Partioehdokkaat eduskuntavaaleissa

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.04.2019, ennakkoäänestys on kotimaassa 3. – 9.4.2019. Ehdokasasettelu vahvistetaan 14.3.2019 eli tämän jälkeen kaikki ehdokkaat ovat tiedossa. Partiolaiset haluaa kannustaa kaikkia partiolaisia ja nuoria äänestämään ja vaikuttamaan Suomen suuntaan. Oman ehdokkaan löytämiseksi on erilaisia vaalikoneita ja kannattaa myös ottaa selvää mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää ehdokas edustaa. Suhteellisen vaalitavan takia ehdokkaalle annettu ääni menee aina myös ehdokkaan vaalilistalle.

Tällä sivulla julkaistaan partioehdokkaaksi ilmoittautuneiden ehdokkaiden tiedot. Ehdokkaat vastaavat itse omista tiedoistaan. Partioehdokkaiden toivotaan tukevan Suomen Partiolaisten vaaleihin asettamia tavoitteita.

Nimi/ NamnSaara Ilvessalo

Vaalipiiri/ Valkrets

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri/ Egentliga Finlands valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta/ Hemkommun

Turku

Lippukunta/ Kår

Turun Tähti-Tytöt

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

29

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Olen mukana politiikassa, koska haluan voida sanoa lapsenlapsilleni tehneeni oman osani maailman pelastamiseksi. Sydäntäni lähimpänä ovat ilmasto ja luonto, sivistys ja ennaltaehkäisevät palvelut sekä vahvempi demokratia ja yhdenvertaisuus.

Suomesta pitää tehdä ilmastopäästötön ja puhtaasta luonnosta sekä Itämerestä vahvuutemme. Se on velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pitää pysäyttää.

Samoin meidän pitää nostaa koulutus jälleen ansaitsemaansa arvoon ja panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin: osaaminen ja tiede ovat Suomen tie menestykseen, ja ennaltaehkäisy on sekä taloudellinen että henkinen investointi. Myös nuorten harrastusmahdollisuudet ovat osa ennaltaehkäisyä.

Paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat pitkään olleet politiikkani keskiössä. Tarvitsemme osallistavampaa ja avoimempaa demokratiaa, jossa erityisesti nuorilla on paremmat vaikutusmahdollisuudet suoraan asiakysymyksiin. Äänestysikärajaa pitää laskea 15 vuoteen.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

saarailvessalo.net

Nimi/ NamnMarianna Hanni

Vaalipiiri/ Valkrets

04 Satakunnan vaalipiiri/ Satakunta valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta/ Hemkommun

Rauma

Lippukunta/ Kår

Rauman Partiotytöt

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

32

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Asiat joihin erityisesti haluan vaikuttaa ovat ilmastonmuutoksen torjunta, tasa-arvo työ- ja koulutusmaailmassa sekä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito myös tuleville sukupolville.

Partiolaisten tavoitteet ovat hyviä ja huomioivat erityisesti metsien merkityksen niin ihmisen hyvinvoinnin kuin ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Luonto tulisi tuoda lähemmäs jokaista nuorta, jotta sen merkityksen ymmärtää vanhempana.

Harrastaminen ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia ja kolmannen sektorin työskentely on turvattava. Vapaaehtoistyötä ja sen kautta työllistymistä auttaisi myös kansalaispalkka, eli perustulo, jossa jokaiselle kansalaiselle maksetaan tietty summa vastikkeetonta tuloa kuussa.

Nuorissa on tulevaisuus ja jokaisen tehtävänä tulisi olla paremman tulevaisuuden luominen tuleville sukupolville. Nuoria tulee kuunnella kaikissa asioissa ja äänestysiän laskeminen 16 saattaisi olla yksi hyvä keino vaikuttaa tähän. Kuntavaaleissa ehdokkaaksi voisi päästä jo 16-vuotias.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

mariannahanni.fi

Nimi/ NamnKati Partanen

Vaalipiiri/ Valkrets

09 Savo-Karjalan vaalipiiri/ Savolax-Karelens valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kotikunta/ Hemkommun

Iisalmi

Lippukunta/ Kår

Iisalmen Korvenkävijät

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

43

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Osallisuuden lisääminen kaikissa ikäryhmissä - jokaisen on koettava olevansa osa yhteiskuntaa. Koulutus, osaaminen ja tutkimus ovat hyvinvointimme kivijalka - niiden laatuun ja saavutettavuuteen on panostettava. Maaseudun elinkeinojen ja yrittäjyyden edistäminen tuovat hyvinvointia koko Suomelle.

