Tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien partiokiltojen yhdyssiteenä ja keskuselimenä.

Sen tavoitteena on:

  • Elävöittää Baden-Powellin kehotusta “kerran partiolainen – aina partiolainen”.
  • Rohkaista kiltojen jäseniä elämään partio- ja kiltaliikkeen perustana olevien ihanteiden mukaisesti.
  • Toimia partioliikkeen edistämiseksi ja edistää kiltojen keskuudessa ihmisten välistä avuliaisuutta ja suvaitsevaisuutta

Yhdistys kuuluu jäsenenä kansainväliseen kiltaliikkeeseen “International Scout and Guide”(ISGF).

Osio 2

Osio-esimerkki etusivulle kuvalla

Tähän on mahdollista kirjailla mitä milloinkin on juuri nyt meneillään, laittaa linkkejä tärkeisiin asioihin sisäsivuille tms.