Partioehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021

Muista myös Nuorten vaalikone

Näytetään 101 - 125 / 136

Jyri Saastamoinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vaarojen vaeltajat

Ikä/ Ålder

53

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Paltamo

Kuva/ Foto

Terveyspalvelujen saavutettavuus, kunnan elinvoiman ylläpito, nuorten asemasta on pidettävä huolta. Partio kasvattaa nuorista tolkun aikuisia.

Sami Salminen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Myllykylän Harjuvuokot ry.

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Heinola

Kuva/ Foto

Näissä kuntavaaleissa haluan erityisesti ajaa hyvinvoivan Heinolan asioita. Viime vuosina suomalaisessa yhteiskunnassa pahoinvointi on lisääntynyt huomattavasti. Tämä pahoinvointi ilmenee mielenterveysongelmina, koulukiusaamisena ja syrjäytymisenä. Haluan ehkäistä tätä tarjoamalla nuorille luontokokemuksia. Heinolassa tulee pitää kunnossa lähiliikuntapaikkoja keskellä luontoa. Myös uusien koulurakennusten harrastetilat tulee saada lähes 24/7 käyttöön.

Lauri Salo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Mellilän Menninkäiset

Ikä/ Ålder

19

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Loimaa

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa erityisesti kuntalaisten harrastusmahdollisuuksiin. Mielestäni on erityisen tärkeää, että jokaisella kuntalaisella olisi mahdollisuus harrastaa vähintään yhtä mieluista harrastusta, olkoon se mikä vaan.

Partion kuntavaalitavotteista mielestäni tärkein on alueellisen tasa-arvon edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tässä mielestäni harrastusmahdollisuuksien mahdollistaminen kaikille toimii oivana esimerkkinä.

Alisa Sankala

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kalevan Suuntatytöt ry

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Partion kuntavaalitavoitteet on minulle helppo allekirjoittaa, sillä siinä on oikeastaan listattuna omat arvoni ja suunta mihin maailmaa pitäisi minusta kehittää. Tampereella haluan viedä eteenpäin panostusta lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja niiden jonojen purkamiseen ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen. Koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat oppilaistoksissa riittävää ja laadukasta lähiapetusta, sekä tukea. Meillä ei ole varaa siihen että kukaan tippuu yhteyskunnan ulkopuolelle vain koska kukaan ei huomannut. Lisäksi ekosysteemien hyvinvoinnista huolehtiminen ja kaupungin päästöjen minimointi ovat välttämättömiä etappeja, jotta kaupungissa olisi jatkossakin paikkoja jossa hengittää raitista ilmaa, nauttia luonnosta ja Tampere tekisi osansa ilmastokriisin torjumisessa. Päätöksenteossa pyrin huomioimaan, että kaupunkimme olisi turvallinen, syrjimätön ja tasa-arvoinen paikka mahdollisimman monelle. Olen valmis!

Aada Aug Sarmiala

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Leirisiskot ry

Ikä/ Ålder

21

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Salo

Kuva/ Foto

Salon kaupungin ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet on saatava kunnianhimoisemmaksi!
Jokainen seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta ansaitsee tulla nähdyksi. Kaupunginhallituksen päätös sateenkaariliputusta vastaan oli häpeällinen. Lisäksi Salon kaupungin esteettömyyttä ja saavutettavuutta on edistettävä.

Tuula Savolainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vehmerin Vaeltajat

Ikä/ Ålder

48

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kuopio

Kuva/ Foto

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla vähintään yksi harrastus ja kunnan tulee aktiivisesti tätä tukea. Kuntien tulee tukea tätä esim. tarjoamalla soveltuvia tiloja. Partiolaisille on tärkeää, että lähellä helposti saavutettavissa on luontoa, metsää, liikuntapaikkoja ja retkeilyalueita. Harrastuksiin tulee olla helppo pääsy turvallisia reittejä ja julkista liikennettä hyödyntäen.
Nuorisovaltuustojen roolia tulee nostaa. Osallistavaa budjetointia ja esim. Kuopiossa lautakuntien lisäksi olisi hyvä saada nuorisovaltuustonedustajat myös kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen, vaikkapa puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Daniel Sazonov

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Huipunvaltaajat

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Haluan rakentaa kansainvälisesti vetovoimaista Helsinkiä, jossa on elävää kaupunkikulttuuria, vahva talous ja maailman paras arki. Edellisissä kuntavaaleissa teemani oli rakentaa Helsingistä aito eurooppalainen metropoli. Sillä polulla olemme olleet – ja sille polulle meidän on palattava, kun tänä vuonna saamme koronan kuriin.

