Vaalipöllö

Vaalit ja vaikuttaminen eivät ole vain äänioikeutettujen juttu. Osallisuus ja demokratia kuuluvat ihan kaikille, ja jo sudenpentuikäisten kanssa voi käsitellä erilaisia aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä teemoja. Vaalipöllö-merkin avulla vaaleihin ja vaikuttamiseen tutustuminen on tehty helpoksi. Partio-ohjelmaan sisältyy paljon aktiviteetteja, joiden kasvatustavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Seurakuntavaaleja voit käyttää myös sisältönä partio-ohjelman aktiviteeteissa. Nämä on linkattu tämän sivun loppuun suoraan.

Seurakuntavaalit ovat partiolaisille merkitykselliset, koska seurakunnissa päätetään tärkeistä partiolippukuntien toimintaedellytyksiin ja kasvatuskumppanuuden toteutumiseen vaikuttavista asioista. Seurakunnat päättävät muun muassa siitä, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja kenelle sitä järjestetään. Seurakunnat myös päättävät tuetaanko lippukuntia suoraan taloudellisesti tai edullisten/ilmaisten tilojen muodossa sekä siitä, millaisia rekrytointeja seurakunnassa tehdään. 

Partion kasvatustavoitteisiin kuuluu kasvaminen aktiiviseen kansalaisuuteen. Osa tätä on osallistuminen demokraattisen päätöksentekoon. Partiolaiset kokevat seurakuntavaalit yhdeksi vaikuttamisen paikaksi, jossa aktiivinen kansalainen ottaa kantaa elinympäristöään koskeviin asioihin äänioikeutta käyttämällä tai asettumalla itse ehdolle. 

Yli 80 prosenttia lippukunnista ilmoittaa, että heidän taustayhteisönään on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta. Taustayhteisön toimintaan voi vaikuttaa parhaiten asettumalla ehdolle ja äänestämällä tulevissa vaaleissa. Ja vaikka ei voisi itse äänestää, osallistumalla keskusteluun ja jakamalla tietoisuutta vaaleista voi auttaa.  

Lisää tietoa partion ja kirkon yhteistyöstä löydät täältä.

Vaalipöllö-merkki

Seurakuntavaaleissa pääsevät äänestämään 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet. Ehdolle seurakuntaneuvostoon voivat asettua 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut kirkon jäsenet.  

Vaikka äänestäminen ei kaikkia lippukunnan jäseniä välttämättä koskekaan, voivat kaikki (ja erityisesti samoaja- ja vaeltajaikäiset) osallistua vaaliaktiviteettien tekemiseen. Vaalipöllö-merkin saa hihaansa tekemällä alla olevasta listasta vähintään viisi kohtaa.  Jokainen ikäkausi voi toteuttaa vaalipöllö-aktiviteetin omalla tavallaan.

Yleiset ohjeet toimintamerkin tekemiseen: 

Vaalipöllö -merkki tehdään tekemällä alla listattuja ja esiteltyjä tehtäviä. Tehtäviä on yhteensä 9, jotka ovat tarkoitettu kaikille ikäkausille. Näistä on tehtävä vähintään viisi aktiviteettia, jotta merkin saa itselleen. Ryhmä voi itse valita mitkä tehtävät tekee ja tekemistapaa voi muokata, Tärkeintä on, että tehtävän otsikossa mainittu asia tulee tehtyä.  

Kangasmerkin voi käydä hankkimassa Scandinavian Outdoor Storesta

Merkkiin kuuluvia tehtäviä voi tehdä milloin vain, mutta osa tehtävistä toimii vasta lähempänä seurakuntavaaleja, jotka järjestetään marraskuussa 2022.

VAALIPÖLLÖN AKTIVITEETIT, VALITSE NÄISTÄ ALLA OLEVISTA VÄHINTÄÄN VIISI:

  1. Tutustukaa oman seurakuntannne toiminta-alueeseen ja seurakunnan eri toimintamuotoihin. 
  1. Ottakaa selvää, mistä asioista seurakuntaneuvosto päättää.  
  1. Ottakaa selvää, miten ehdokkaaksi pääsee ja tutustukaa oman seurakuntanne ehdokaslistoihin. Vertailkaa ehdokaslistojen tärkeimpiä vaaliteemoja tai -tavoitteita. Kuinka monta partiolaista löysitte ehdokkaista?  Kaikki ehdokkaat löytyvät ww.seurakuntavaalit.fi sivuilta. Partioehdokkaat kootaan sivustolle www.partioehdokkaat.fi. 
  1. Tehkää lista lippukunnallenne tärkeistä asioista, joita haluaisitte seurakuntaneuvoston edistävän.    
  1. Kutsukaa koloiltaanne vähintään yksi ehdokas vierailulle seurakunnasta ja miettikää valmiiksi hänelle kysymyksiä. Vierailija voi olla myös esimerkiksi kirkkoherra, partiotyöntekijä eli seppo tai seurakuntaneuvoston nykyinen jäsen.   
  1. Järjestäkää seurakunnan kanssa yhteistyössä nuorten oma vaalipaneeli ja luokaa siihen kysymykset, mitä haluaisitte kysyä ehdokkailta.  
  1. Tehkää vaalikone (www.seurakuntavaalit.fi, julkaistaan vasta lähempänä vaaleja) ja keskustelkaa tuloksista ryhmän kanssa yhdessä.  
  1. Käykää porukalla äänestämässä marraskuussa joko ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä. Näissä vaaleissa saavat äänestää 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet. 
  1. Muistakaa oman seurakuntanne uusia luottamushenkilöitä haluamallanne tavalla vaalien jälkeen. Voitte suunnitella tämän jo etukäteen. 

VAALIPÖLLÖN LISÄKSI PARTIO-OHJELMA SISÄLTÄÄ AKTIVITEETTEJA, JOIDEN TEKEMISESSÄ VOITTE HYÖDYNTÄÄ SEURAKUNTAVAALEJA

Tästä alta löydät näitä listattuna ikäkausittain. Partio-ohjelma.fi sivustolta löytyy näihin liittyen kyseisten aktiviteettien alta myös lisää valmiita suoritusvinkkejä.

Sudenpennut 

Minä uskon –jälki

Seikkailijat 

Vaikuttaja –haaste

Tervetuloa –vaiheen taustayhteisö-aktiviteetti

Itä-ilmansuunta, Perheen maailmankatsomus -aktiviteetti

Tarpojat 

Yhteiskunta-tarppo, vaikuttaminen-aktiviteetti

Samoajat 

Osana yhteiskuntaa osion kotikunnassa vaikuttamassa -aktiviteetti

Maailmankatsomusta muodostamassa -osion tutustun seurakuntaan-aktiviteetti  

Vaeltajat 

Vaikuttaminen osion äänestäminen-aktiviteetti  

Vaalipöllö kuvan ja merkin on suunnitellut partion kuntavaaliryhmän Melina Weckman. Pääkuva: Toivo Laiho / Suomen Partiolaiset.