalla. Tällä on merkittävä vaikutus syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Hämeenlinnan tulee olla jatkossakin upea luonnon läheinen kaupunki. Luontopainotteisuutta tulee kasvattaa varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Hämeenlinnan tulee houkutella uusia ja matkailijoita Etelä-Suomen parhailla retkelyreitistöillä ja Evoa tulee kehittää edelleen yhdeksi tärkeimmistä Etelä-Suomen luontokohteista.

Santeri Leinonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Hyvinkään nummenpojat

Ikä/ Ålder

20

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hyvinkää

Kuva/ Foto

Rakennetaan kaupunki, jonne halutaan muuttaa takaisin! 2020-luvulla on aika tehdä sellaista politiikkaa, joka ei ylitä ympäristön kantokykyä tai ihmisten sietokykyä ja joka turvaa elämän edellytykset. Kuuntavaaleissa haluan toimia sellaisen valtuuston eteen, joka tekee Hyvinkäästä hiilineutraalin vuoteen 2030 mennessä, takaa harrastuksen jokaiselle lapselle ja pitää huolta, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan yksinäiseksi.

Olen ollut partiossa ala-asteesta lähtien, ja tästä syystä partiolaisten ihanteet ovat vahvasti osa maailmankuvaani. Totteumalla partiolaisten kuntavaalitavoitteita puolustamme maailmaa, jossa elämä voi kukoistaa. Minulle tärkein partiolaisten tavoite on tuoda lapsivaikutusten arviointi kaikkeen päätöksentekoon. Koronan jälkeen joudutaan tekemään paljon vaikeita päätöksiä, ja tällöin on ensiarvoisen tärkeää tietää, mitkä ovat päätösten seuraukset lapsille ja nuorille.

Anne Liimola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tampereen Lokit ry, 7-vuotiaasta lähtien. Olen ollut myös lippukunnan johtaja. KoGi kurssin käynyt. Toiminut vastuullisissa tehtävissä sekä lipuukuntaleireillä että suurleireillä.

Ikä/ Ålder

64

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Olen vaikuttanut siihen, että Tampereella on hyväksytty lapsivaikutusten arviointi (valtuustoaloitteeni) ja olen tehnyt aloitteita lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Lasten ja nuorten asiat ovat olleet ja ovat minulle tärkeitä. Jo työni päiväkodin johtajana ja monivuotinen lasten ja nuorten parissa tehty lippukuntatyö velvoittaa minua tekemään töitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Partio on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, joten partion osuutta vaikuttamistyössä tulisi vahvistaa. Mottoni on kestävän tulevaisuuden rakentaja, joten tähän sisältyy harrastustoiminnan mahdollistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle ja partio on tässä yksi hyvä vaihtoehto. Ympäristö- ja luontoarvot ovat minulle tärkeitä, ja myös näihin liittyen olen tehnyt myös valtuustoaloitteita. Partion ja puolueeni arvomaailmat eivät ole koskaan olleet ristiriidassa. Kotisivullani lisää ajatuksiani ja Instagramissa löydät esim. kuvia luonnosta, sillä retkeily on osa elämääni ja partiokaverit.

Eero Lilja

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tapiolan Metsänkävijät

Ikä/ Ålder

18

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Politiikassa aion edistää tasa-arvoa, laadukasta koulutusta, ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja kestävää taloutta. Nuoret ovat aliedustettuina politiikassa, joten halusin lähteä kuntavaaliehdokkaaksi, jotta myös nuorten ääni saataisiin kuuluviin. Partiolaisten kuntavaalitavoitteista minulle tärkein on nuorten mahdollisuus luontosuhteeseen. Espoo on täynnä kaunista luontoa, josta on tulevaisuudessakin päästävä nauttimaan!

Som politiker vill jag befrämja jämlikhet, ekonomisk hållbarhet och kampen mot klimatförändringen. Det finns för få ungdomar. Därför bestämde jag mig att ställa upp som kandidat.

Virve Linnanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Rautalammin Rautiaiset

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rautalampi

Lähellä sydäntä on lasten ja lapsiperheiden tukeminen ja osallisuuden vahvistamisen sekä tasa-arvoinen kohtelu.
Luonnon merkitys ja kestävä elämän tapa tulisi olla vaikuttava tekijä yhteiskunta tasolla päätöksen teossa.
Kannustan yhteisöä moniääniseen keskusteluun ja kriittiseen tarkasteluun asioiden tilanteesta ja näkemään muutos mahdollisuutena.