Partio on liikkeellä hyvillä ja tärkeillä tavoitteilla. Itselleni läheisimpiä ovat nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen ja harrastuksen varmistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle. Itselleni nimenomaan toiminta partiossa on ollut sysäys vastuunkantoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toivon, että harrastus voisi olla sitä mahdollisimman monelle.

Pia Schildt

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pirkkalan Pirkot

Ikä/ Ålder

45

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Pirkkala

Kuva/ Foto

Monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet kaikille.
Kestävä kasvu ja talouden hallinta
Nuorten hyvinvointi
Tarkoituksen mukaiset palvelut ja uudet tavat tuottaa palveluita

Esa Seppälä

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pukkilan Partio

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Pukkila

Kuva/ Foto

Haluan olla mahdollistamassa että mahdollisimman moni nuori pystyy harrastamaan. Sekä että nuorten ääni tulisi kuulluksi kun tehdään päätöksiä.

Suvianna Seppälä

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Liedon Eränkävijät

Ikä/ Ålder

51

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lieto

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa erityisesti lapsiperheiden ja nuorten aikuisten hyvinvointiin kunnassani. Koulutus- ja harrastusolosuhteiden täytyy olla kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla ja edullisia. Partiotoiminnan tulee olla kaikille mahdollista edullisine osallistumismaksuineen.

Pyrin vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että nuorisovaltuusto saa todelliset toimintaedellytykset ja pystyy vaikuttamaan kunnan asioihin läsnäololla kokouksissa.

Puhdas elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus on minulle tärkeä asia.

Yhteiskunnallisten aineiden opettajana haluan edistää nuorten yhteiskuntasuhteen kehittymistä, niin että nuorista tulee aktiivisia toimijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Reno Sifo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Merilokit

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Arkkitehtina ja meripartiolaisena haluan vaikuttaa kaavoitusratkaisuihin ja suojella Helsingin harvinaisia biotyyppejä, jotka ovat elintärkeitä uhanalaisille eläinlajeille. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen tunnetuin lohipuro Langinoja sekä Malmin alueen paahteiset kedot ja kosteikot, jotka ovat erittäin tärkeitä perhosille, kivitaskuille sekä kuivanmaan kahlaajille, kuoville, lehtokurpalle ja myös lehto- ja helmipöllölle. Tuo alue on nyt jäämässä asuinrakentamisen alle, ellei kompromissia valtuustossa löydy.

Ilkka Sillanpää

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partion ystävä, Puskapartiolaisissa Sipoossa on lapsiani mukana ja itse ollut suurimman osan nuoruusvuosista Kokkolan Suuntaveljissä

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Sipoo

Kuva/ Foto

Kaikki partiolaisten periaatteet ovat läheisiä. Haluan omassa vaikuttamisessa edistää avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta ja tiedolla johtamista, joiden katson linkittyvän Partio-aatteeseen, jossa oppiminen ja totuuskin ovat tärkeitä periaatteita. Samoin yhdenvertaisuus, nuorten aktiivisuus ja kestävä kehitys ovat asioita, joita haluan voimakkaasti edistää Sipoossa. Nuorten tilat ja harrastusmahdollisuudet vaativat huomiota niin Söderkullassa kuin Nikkilässä ja kaksikielisen kunnan tarpeet voidaan siinäkin huomioida.

Teemu Sillsten

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Järvenpään metsänkävijät ry

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Järvenpää

Haluan vaikuttaa kunnassa partiolle enemmän näkyvyyttä ja että kaikille olisi mahdollisuus harrastaa

Niko Suokas

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Valkeakosken korvenkävijät

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Valkeakoski

Kuva/ Foto

Haluan, että jokainen saa turvallisen ja toimivan arjen: Lapset pääsevät hoitoon, nuoret saavat opiskella, työikäiset saavat tehdä työtä jota arvostetaan ja jota he rakastavat sekä ikäihmiset saavat tarvitsemaansa huolenpitoa, koska he ovat rakentaneet Suomen uudestaan sodan jälkeen.

