Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Muista myös Nuorten vaalikone

Näytetään 101 - 125 / 157

Peppi Porjo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Piikkiön Tammipatio

Ikä/ Ålder

19

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Haluan erityisesti vaikuttaa ympäristöasioihin. Kuntien alueella on tärkeää säilyttää monimuotoinen biodiversiteetti luonnonsuojelun avulla. Osana luonnonsuojelua on myös ilmastonmuutoksen vastainen toiminta kuten hiilineutraaliuteen pyrkiminen.
Koen myös tärkeäksi asiaksi julkisen liikenteen toimivuuden Kaarinan alueella, koska lisäämällä julkista liikennettä voidaan vähentää yksityisautoilua. Myös kevyenliikenteenväylien kunnossapito innostaa ihmisiä jättämään autot kotiin ja kulkemaan töihin tai vaikka partioon pyörällä!
Muita tärkeitä asioita itselle on harrastustoimintaan kannustaminen. Harrastuksissa lapsille, nuorille ja aikuisillekin saadaan kivaa tekemistä, jolla pääsee arkea pakoon. Etenkin lasten ja nuorten harrastus mahdollisuuksien takaaminen on tärkeää hyvinvoinnin kannalta.

Pia Puhakka

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Rymättylän Märssyvahdit

Ikä/ Ålder

38

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Naantali

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa kuntalaisten palveluiden sekä asumisen laatuun, kunnan talouden päätöksiin, yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja koko kokonaisuuden toimivuuteen. Nuorissa on tulevaisuus ja heihin panostan omaa vapaa-aikaani heille mielekkään toiminnan kv-hankkeiden ja eräilyn mahdollistajana.

Henrik Ramm-Schmidt

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Scoutingens Vänner, Sjöscoutkåren Stormfågeln rf, Kyrkslätt Scouter (i unga år)

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Miljö, natur och klimat är det som står mig högst på listan i Scouternas målsättningar i detta val. Som ordförande för Föräldraföreningen i Finno skola har jag redan tagit aktivt del i att möjliggöra utflykter och utedagar för skolans elever och detta är något jag jobbar för även i kommunens beslutsfattande ifall att jag blir invald 😊

Juuso Ranne

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Mustavuoren Sissit

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa:
a) seudulliseen yhteistyöhön jossa V-S alueen kehittyminen näkyisi mm. yritysten elinvoimaisuutena
b) kunnan kyläidentiteettien vahvistamista, me-hengen nostatusta, jossa jokaiselle lapselle olisi ainakin yksi harratus ja tämä mahdollistettaisiin "koko kylä kasvattaa" -hengessä
c) kaikkien mukaan kutsuminen ja mukana pitäminen, jossa oman kunnan lumo-voimaa synnytetään yhdessä tekemällä

Juuso Ranne

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Mustavuoren Sissit

Ikä/ Ålder

45

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Haluan luoda toiminnallisuuden ja kuntalaisten osallisuuden kautta sidettä omaan kotikuntaan. Tämä on oleellista syrjäytymisen estossa sekä Kaarinan kaupungin elinvoiman ja kaupungin pitovoiman synnyttämisessä ja kasvattamisesssa.

Partion kuntavaalitavoitteet tuntuvat siten niin tutuilta, ehkä jopa tavallisilta että niistä on hankalaa nostaa yhtä yli muiden. Avoimuuden ja yhdenvertaisuuden kulttuurin puolesta liputan silti hieman enemmän. Tähän liittyy oma tavoite, jossa haluan lisätä laadukkaampaa keskustelukulttuuria meidän kaupungissa ja että Kaarina ottaisi osaa esimerkiksi Erätauko -säätiön Hyvin sanottu -hankkeeseen osaa.

Mimi Rantanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Karhunvartijat, Johtajatulet 2021 tapahtumajohtaja

Ikä/ Ålder

29

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Olen 28-vuotias terveyskeskuslääkäri ja partiolainen Helsingistä. Päivisin työskentelen yleislääketieteeseen erikoistuvana lääkärinä Malmin terveysasemalla. Iltoja ja viikonloppuja vietän nyt erityisesti Johtajatulien parissa sekä retkeillen pääkaupunkiseudun luontokohteissa.

Minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja kestävyys. Partiolaisena haluan vaalia lähiluonnon monimuotoisuutta. Helsingin tulee panostaa retkeilykohteiden- ja virkistysalueiden monipuolisuuteen. Virkistysalueiden lisäksi kaupungin tulee tarjota monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ja liikkua asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Partiossa olen oppinut tarttumaan toimeen erityisesti epäkohtia havaitessani; ajatus ehdolle lähtemisestä kypsyikin lopulta päätökseksi siksi, että kannan huolta Helsingin perusterveydenhuollon tilanteesta ja haluan tarjota osaamiseni ja kokemukseni myös sen kehittämiseksi.

Kalle Rapi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lappeenranta

Kuva/ Foto

Lappeenrannan kaupunki täyttää jo nyt monia tavoitteita, joita partio on asettanut kuntavaaleihin. Suurimmat tulevaisuuden haasteet liittyvät kuitenkin alueen elinvoimaisuuteen ja väestön ikääntymiseen. Niiden kehittyminen ratkaisee, miten kaupunkimme pärjää tulevaisuudessa. Näiden eteen haluan tehdä töitä valtuutettuna. Keskeisimpiä keinoja näiden varmistamiseksi on:
- Yritysten elinvoimasuuden tukeminen
- Verotuksen ei tule kiristyä
- Tiivis yhteystyö työpaikkojen ja paikallisten oppilaitosten välillä.

Ympäristön eteen on jo nyt tehty paljon ja samaa suuntaa tulee jatkaa. Ympäristöstä huolehtiminen näkyvät jo nyt hyvin kaupungissamme sekä sen strategiassa tulevaisuudessa. Vahva kumppanuus LUT konsernin kanssa on tärkeä osa tulevaisuutta, ilman sitä ei alueen elinvoima kehity riittävästi. Tärkeää on myös pitää huolta taloudesta, jonka ansiosta voidaan investoida tärkeisiin kohteisiin tulevaisuudessa.

Katja "Kala" Räsänen-Risu

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Nuotio-Vehkat ry

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hamina

Kuva/ Foto

Haluan olla mukana vaikuttamassa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen, ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä lasten ja nuorten tukemiseen koulussa ja vapaa-ajalla. On tärkeää, että jokaiselle nuorelle löytyy mieluinen harrastus. Kunnalla ja kaupungilla on merkittävä rooli harrastustoiminnan tukijoina. Moni pieni seura ja yhdistys on kovasti riippuvainen kunnan tuesta.
Itse olen saanut valtavasti tukea ja oppeja partiosta elämäni varrella. Partio on minulle elämäntapa. On ollut hienoa saada mahdollistaa monille nuorille kokemuksia leireillä ja retkillä jotka he varmaan muistavat lopun ikänsä.
Partion kuntavaalitavoitteista tärkeimpiä ovat mielestäni kunnan rooli harrastamisen edellytysten turvaamisessa, että jokaisella olisi mieluinen harrastus, harrastuskavereita sekä mukava ja turvallinen vapaa-aika. Nuorten mielipiteiden kuuleminen on myös tärkeää, siksi molemminpuolinen, nuorten ja kunnan välinen, hyvä ja helppo vuorovaikutuskanava on tärkeä luoda ja pitää yllä.

Niina Ratilainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maarian Kämmekät

Ikä/ Ålder

35

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Nyt on nuorten vuoro ja luonnon vuoro. Koronakriisi ja ilmastokriisi vievät nuorilta paljon. Haluan tehdä enemmän nuorten hyvinvoinnin ja nuorille kestävän planeetan eteen. Toimin Turussa toista kautta kapunginvaltuutettuna ja teen työkseni ilmastovaikuttamista. Minulle suurin sysäys kestävän tulevaisuuden ymmärtämiseen on ollut juuri partion luontokasvatus Delfiinit-laumasta lähtien.