Hanna Lönnfors

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Meripartio Porvoon Pooki

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Porvoo

Kuva/ Foto

Haluan tehdä töitä porvoolaisten paremman arjen puolesta. Arkeen kuuluu varhaiskasvatus, koulut, turvalliset koulutiet sekä kaikkien hyvinvointi. Porvoon rikkaus on monipuolisuus. Kaupungissa pitää voida asua tulevaisuudessakin niin keskustassa, maaseudulla kuin saaristossa. Meidän pitää panostaa erityisopetukseen sekä oppilashuoltoon.
Harrastukset ovat tärkeitä kaikenikäisille. Kaupungin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.. Tukemalla seuroja voimme olla mukana takaamassa harrastuksia kaikille.

Sanna Luoma-aho-Nyman

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Asun Tampereella ja viimeisin pidempi partiopestini on Tampereen Kotkissa. Kuulun silti yhä kotilippukuntaani Uudellamaalla.

Ikä/ Ålder

45

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Olen saanut partiolta elämääni niin paljon, että toivon voivani antaa jotain takaisin.
Kolmas sektori (yhdistys-, seura- ja järjestötoiminta) on yksi kolmesta tärkeimmästä vaaliteemastani. Yhdistyksissä, seuroissa ja järjestöissä tehdään valtavan hienoa työtä, jolla kaiken muun lisäksi myös tuetaan hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Kunnan tehtävänä on rahoituksen lisäksi tarjota tiloja toimintaan ja huomioida kolmas sektori myös uusia tiloja rakennettaessa. Kunnan ei tarvitse puuttua kolmannen sektorin itseisarvoisiin tehtäviin tai sisältöihin, mutta kunta voi mahdollistaa yhteistyötä ja verkostoja sekä käyttää erillisten projektien sijaan jo olemassa olevia kolmannen sektorin rakenteita tukemassa kuntalaisten hyvinvointia. Lisäksi kunta voi tuellaan mahdollistaa tasa-arvoisempia harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi harrastustakuun avulla.

Allekirjoitan kaikki partion kuntavaaliteemat. Tahdon tehdä parhaani, tuntea vastuuni ja tarttua toimeen.

Jenni Luoto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Loimaan Nuotioloimut

Ikä/ Ålder

18

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Loimaa

Partion kuntavaalitavoitteista tärkein minulle on luonto, koska ilmastonmuutosta täytyy hidastaa.

Anne-Mari Mäkinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Keikyän korvenkävijät ry

Ikä/ Ålder

48

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Sastamala

Kuva/ Foto

Olen pitkänlinjan partiolainen ja perheeni on ollut mukana monenlaisessa partiotoiminnassa kanssani. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja meidän yhteiset partiota harrastavat tyttäremme (18- ja 15-v.). Kodissamme vipeltävät myös kolme koiraa ja vanha kissaherra.

Olen jälleen mukana kunnallisvaaleissa ehdokkaana. Tavoitteenani on, että Sastamalassa on hyvä, turvallinen ja toimiva arki elää. Nyt tarvitaan tekoja sanojen sijaan. Lapsiin ja nuoriin sekä nuoriin perheisiin tulee panostaa nyt.

Meidän tulee panostaa syrjäytymisen ehkäisyyn. Ennalta estäminen on aina edullisin vaihtoehto tulevaisuuden kannalta. On pystyttävä katsomaan myös vaalikausien yli, sillä tulokset näemme pitkällä aikavälillä.

Haluan, että Sastamala on elävä, turvallinen ja pidetty kotikaupunki, meille kaikille. Myös viihtyisä ympäristö, asuin- ja viheralueet sekä entiset keskustataajamat kertovat turvallisuudesta ja luovat yhteisöllisyyden tunnetta.

Maria Manelius

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Dalsbruks Sjöscouter

Ikä/ Ålder

49

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Fri Samverkan

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kemiönsaari

Kuva/ Foto

Jag vill trygga barns och ungas möjlighet till hobbyer och fritidssysselsättning, samt ungas möjlighet att få sin röst hörd i ärenden som berör dem.

Viljo Mannerjoki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Jokikylän Pojat

Ikä/ Ålder

34

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Naantali

Kuva/ Foto

- Lähiluonnon säilyttäminen ja asuinalueiden kehittäminen siten, että ylipäätään olisi lähimetsiä erityisesti koulujen ja päiväkotien lähellä. Luonnonmaalle rakennetaan lähi vuosina paljon, jolloin kaavoituksessa on otettava huomioon luontoarvot.

