Toimintavinkit

Vaalit ja vaikuttaminen eivät ole vain äänioikeutettujen juttu. Osallisuus ja demokratia kuuluvat ihan kaikille, ja jo sudenpentuikäisten kanssa voi käsitellä erilaisia aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä teemoja. Partio-ohjelmaan sisältyy paljon aktiviteetteja, joiden kasvatustavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kokosimme niitä omalle sivulleen.

Politiikkaviikko tuo politiikan kouluihin – harjoituksia voi käyttää myös partiokokouksissa

Vaalikani

Logo jossa kanilla partiohuivi kaulassa, porkkana ja äänestyslippu kädessä

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten luoma Vaalikani* innostaa erityisesti samoaja- ja vaeltajaikäisiä vaikuttamaan vaaleissa. Vaikka eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa äänestäminen koskee vain täysi-ikäisiä lippukunnan jäseniä, voivat kaikki samoaja- ja vaeltajaikäiset osallistua vaaliaktiviteettien tekemiseen.

 1. Selvittäkää, mistä omaa arkeanne koskevista asioista eduskunta päättää.
 2. Tänä keväänä järjestetään eduskuntavaalien lisäksi myös eurovaalit. Selvittäkää, mitä eroa näillä kaksilla vaaleilla on.
 3. Järjestäkää viikkokokouksessanne vaalit: Valitkaa aihe, josta äänestätte. Voitte äänestää
  esimerkiksi kevään viimeisen kokouksen ohjelmasta. Jakautukaa vartioihin, jotka saavat yhdessä päättää esimerkiksi oman ehdotuksensa kevään viimeisen viikkokokouksen ohjelmaksi. Vartionjohtajat osallistuvat vaalitenttiin ja esittelevät oman vartionsa ehdotuksen perusteluineen muulle ryhmälle. Järjestäkää lopuksi suljettu lippuäänestys, jossa johtajat toimivat vaalivirkailijoina. Vaalitulosten julkistamisen jälkeen nautitaan tietenkin vaalikahvit/mehut/kaakaot!
 4. Tutustukaa eri puolueiden tärkeimpiin vaaliteemoihin ja siihen, missä puolueet omalla
  paikkakunnallanne ovat ennen vaaleja tavattavissa.
 5. Tutustukaa vähintään neljän ehdokkaan vaalimainoksiin. Näkyykö niissä lapsiin tai nuoriin liittyviä teemoja?
 6. Tutustukaa partioehdokkaisiin ja partion tavoitteisiin eduskuntavaaleissa 2019 osoitteessa www.partioehdokkaat.fi
 7. Osallistukaa vaalipaneeliin. Miettikää valmiiksi kysymyksiä ehdokkaille.
 8. Tehkää vaalikone ja keskustelkaa tuloksista ryhmässä.
 9. Käykää vähintään neljän puolueen vaaliteltalla/ tilaisuudessa ja jutelkaa vähintään kahden ehdokkaan kanssa itsellenne tärkeistä aiheista.
 10. Käykää porukalla äänestämässä joko ennakkoon tai virallisena vaalipäivänä. Jos et ole vielä äänestysikäinen, tutustu äänestyspaikkaan lähtemällä vanhempiesi mukaan äänestämään. Vinkki: vaalikahviloista saa usein herkullisia pullia!
 11. Seuratkaa vaalivalvojaisia ja tuloksia vaali-illan jälkeen. Pääsikö oma ehdokkaasi läpi? Kuka oli oman vaalipiirisi ääniharava? Entä yllättäjä?

*PäPalaiset voivat saada hihaansa Vaalikani-merkin tekemällä listasta vähintään neljä asiaa, tarkemmat ohjeet piirin omilla sivuilla. Muihin piireihin merkkejä ei valitettavasti voida toimittaa, mutta piiri voi halutessaan tilata merkkejä itse omille jäsenilleen. Merkkitiedoston saa johanna.junkkari@partio.fi.

Vaalinorppa

Kuva J-SP Vaalinorppa-merkki

Järvi-Suomen Partiolaiset aktivoivat jäseniään vaalikevääseen Vaalinorpalla. Merkin saa suorittamalla vaaliaiheisia aktiviteetteja. Aktiviteetit on suunniteltu ikäkausittain, mutta niistä löytyy myös kaikille yhteisiä osia – joten vaikka koko lippukunta voi suorittaa merkkiä yhdessä.

Kerää ikäkautesi aktiviteetit J-SP Vaalinorppa-sivulta!

Valitettavasti Vaalinorppa on vain J-SP alueen oma merkki, emmekä voi toimittaa sitä muihin piireihin. Kiitos PäPalle ideasta!