Tärkein partion kuntavaalitavoite on mielestäni: "Kunnat turvaavat harrastamisen edellytykset tarjoamalla tiloja järjestöjen käyttöön sekä jakamalla järjestöavustuksia. Esimerkiksi koulutilojen nykyistä laajempaa käyttöä iltapäivisin ja viikonloppuisin tulisi selvittää ja kuntien leirikeskuksia ylläpitää." Koska harrastus opettaa lapselle ja nuorelle elämään liittyviä tapoja ja neuvoja, joilla pääsee pitkälle tulevaisuudessa, mutta ennen kaikkea ikuisia ystäviä. Aikuisille harrastus tukee omaa hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Osmo Suominen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Röykän Metsänkävijät

Ikä/ Ålder

58

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Nurmijärvi

Kuva/ Foto

1. tasavertaisuus ja että kukaan ei tulisi syrjityksi ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuritaustaan, etniseen taustaan, uskontoon, poliittiseen näkemykseen, sosioekonomiseen asemaan taikka terveydentilaan tai muuhun vastaavaan tilaan perustuen.
2. Partiotoiminnan kehittäminen ja toiminnan tukeminen
3. Nuorten harrastustoiminnan kehittäminen

Martti Suontausta

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Lounapartio

Ikä/ Ålder

35

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Koulutus, harrastusmahdollisuudet, yhteisöllisyys. Harrastaminen on tärkeä osa lasten ja nuorten kasvua ja kehittymistä. On ensiarvoisen tärkeää että kunnassa tehdään töitä harrastusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Kunnalla on paljon tiloja, joita voidaan käyttää monipuolisesti virka-ajan ulkopuolella. Partiossa nuorilla on hyvä mahdollisuus kasvaa vastuuseen pienin askelin, mikä auttaa elämässä myöhemmin. Harrastuksissa hankittu osaaminen pitää tunnistaa opiskelu- ja työelämässä.

Annukka Suotula

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tyrnävän Mustavarikset

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tyrnävä

Lasten ja nuorten hyvinvointi, tasapuolinen mahdollisuus harrastaa. Ennaltaehkäisevä työtä pitäisi olla yhä enemmän. Jalkautua lasten ja nuorten pariin, on tärkeää, että heitä kuunnellaan.

Pauliina Suvanto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ylöjärven Viittaveljet

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Ylöjärvi

Kuva/ Foto

Kotikaupunkini elinvoimaisuus ja kaupungin asukkaiden hyvinvointi ovat minulle tärkeitä asioita ja olen valmis osallistumaan niiden kehittämiseen ja edistämiseen. Terveys, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus ovat arvojani.

Haluan, että Ylöjärvellä on mahdollisuuksia monipuoliseen harrastustoimintaan kaikille kaupungin asukkaille. On tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella on edes yksi harrastus. Partio on tervehenkinen, koko perheelle sopiva harrastus, johon on helppo lähteä mukaan taustasta riippumatta. Partio kuuluu kaikille.

Kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa kaupungin asukkaille tarkoitettujen harrastustilojen määrään ja laatuun. Kaupungin tulee tarjota tiloja järjestöjen ja yhdistysten käyttöön; esimerkiksi koulutilojen laajempaa käyttöä iltapäivisin ja viikonloppuisin tulee lisätä. Yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tulee lisätä. Luontopoluista ja leiripaikoista tulee pitää huolta.

Mika Taberman

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Piirin suora jäsen, entinen Hepun toimittaja

Ikä/ Ålder

50

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Heokommassa asemassa olevien ääntä kuuluviin. Toimin tällä hetkelllä Helsingin vammaisneuvostossa varajäsenä. Olen työskennellyt työurani varhaiskasvatuksessa. Minulle on tärkeä tukea kaupungin palveluksessa olevia ja heidän työssä jaksamista. Partiossa saamani järjestökokemuksen kautta olen jatkanut ammattiliittotoiminnan kautta puoluetoimintaan. Toimin tällä hetkellä muun muassa SAK.n edustajistossa ja puolueen vammaispoliittisessa työryhmässä. Ennen kaikkea olen pian 16-vuotiaan pojan isä.

Mari-Leena Talvitie

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pohjolan Pirteät PoPi + Ilkan Partiolaiset IP

Ikä/ Ålder

40

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Oulu

Kuva/ Foto

Haluan rakentaa kestävää, reilua ja ihmisenkokoista Oulua. Sujuvaa arkea, järkevää ympäristöpolitiikkaa ja yrittäjyyttä sekä nuorille opiskelu-ja kesätyöpaikkoja.