- Kuluneen kauden aikana on tehty töitä Naantalin saamiseksi hiilineutraaliksi kunnaksi eli osaksi Hinkua. Työ jatkunee tulevalla kaudella.

- Erityisesti meripartiolaisten asemaa voidaan kehittää Naantalissa muiden yhdistystoimijoiden ja kaupungin kanssa siten, että toimintamahdollisuudet paranevat.

Riikka Martikainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Enson Partiosiskot ry

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Imatra

Kuva/ Foto

Jokaisen nuoren harrastamisen mahdollistaminen on erittäin tärkeä tavoite. Ihmisellä on luontainen tarve kuulua joukkoon, se luo turvallisuutta ja yhteisöllisyys lisää hyvinvointia.

Siiri Mertakorpi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiolippukunta Kymen Kotkat ry.

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Iitti

Kuva/ Foto

Oma innostukseni kuntapolitiikkaan kohtaan on lähtenyt nimenomaan mahdollisuudesta pitää nuorten ääntä esillä. Olen ensimmäisen kauden valtuutettu Iitissä ja kuluneella valtuustokaudella olen mm. ajanut nuorisovaltuuston aseman parantamista, kunnan tarjoamien harjoittelupaikkojen lisäämistä opiskelijoille ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamista osallistuvan budjetoinnin keinoin.

Tällä hetkellä kannan suurta huolta koronakriisin merkittävistä ja pitkäkestoisista vaikutuksista lapsiin nuoriin. Iitissä on turvattava riittävät resurssit lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi myös tulevina vuosina. Haluan myös, että luomme oman Iitin harrastamisen mallin, jossa lasten ja nuorten maksuttomia harrastuksia tarjotaan koulupäivän yhteydessä.

Partion kuntavaalitavoitteiden teemat ovat kaikki minulle erittäin tärkeitä. Tärkeimmäksi nostan nuorten osallisuuden lisäämisen, koska sen osalta meillä Iitissä on eniten työtä tehtävänä.

Nina Miettinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Uudenmaan Partiopiirin järjestökoordinaattori

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Allekirjoitan partion kuntavaalitavoitteista jokaisen. Rakennetaan Helsinkiin maailman paras arki!

MAHDOLLISUUKSIEN ARJESSA jokaiselle löytyy paikka tehdä töitä, opiskella ja harrastaa. Torjumme syrjäytymistä tarjoamalla maksuttomat harrastukset koulupäivän yhteyteen ja pääsyn mielenterveyspalveluihin ilman byrokratiaa.

KESTÄVÄSSÄ ARJESSA palvelut ja luonto löytyvät läheltä. Autoa ei tarvita ja matkat eivät uuvuta, kun sijoitamme koulut, kirjastot, kaupat, metsät ja liikuntapaikat 15 minuutin säteelle jokaisen kotoa.

ILMASTOVIISAASSA ARJESSA on helppo valita kävely, pyöräily ja raideliikenne. Emme kaada metsiä, vaan istutamme ja suojelemme niitä lisää. Teemme hiilineutraalin Helsingin eteen konkreettisia tekoja.

Nyt on se hetki, kun voimme yhdessä saada muutoksen aikaan! 🙂

Urvelo Miettinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Parolan Eräveikot ry

Ikä/ Ålder

46

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hämeenlinna

Kuva/ Foto

Hämeenlinnalaisena haluan vaikuttaa siihen, että nuorilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti eri harrastuksia. Ulkoliikuntapaikkoja ja ulkoilumaastoja tulee kehittää. Evon kansallispuistosuunnitelmissa tulee huomioida myös alueen harrastuskäyttö, etenkin partiolaisten ja retkeilijöiden osalta.

Katariina Mikkonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Paltamon Vaarojen vaeltajat on minun kotilippukunta ja olen sen toiminnassa aktiivisesti mukana, lisäksi olen myös Kajaanin Korvenpoikien jäsen.

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kajaani

Kuva/ Foto

Lasten ja Nuorten osallisuus ja hyvinvointi on minulle sydämen asia. Haluan Kajaanista hyvän kaupungin elää ja asua, kaupungin jossa jokaisella on mieleisiä harrastuksia ja kukaan ei jää yksin. Tänne pitää olla hyvä muuttaa takaisin ja perustaa koti ja perhe. Vanheta mukavasti ja jokaisen asukkaan pitää tuntea olonsa kotoisaksi ja tärkeäksi.