Suomen Partiolaisten eduskuntavaalitavoitteet ovat erinomaiset. Erityisesti niistä puhuttelee tavoite: Nuorten eriarvoistumiseen on puututtava. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen tuovat paitsi inhimillistä pahoinvointia, ovat myös yhteiskunnalle haitallista. Myös luontoon ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät tavoitteet ovat partiolaisille luontevia ja kannatettavia. Partiolla on merkittävä rooli aktiivisten kansalaisten kasvattajana ja kannustajana.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

katipartanen.fi

Nimi/ NamnSakari Aalto

Vaalipiiri/ Valkrets

04 Satakunnan vaalipiiri/ Satakunta valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta/ Hemkommun

Ulvila

Lippukunta/ Kår

Kullaan kuusipeuran ry

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

63

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Vaaliteemoihini sisältyy yhteisöllisyyden ja kolmannen sektorin olemassaolon sekä toiminnan tärkeys ihmisen hyvinvoinnille. Kaikessa päätöksenteossa pitää huomioida ettei näitä ihmisenä olemisen elementtejä heikennetä. Ympäristöasiat ovat tulleet osaksi minua 70-luvun alussa, jolloin partiolaisilla oli luonnonsuojelun teemavuosi. Silloin hyönteismyrkkyjä DDT tappoi lintuja, minkä teemavuosi nosti esille. 70-luvun alussa oli myös energiakriisi, josta lähtien olen aktiisesti sekä käyttänyt että edistänyt uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Karelialle rakensin kuntopyörä, jolla ladattiin varastoteltan valaisinakkua ja Kilkkeellä vastasin aurinkoenergia- ohjelmapisteestä. Uusiutuvien energialähteiden ohella haluan vaikuttaa myös muilla keinoilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Partiolaisten esiin nostama luontokokemuksen tarjoaminen, on aivan ratkaisevaa, että nuoret ymmärtävät ihmisen ja ympäristön välisen riippuvuuden.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nimi/ NamnSilja Keränen

Vaalipiiri/ Valkrets

12 Oulun vaalipiiri/ Uleåborgs valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta/ Hemkommun

Kajaani

Lippukunta/ Kår

Kajaanin Korvenpojat ry

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

35

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Olen politiikassa mukana tehdäkseni maailmasta paremman paikan. Maapallon on säilyttävä elinkelpoisena, eli ilmastonmuutos on hillittävä siedettävälle tasolle ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytettävä. Siten partion erinomaisista linjauksista minulle lähimpänä ovat metsiin ja ilmastoon liittyvät.

Toivoa meillä onneksi on, koska ihmiskunnalla on riittävästi osaamista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Globaaleja onnistumisia unohtamatta: otsonikato saatiin kuriin yhteisellä sopimuksella. Tällä hetkellä kyse on etenkin tahdosta ja poliittisista päätöksistä.

Ympäristöasioiden lisäksi agendallani ovat elinvoima- ja koulutusasiat sekä ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Lasten ja nuorten asioita unohtamatta.

Olennaista on myös saada asioita aikaan ja siinä partion opit ovat olleet kullanarvoisia! Käyhän kurkkaamassa lisää tekemisistäni ja ajatuksistani nettisivuiltani. Ja ennen kaikkea: "Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit." -B-P

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

siljakeranen.fi

Nimi/ NamnKristian Rehnström

Vaalipiiri/ Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri/ Nylands valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kotikunta/ Hemkommun

Vantaa

Lippukunta/ Kår

Helsingfors KFUK/M scouter

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Ikä/ Ålder

50

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Av scouternas mål är skogen och klimatet högaktuell. Jag arbetar inom energibranschen med att få ner utsläpp. Inte bara koldioxid, utan också kväve- och svavelutsläppen som förorsakar försurning av naturen. Vi måste arbeta mot klimatförändringen så att vi i framtiden också kan njuta av naturen. Att vara med i scouterna är en meningsfull sysselsättning som inte går ut på att konsumera. Ju mindre vi konsumerar, desto bättre för klimatet. Då minskar vi också på mängden avfall.

Partiolaisten tavoitteista minulle tärkein on metsät ja ilmasto. Olen töissä energia-alalla ja työskentelen esimerkiksi hiilidioksidi-, mutta myös luontoa happamoittavien rikki- ja typpipäästöjen vähentämiseksi. Meidän täytyy tehdä töitä ilmastomuutosta vastaan jotta jatkossakin voimme nauttia luonnosta. Partiolaisena oleminen on miellekäs harrastus joka ei perustu kulutukseen. Mitä vähemmän kulutamme, sen parempi ilmastolle. Ja tällöin ei jätettäkään pääse syntymään niin paljon.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

rehnstrom.fi

Nimi/ NamnSanna Kurki

Vaalipiiri/ Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri/ Nylands valkrets

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kotikunta/ Hemkommun

Askola

Lippukunta/ Kår

Kirnun Kiertäjät ry

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Ikä/ Ålder

45

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Omat pääteemani ovat suomalainen ruoka, toimiva yrittäminen ja järkevä rakentaminen. Nämä kaikki ovat myös lähellä partiotoimintaa.
Partion eduskuntavaalitavoitteista minulle on tärkein vapaaehtoisvoimin toimintaansa pyörittävien kansalaisjärjestöjen pitkäjänteinen ja vakaa rahoitus. Vapaaehtoiset tekevät merkittävää ja vaikuttavaa työtä. Sillä on iso merkitys kansantalouden kannalta, koska tuki näille tahoille on kuitenkin pienempi kuin jos valtio tekisi kaiken suoraan.
Myös nuorten osallistaminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen on minulle tärkeää. Pyrin edistämään sitä kaikessa toiminnassani.
Samoin luontosuhteen vahvistaminen ja osaamisen tunnustaminen ovat asialistallani kärjessä.

Kuva/ Foto

Kuva/ Foto

Nettisivut/ Hemsida

sannakurki.fi