Nuorille hyvä kaupunki on viihtyisä, kiva ja kannustava. Seuraavaksi tarvitsemme paljon lisää pyöräteitä Turkuun ja lähiluonnon arvonpalautuksen. Kasvihuonepäästöjen vähentämisen lisäksi tarvitsemme monimuotoisia vanhoja metsiä sekä villiä kaupunkiluontoa.

Satu Raudasoja

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kivenlahden Piilevät

Ikä/ Ålder

38

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Haluan edistää yhdenvertaisuutta, kestävää kehitystä, retkeily- ja liikuntamahdollisuuksia sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksia. Kotikuntani Espoon osalta meidän pitäisi olla rohkeampia sen suhteen, että ilmastonmuutoksen torjunta olisi ykkösprioriteetti ja kaikkea toimintaa mitataan myös ilmastovaikutuksien osalta ja aktiivisesti pyritään parantamaan tilannetta.

Ramona Rautanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Valkeakosken Korvenkävijät

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Valkeakoski

Kuva/ Foto

Allekirjoitan täysin kaikki partion kuntavaalitavoitteet, mutta tärkein niistä minulle on tasavertaisuuden edistäminen. Lisäksi haluan parhaani mukaan edistää lasten ja nuorten mahdollisuutta opiskella ja kasvaa terveissä päiväkodeissa ja kouluissa parhaan mahdollisen henkilökunnan tukemana. Kolmanneksi asiaksi nostan kestävän kehityksen edistämisen ja huomioimisen kaikessa päätöksenteossa.

Henri Rautomäki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kotkan Merihaukat

Ikä/ Ålder

21

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kotka

Kuva/ Foto

Luonto. Nuoret. Liikenne. Kotka on pidettävä luonnon, puistojen ja meren kaupunkina. Nuoria on kuultava kaikessa päätöksenteossa, sillä nyt tehdyt päätökset vaikuttavat meidän tulevaisuuteemme. Joukkoliikenteestä on tehtävä kaupunkialueen houkuttelevin kulkumuoto. On kuitenkin syytä muistaa, että maaseudulla autoilu on jatkossakin järkevin liikkumistapa.

Partion tavoitteista tärkein on ehdottomasti nuorten osallisuus. Kun päätöksenteossa otetaan vahvasti huomioon myös nuorison näkökulma, esimerkiksi nuorisovaltuustojen keräämien mielipiteiden kautta, varmistetaan, että myös huomisen kaupunki on kelvollinen paikka elää.

Nuoriso on tulevaisuus - ja tulevaisuus tehdään nyt!

Kristian "Kalle" Rehnström

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Helsingfors KFUK/M scouter rf

Ikä/ Ålder

52

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Vantaa

Kuva/ Foto

Alla ungdomar skall kunna ha en hobby och scoutverksamheten är ett jätte bra alternativ. För mig har scouterna lärt mycket om naturen och miljön men också om kamratskap och vi-anda. Som scoutkandidat vill jag främja diskussionen med ungdomarna och visa att det går att påverka kommande beslut. Det är inte bara fritidsverksamheten som är viktig. Kommunen bestämmer också mycket långt hur skolorna fungerar. Också det behöver uppmärksamhet.

Kaikilla nuorilla tulisi olla harrastus ja partio on oikein hyvä vaihtoehto. Minulle partiolaisuus on opettanut paljon luonnosta ja ympäristöstä, mutta myös kaveruudesta ha me-hengestä. Partioehdokkaana haluan edistää keskustelua nuorten kanssa ja näyttää että tuleviin päätöksiin voi vaikuttaa. Vapaa-ajan toiminta ei ole ainoa tärkeä asia. Kunta päättää myös hyvin pitkälle koulujen asioista. Tämäkin vaatii huomiota.

Heikki Reijonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Elimäen Metsäsudet

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kouvola

Kuva/ Foto

Jotain tolkkua pitää löytyä julkisen sektorin rahankäyttöön. Suuruudenhulluja projekteja toteutetaan veronmaksajien kustannuksella vain oman egon pönkittämiseksi vailla mitään realismia.