Ideoita vaalien käsittelyyn

Omat vaalit

 1. Ryhmä jakaantuu vartioihin (4kpl), jotka saavat yhdessä päättää, minkä taitomerkin he haluaisivat kevään aikana suorittaa (tai joku muu ryhmälle sopiva päätös)
 2. Jokaisen vartion johtaja osallistui VAALITENTTIIN, jossa jokainen perusteli, miksi juuri heidän valitsemaa taitomerkkiä kannattaisi äänestää. (Riippuen ikäkaudesta, tähän osuuteen voi toki panostaa enemmänkin.)
 3. VAALIT! Jokanen saa yhden lipukkeen, johon kirjoitetaan äänestyskohde, laput taitellaan, leimataan ja laitetaan vaaliuurnaan (sen voi askarrella vaikka pahvilaatikosta ja koristella hienoksi) jonossa vuorotellen
 4. Pidetään vaalitulosten julkistus! Kansa on puhunut
 5. Lopuksi juodaan vaalimehut/ limut/ kahvit

(Tämä idea on lainattu Lauttasaaren Luotsityttöjen Anna Enbuskelta) 

Valtuustohippa

Leikki on muunnelma poliisi ja rosvo -leikistä. Leikki alkaa sillä, että johtaja selittää kunnan- tai kaupunginvaltuuston tai seurakuntaneuvoston tehtävät ja eri toimijoiden roolit. Tämän jälkeen tai useampi valitaan valtuuston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajiksi. Nämä yrittävät ottaa valtuutettuja eli muita leikkijöitä kiinni ja jakaa heitä lautakuntiin, jotka voivat sijaita eri puolilla pihaa. Lautakunnasta voi pelastaa valtuutetun takaisin valtuuston kokoukseen koskettamalla olkapäätä.

Vaaliohjelma

Johtaja kertoo, millaisia asioita eduskunnassa tai europarlamentissa päätetään. Tämän jälkeen lauma, joukkue tai vartio suunnittelee oman vaaliohjelman. Vaaliohjelma on osallistujien julistus siitä, miten Suomea tai Eurooppaa tulisi kehittää. Ryhmä voi tehdä vaaliohjelman pohjalta vaalijulisteita kolon seiniä koristamaan tai vaalimainosvideon lippukunnan sosiaalisen median kanavissa julkaistavaksi (kannattaa kuitenkin muistaa, että videot ja julisteet on hyvä olla kuvitteellisista puolueista jos niitä julkaisee jossain)

Lauma tai joukkue voi tehdä vaaliohjelman myös lippukunnan sisäisiin vaaleihin. Lippukuntavaaleihin sopivia teemoja voivat olla esimerkiksi, että retkien määrää pitää lisätä, laumojen toimintaan tulee saada lisää rahaa tai retkikämpän huussiin tulee saada styroksirenkaat.

Vaalimainokset valtaavat kaupungin

Tutustukaa vaalimainoksiin. Johtaja voi tuoda kokouksiin kaupungilla jaettuja lehtisiä tai sanomalehden, jossa vaalimainoksia on. Jos teillä on käytössänne internet ja tietokone, tutustukaa ehdokkaisiin heidän vaalisivujensa kautta.

Nuoremmat osallistujat: Valitkaa esimerkiksi kuusi vaalimainoslappua, joita käytte läpi yhdessä. Laittakaa laput järjestykseen esimerkiksi seuraavilla kriteereillä: Mikä mainos on hienoin? Kuka lappusten ehdokkaista vaikuttaa mukavalta tyypiltä? Kuka vaikuttaa siltä, että olisi aikaansaava kunnanvaltuutettu/ kansanedustaja? Jos saisitte äänestää, kenet valitsisitte? Millä perusteella tekisitte valinnan? Lopuksi voitte pohtia, miten tuntemanne aikuiset valitsevat, ketä äänestävät. Tässä yhteydessä osallistujille kannattaa kertoa, ettei ole hyvän tavan mukaista jankata aikuiselta, ketä hän on äänestänyt, vaikka kohteliaasti voikin kysyä.

Vanhemmat osallistujat: Mainoksiin voi tutustua esimerkiksi niin, että osallistujat leikkivät ehdokkaiden tuoretta kampanjapäällikköä. Päällikkönä osallistujat pohtivat ehdokkaan mainonnan perusteella, millainen on ehdokkaan kohderyhmän edustaja. Millaisissa kanavissa edustajalle kannattaisi mainostaa? Millaiset teemat kohderyhmän edustajaa kiinnostavat? Suunnitelkaa ehdokkaalle seuraava mainos. Mainoksen formaatti voi olla mikä vain: vihkonen, lappunen, Snapchat tai esimerkiksi meemi.

Vaalien jälkeen

Kirjoittakaa onnittelukirje tai kuvatkaa onnitteluvideo alueenne kansanedustajille ja kertokaa teille tärkeistä teemoista. Miten Suomesta tulisi entistä parempi paikka lapsille ja nuorille? Kirjeessä on hyvä perustella, minkä takia partiotoimintaa kannattaa tukea tai muutoin panostaa nuorten palveluihin. Voitte esimerkiksi kertoa, miten paljon vapaaehtoistyötä lippukuntanne tai alueenne lippukunnat saavat aikaan, tai mihin annettu tuki käytetään. Kirjeessä tulee muistaa ystävällinen ja kunnioittava sävy. Kannattaa pyytää luotsia tai muuta ulkopuolista tukea vielä oikolukemaan kirje ennen lähettämistä.