Partion tavoitteisiin on helppo sitoutua, koska ne tuntuvat omilta ja olen niitä edistänyt jo pitkään. Esim.harrastustakuu oli (myös kokoomuksen) yks tavoite viime kuntavaaleissa. Olin aloittamassa mm.Kaakkurin koulun talvipäivää, jossa nuoret voivat kokeilla eri harrastuksia.

Tuen nuorten osallisuutta eri keinoin. Oulussa aloitteestani aloitettiin (jo 2013) valtuutettujen ja ONElaistan (nuorten edustajisto) kummitapaamiset. Nykyään ONElaisilla on paikka lautakunnissa. Olen kutsunu eri nuorten ryhmiä tapaamisiin.

Pikku Prinssiä mukaillen "Ympäristö ei ole lahja menneiltä sukupolvilta vaan lainaa tulevilta." Se on ollut politiikkani ohjenuora nuoresta lähtien ja on edelleen. Siten kestävät valinnat, luonto ja ympäristöasiat ovat tuttuja ja huomioin ne kansanedustajana kuin valtuutettuna.

Leena Tiensuu

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Jäsenrekisterissä kuulun Lounais-Suomen Partiopiirin Maarian Kämmekät lippukuntaan. Olen kuitenkin ehdolla Lapin vaalipiirissä ja siksi valitsin partiopiiriksikin Lapin Partiolaiset.

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kemi

Kuva/ Foto

Partiossa omaksumani vastuunkanto yhteisistä asioista ja ekologinen ajattelu ovat kantavia teemoja myös nyt pyrkiessäni Kemin kaupunginvaltuustoon. Myös lasten ja nuorten turvallinen ja puhdas kasvuympäristö sekä kaikille kaupunkilaisille avoimet kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat mielestäni tärkeitä.

Sisäisen turvallisuuden kysymykset tulevat pohdittaviksi, kun kaupunkimme väkimäärä lisääntyy useilla tuhansilla henkilöillä tulevan tehdashankkeen myötä. Päättäjiltä tarvitaan aktiivista otetta myös kuntatalouden kehittämiseksi sellaiseen suuntaan, että myös tulevilla sukupolvilla on elinvoimainen, turvallinen ja toimiva kotikaupunki.

Marja Tiitto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taipalsaaren Taivaltajat ja Ruokolahden Erätoverit

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Taipalsaari-liike

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Taipalsaari

Kuva/ Foto

Nuorten osallisuus päätöksen teossa ja heidän mielipiteidensä kuuntelu.
Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sekä hyödyntäminen matkailussa.

Joija Tikkanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiolippukunta Pornaisten Solmu ry

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Pornainen

Kuva/ Foto

Olen ilmoittautunut ehdokkaaksi, sillä haluan olla mukana tekemässä Pornaisten kuntaa meille kaikille asukkaille elinvoimaiseksi ja viihtyisäksi asuinympäristöksi.

Viime valtuustokaudella jätin aloitteen Yhdistysten yhteisestä toimintatalosta, Pytingistä ja Koirien uimarannasta. Pytinki on jo toiminnassa ja Koirien uimarannan valmistelu on edessä. Osallistuin jäsenenä Kuntakehitysjaoston toimintaan, joka tuntui minulle sopivalta foorumilta oman osaamisalueeni hyvödyntämiseen.

Mikäli tulen valituksei, tulen jatkamaan aktiivista työtä Kunnan ja Kuntalaisten kanssa. Parasta nimen omaan on ollut keskustelu Kuntalaisten kanssa. Parhaat ideat, palautteet ja näkökulmat tulevat sieltä. Toivottavasti olette edelleenkin aktiivisia tuomaan palautteita minulle. Kiitos!

Maija Toivonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Toijalan Eräveikot

Ikä/ Ålder

48

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Akaa

Kuva/ Foto

Haluan tehdä omasta rakkaasta kaupungistani paikan, jossa jokaisen on hyvä asua ja elää! Kaupungin palvelut on olemassa kuntalaisia varten.
Partion kuntavaalitavoitteista minulle on tärkein toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Jokaisessa päätöksessä on huomiotava vaikutukset ympäristöön, toiminnan ja hankintojen on myös oltava eettisesti kestävällä pohjalla.

Eetu Torkkeli

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Liperin kokkoveikot

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Liperi

XX