Emma Ringbom

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna

Ikä/ Ålder

29

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Vi ska säkra möjligheten för varje ung person att ha en relation med naturen. Våra grönområden i Helsingfors är extremt viktiga för att trygga allas tillgång till natur och miljö – nära hemmet. Områdena främjar vår mentala och fysiska hälsa, samtidigt som de gör staden trivsam och levande. Vi ska bygga ett hållbart Helsingfors i samspel med naturen.

Alla barn och ungdomar har rätt till en meningsfull hobby! Helsingfors ska samarbeta med skolor, organisationer och föreningar för att främja ett brett och tillgängligt utbud av fritidsverksamhet. Alla barn har också rätt till vuxet stöd, snabb hjälp då det behövs och en trygg uppväxt. Vi måste se till att resurserna i skolorna och hälsovården räcker till! Helsingfors ska vara en trygg stad att bo i – dygnet och året runt, oberoende av ålder, kön, språktillhörighet eller sexuell läggning.

Laura Ritola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pohjolan Pirteät

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Oulu

Kuva/ Foto

Minulle tärkeimpiä teemoja ovat lasten ja nuorten asiat, niin päiväkoteihin ja kouluihin kuin myös vapaa-aikaan liittyvät asiat. Pienen tyttären äitinä koen myös perheisiin liittyvät kysymykset ja erityisesti arkea sujuvoittavat asiat merkityksellisinä. Partion tavoitteista tärkeä on harrastustakuun toteutuminen. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla hänelle merkityksellinen vapaa-ajan kiinnittymiskohde. Tätä tukisi koulupäivän jälkeinen harrastusmalli, jossa koulut ja kuntien muut tilat avattaisiin eri vapaa ajan toimien - myös partion -käyttöön. Toivon, että partio on aktiivinen kumppani tässä kansallisesti ja alueellisesti. Oulussa toimii nuorisovaltuusto ONE ja sen toiminta tulisi integroida mukaan kaikkiin kaupungin hallinnon aloihin osaksi aitoa päätöksenteko prosessia muun muassa kuulemisten kautta. Toisena partion tavoitteista nostan ohjelmaani lähiliikunta- ja retkeilypaikkojen kehittämisen sekä pyörätieverkoston ylläpidon ja kehityksen.

Alexander Rittinghaus

Ikä/ Ålder

19

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

IMG_20200109_002347_795_2.jpg.pdf

Jag vill arbeta för ett mer jämlikt, jämstäldt och tryggt samhälle där allas röster blir hörda och speciellt lyfta fram samt stärka ungdomens roll i samhället. Samtidigt strävar jag för en hållbar utveckling. Jag tycker att det är speciellt viktigt att ingen blir utesluten och att vi lämar efter oss en värld man vill leva i.

Kalle Saarela

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Mastonvartijat

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Harrastukset ovat tärkeä vastapaino aina yhä enemmän vaativalle työelämälle, opiskelulle ja koulunkäynnille. Kaikille lapsille ja nuorille tulisi olla mahdollisuus osallistua mielekkääseen harrastustoimintaan, mutta kaikilla ei kuitenkaan ole varaa tämän päivän korkeisiin harrastusmaksuihin. Partio on tässä hieno poikkeus.

Kuntien tulisi turvata sopivien tilojen tarjoaminen partiotoimintaan. Vaikka ulkona luonnossa puuhaminen onkin kivointa, niin ilman sopivia sisätiloja on partio-ohjelman mukaista toimintaa vaikea järjestää.

Ville Saarela

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tolkkisten Eräketut

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Porvoo

Kuva/ Foto

Haluan varmistaa lapsille ja nuorille mahdollisuudet mielekkääseen harrastustoimintaan ja aktiiviseen tekemiseen. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon on myös tarpeellinen kehityskohde jatkettavaksi Porvoon aiempien kokeiluiden jälkeen.
Luonto ja ympäristö on partiotoiminnassakin tärkeä pitää lähellä ja saavutettavana, jotta lähiretkille voidaan mennä vaikka kävellen tai pyöräillen, estäen tarpeettomien matkustuspäästöjen syntymistä.
Kevytliikennejärjestelmän, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, sujuvuus ja mielekkyys mahdollistaa harrastuksiin kulkemisen turvallisesti ja ilmastotehokkaasti.