Nelli Niemelä

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Olen kuulunut Oulunkylän Virkkuihin ja Sisulippukunta Onnikeihin, jälkimmäistä ollut myös perustamassa ja toiminut pitkään lippukunnanjohtajana sekä PäPa:n Sisutoimikunnassa(PäPa Vuoden Pj -97, Pronssinen ansiomitali -03). Poikani on kuulunut Keravan Korvenpoikiin.

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kerava

Kuva/ Foto

Minulle tärkeitä asioita ovat lapset, luonto ja liikunta. Se, että jokaisella on aidosti mahdollisuus voida hyvin ja elää hyvää elämää. Hyvä harrastus, kuten partio, antaa hyvät eväät tähän. Partiossa kasvaa tulevaisuuden vastuunkantajia ja luonnon ystäviä. On tärkeää, että tulevaisuudessa meillä on aikuisia, jotka ovat saaneet hyvät eväät elämään. Siksi on tärkeää vaikuttaa tämän päivän olosuhteisiin; kouluihin, harrastuksiin, lasten, nuorten ja perheiden tukeen sekä tietenkin ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen.

Teen työtäni ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä Icehearts- järjestössä. Näen päivittäin sen, miten tärkeää on, että rakenteet yhteiskunnassa toimivat ja kantavat myös kaikkein heikoimpia. Siksi haluan vaikuttaa ja siksi tärkein partiolaisten kuntavaaliteemoista on juuri tuo kaikkien tasavertaisuus – niin olosuhteissa, kuin siinä, että jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin on.

Riitta Niemistö

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kaukapartio, Tammero

Ikä/ Ålder

49

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Tampere on kasvanut teollisuuspaikkakunnasta yliopistokaupungiksi, kun päättäjillä on ollut lähteä suuruudenhulluilta vaikuttaviin hankkeisiin. Jatketaan tällä linjalla, niin kaupunki pysyy elinvoimaisena.

Sanna Niskakoski

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kallin Kanervat RY

Ikä/ Ålder

40

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Keminmaa

Kuva/ Foto

Kunnanvaltuutettuna ja järjestöihmisenä olisin hyvä linkki päättäjien ja vapaaehtoistoimijoiden välillä. Pidän tärkeänä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyisi edes yksi harrastus. Lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekevien aikuisten työpanos on kullanarvoista. Harrastustoiminnan edellytyksistä on pidettävä huolta.
Nuorten hyvinvoinnille ensiarvoisen tärkeää on myös hyvä ja rauhallinen kouluympäristö sekä osaava henkilökunta. Opettajataustani puolesta minulla olisi hyvää kokemusta ja näkemystä tehdä järkeviä ratkaisuja sivistyspuolen tehtävissä.
Hyvän koulutuksen ja ohjauksen kautta nuoret saavat tietoa, taitoa ja rohkeutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon.
Itse saan liikunnasta ja luonnossa liikkumisesta energiaa. Keminmaassa on luonto lähellä ja jokaisella on mahdollisuus siitä nauttia. Haluan olla tekemässä sellaisia päätöksiä, että tulevillekin sukupolville on vähintään yhtä hyvä mahdollisuus muodostaa mukava luontosuhde.

Elina Nurmi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Narvin Tytöt ry

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rauma

Kuva/ Foto

Olen asunut ja elänyt lähes koko ikäni metsän ympäröimänä. En ole varsinaisesti mikään eräjorma, mutta metsä ja kaikenlainen luonto vetävät minua puoleensä. Haluan olla osaltani vaikuttamassa siihen, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia harrastaa, sekä luoda oma luontosuhteensa. Tämä mahdollistetaan ylläpitämällä monipuolisia kohteita kaupungissa ja sen ulkopuolella. Opiskelen restonomiksi ja koulussa on annettu suuri painoarvo kestävälle kehitykselle ja vastuullisuudelle matkailupalvelujen tuottamisessa. Ne ovat itsellenikin tärkeitä asioita, ja läpinäkyvyyden kanssa yhdistettynä ne muodostavat tukevan pohjan myös kunnan päätöksenteolle.

Myös 9-vuotias poikani on partiolainen, ja olen pyrkinyt opettamaan hänelle myös arkielämässä niitä monipuolisia taitoja, joita itse olen partiosta saanut.
Emmäisen kerran olin itse kuntavaaliehdokkaana heti täytettyäni 18 vuotta, ja kannustan samaan kaikkia muitakin partiolaisia. Siten voit vaikuttaa.