Retkivaltuusto

Retken alussa tai ennakkoillassa järjestetään valtuustovaalit, joissa retken osallistujat ovat ehdolla. Valtuusto osallistuu retken käytännön järjestelyihin retken johtajien opastuksella. Retkivaltuustolle voi antaa päätösvaltaa esimerkiksi ruokalistan tai iltanuotion laulujen osalta. Lopuksi keskustellaan yhdessä miltä vaalit ja päätöksenteko tuntuivat. Sopivia kysymyksiä osallistujille voisi olla esimerkiksi: Millä perusteella äänestit ehdokastasi? Miltä tuntui tulla valituksi tai olla tulematta valituksi? Onko tehokkaampaa, että vartio saa itse päättää omista asioistaan, kuin että koko lippukunta päättää kaikkien ryhmien asioista? Käyttikö retkivaltuusto päätösvaltaansa väärin?

Ohje roolileikkien ja muiden aktiviteettien purkukeskusteluun

Aktiviteetin purkukeskustelun tarkoitus on tarjota osallistujille paikka kertoa niistä ajatuksista ja tunteista, joita aktiviteetti herätti. Lisäksi keskustelun ohjaajalla on tuhannen taalan paikka antaa osallistujille malli siihen, miten yhteiskunnallista keskustelua käydään asiallisesti ja kunnioittavasti.

Roolipelien alku

Ennen roolipelin aloittamista osallistujia voi olla hyvä lämmitellä leikillä, joka siirtää porukan leikin maailmaan ja ohjaa kohti päivän aihetta. Tähän tarkoitukseen sopii esimerkiksi tuttu leikki, jota on muokattu aiheeseen liittyväksi (kuten tässä ohjeessa sudenpennuille suunnattu valtuustohippa, joka on muokattu poliisi ja rosvo -leikistä).
Muistuta alussa, että roolipeli on vain leikkiä: eläytyä saa, mutta on hyvä muistaa olla menemättä henkilökohtaisuuksiin. Ennen leikin alkua sovitaan roolipelin pelisäännöt. Jos tiedät jo etukäteen, että jotkut ryhmän jäsenet saattavat ottaa leikin raskaasti, voi olla hyvä sopia turvasana, jonka sanominen johtaa leikin loppumiseen.

Aktiviteetin purku

Jos aihe tuntuu liian isolta palalta, pyydä luotsi tai muu aikuinen avuksi aktiviteettiin. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos ryhmässä ei usein keskustella yhteiskunnallisista tai henkilökohtaisista teemoista.

Hyviä keskustelunaloituksia:
1. Miltä harjoitus tuntui? Oliko vaikeaa tai helppoa?
2. Mikä yllätti?
3. Oletko aiemmin kohdannut samankaltaisia tilanteita? Millaisia?
4. Millaisia ajatuksia aktiviteetti herätti?
5. Saitko uusia näkökulmia vaikuttamiseen, päätöksentekoon tai vaaleihin liittyen?
6. Vaikuttaako tämä toimintaasi jatkossa? Miksi, miksi ei?

Purkuvaiheessa kannattaa antaa tilaa keskustelulle ja odottaa, että kaikki halukkaat uskaltavat avata suunsa. Jos huomaat, että joku ryhmäläisistä ei meinaa uskaltaa puhua, voit lempeästi rohkaista kysymällä, mitä hänellä on mielessä. Kuuntele, mitä osallistujat sanovat, tekemättä olettamuksia ihmisten taustoista tai sitoumuksista.

Keskustelun ohjaajan on hyvä olla mahdollisimman neutraali. Pääsääntöisesti voi olla hyvä häivyttää oma mahdollinen puoluekanta, jotta osallistujat kokevat helpommaksi ilmaista omia näkemyksiään. Voi kuitenkin olla, että omien ajatusten ja arvojen jakaminen madaltaa osallistujien kynnystä kommentoida.

Jos joukossa on vahvoja kantoja, keskustelijaa voi haastaa näkemään asia toisestakin näkökulmasta. Toisaalta, jos vahvan kannan keskustelija ei osaa perustella näkökulmaansa, koeta auttaa häntä sanoittamaan mielipidettään.

On tärkeää, ettei osallistujien kantoja tyrmätä tai teilata. Jos muut osallistujat käyttäytyvät epäkunnioittavasti toisiaan kohtaan, esimerkiksi haukkumalla muiden mielipiteitä, ohjaajan tulee puuttua käytökseen jämäkästi. Eri mieltä saa olla, mutta keskustelussa tulee pyrkiä käsittelemään asioita ja punnitsemaan niiden eri puolia.