Jyri Saastamoinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vaarojen vaeltajat

Ikä/ Ålder

53

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Paltamo

Kuva/ Foto

Terveyspalvelujen saavutettavuus, kunnan elinvoiman ylläpito, nuorten asemasta on pidettävä huolta. Partio kasvattaa nuorista tolkun aikuisia.

Sami Salminen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Myllykylän Harjuvuokot ry.

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Heinola

Kuva/ Foto

Näissä kuntavaaleissa haluan erityisesti ajaa hyvinvoivan Heinolan asioita. Viime vuosina suomalaisessa yhteiskunnassa pahoinvointi on lisääntynyt huomattavasti. Tämä pahoinvointi ilmenee mielenterveysongelmina, koulukiusaamisena ja syrjäytymisenä. Haluan ehkäistä tätä tarjoamalla nuorille luontokokemuksia. Heinolassa tulee pitää kunnossa lähiliikuntapaikkoja keskellä luontoa. Myös uusien koulurakennusten harrastetilat tulee saada lähes 24/7 käyttöön.

Lauri Salo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Mellilän Menninkäiset

Ikä/ Ålder

19

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Loimaa

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa erityisesti kuntalaisten harrastusmahdollisuuksiin. Mielestäni on erityisen tärkeää, että jokaisella kuntalaisella olisi mahdollisuus harrastaa vähintään yhtä mieluista harrastusta, olkoon se mikä vaan.

Partion kuntavaalitavotteista mielestäni tärkein on alueellisen tasa-arvon edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tässä mielestäni harrastusmahdollisuuksien mahdollistaminen kaikille toimii oivana esimerkkinä.

Alisa Sankala

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kalevan Suuntatytöt ry

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Partion kuntavaalitavoitteet on minulle helppo allekirjoittaa, sillä siinä on oikeastaan listattuna omat arvoni ja suunta mihin maailmaa pitäisi minusta kehittää. Tampereella haluan viedä eteenpäin panostusta lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja niiden jonojen purkamiseen ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen. Koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat oppilaistoksissa riittävää ja laadukasta lähiapetusta, sekä tukea. Meillä ei ole varaa siihen että kukaan tippuu yhteyskunnan ulkopuolelle vain koska kukaan ei huomannut. Lisäksi ekosysteemien hyvinvoinnista huolehtiminen ja kaupungin päästöjen minimointi ovat välttämättömiä etappeja, jotta kaupungissa olisi jatkossakin paikkoja jossa hengittää raitista ilmaa, nauttia luonnosta ja Tampere tekisi osansa ilmastokriisin torjumisessa. Päätöksenteossa pyrin huomioimaan, että kaupunkimme olisi turvallinen, syrjimätön ja tasa-arvoinen paikka mahdollisimman monelle. Olen valmis!

Aada Aug Sarmiala

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Leirisiskot ry

Ikä/ Ålder

21

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Salo

Kuva/ Foto

Salon kaupungin ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet on saatava kunnianhimoisemmaksi!
Jokainen seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta ansaitsee tulla nähdyksi. Kaupunginhallituksen päätös sateenkaariliputusta vastaan oli häpeällinen. Lisäksi Salon kaupungin esteettömyyttä ja saavutettavuutta on edistettävä.

Tuula Savolainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vehmerin Vaeltajat

Ikä/ Ålder

48

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kuopio

Kuva/ Foto

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla vähintään yksi harrastus ja kunnan tulee aktiivisesti tätä tukea. Kuntien tulee tukea tätä esim. tarjoamalla soveltuvia tiloja. Partiolaisille on tärkeää, että lähellä helposti saavutettavissa on luontoa, metsää, liikuntapaikkoja ja retkeilyalueita. Harrastuksiin tulee olla helppo pääsy turvallisia reittejä ja julkista liikennettä hyödyntäen.
Nuorisovaltuustojen roolia tulee nostaa. Osallistavaa budjetointia ja esim. Kuopiossa lautakuntien lisäksi olisi hyvä saada nuorisovaltuustonedustajat myös kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen, vaikkapa puhe- ja läsnäolo-oikeudella.