Jaana Ovaska

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Value Based Leadership -koulutuksen johtajuus ja tukiryhmässä toimiminen

Ikä/ Ålder

59

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

1. Nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorten tarpeet on otettava yhdenvertaisesti huomioon kunnan päätöksenteossa.Huoli tulevaisuudesta on otettava vakavasti ja ilmastokysymykset tulee olla mukana kaikessa päätöksenteossa.
2. Kaiken yhdenvertaisuuden edistäminen ja kaikkien kuntaan muuttaneiden osallisuuden vahvistaminen. Yhdenvertaisuus, yhteenkuuluvuus ja arvostus lisäävät kaikkien hyvinvointia. Hyvä yhteistyö ja toisten arvostus mahdollistaa myös ratkaisujen löytämisen vaikeissa kysymyksissä kuten ilmastoasioissa.
3. Taiteen aseman edistäminen kaikille kuuluvana. Taide ja luovuus kuuluu kaikille ja on osa ihmisyyttä. Toiminta luonnossa ja leikki ovat myös ihmisen tapa ilmaista itseään ja lisätä hyvinvointia. Luovuutta on tärkeää saada esiin kun tarvitsemme ratkaisuja tulevaisuuden rakentamisessa.

Jyri-Petteri Paloposki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Turun Sinikotkat

Ikä/ Ålder

32

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Nuoret ovat tulevaisuutemme. Harrastaminen tuo nuorille mielekästä tekemistä, taitoja ja hyvinvointia. Kaikkien nuorten hyvinvoinnista on pidettävä huolta, koska alkuun pienet ongelmat kertaantuvat äkkiä suuremmiksi. Siksi nuorisotyöhön, kouluihin ja mielenterveyspalveluihin on panostettava taloudellisesti haastavinakin aikoina.

Eräs ympäristön kannalta keskeinen asia on pyöräilyn nostaminen tasavertaiseksi liikennemuodoksi ja joukkoliikenteen kehittäminen. Lisäksi Turusta löytyy upeasti erilaisia luontokohteita Kurjenrahkasta ydinkeskustan pieniin puistoihin ja saaristokohteisiin, mutta niiden kehittämiseen on edelleen syytä panostaa.

Osa nuorista huolehtimista on myös kaupungin talouden pitäminen tasapainossa. Investoinnit on tehtävä viisaasti niin, että ne maksavat itsensä takaisin parhaalla mahdollisella tavalla asukkaille ja kaupungille. Yritysten toimintaedellytyksiä on tuettava tarjoamalla sujuvia palveluita ja toimitiloja, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.

Petteri Pavas

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Malmin tuulekävijät

Ikä/ Ålder

60

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Nurmijärvi

Kuva/ Foto

Kaikki kolme partion kuntavaalitavoitetta: harrastusmahdollisuudet, nuorten osallistuminen ja ympäristöstä huolenpito ovat minulle tärkeitä. En nosta mitään niistä yli toisten vaan lisään joukkoon vielä yhden: suvaitsevaisuuden.
Partio on mainio paikka monipuoliseen harrastamiseen, olen viime vuosina ollut mukana nostamassa ilmailun yhdeksi partioharrastuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on tärkeää kannustaa ja kehittää mahdollisuuksia siihen - kuntavaalit on mainio tilaisuus tulla mukaan lähidemokratian toteuttamiseen. Ympäristöasiat ovat olleet minulle hyvin tärkeitä jo 1970-luvulta lähtien. Tämä pitkä aikajakso antaa minulle uskoa onnistumiseen. Ensimmäinen oma ympäristötekoni oli ponnekaasujen käytöstä luopuminen otsonikerroksen pelastamiseksi. Nyt tämän yhteisen työn vaikutukset ovat näkyvissä. Partio on luonteva paikka suvaitsevaisuuden kasvuun - yhdessä toimiessamme ymmärrämme olevamme pohjimmiltamme samanlaisia.

Petri Pekkola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maakotkat ry

Ikä/ Ålder

63

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kotka

Kuva/ Foto

Olen pitkän linjan partiolainen (Hopeasusi 116). Olen Kotkassa toiminut valtuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Nuorten ja erityisryhmien, vähempiosaisten asiaa olen aina puolustanut. Vielä ollaan kaukana tasa-arvoisesta suomalaisesta yhteiskunnasta, valitettavasti. Olen tehnyt valtuustoaloitteita mm. kevyestä liikenteestä ja kosteusvaurioiden tunnistamisesta. Siviiliammatti työterveyslääkäri. SP:n tavoitteista pidän tärkeimpänä "Ympäristö, luonto ja ilmasto – jokaiselle nuorelle mahdollisuus luontosuhteeseen", koska kaupungistuminen lisääntyy ja luonnon monimuotoisuus vähenee ilman nopeita toimia.