Tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien partiokiltojen yhdyssiteenä ja keskuselimenä.

Sen tavoitteena on:

  • Elävöittää Baden-Powellin kehotusta “kerran partiolainen – aina partiolainen”.
  • Rohkaista kiltojen jäseniä elämään partio- ja kiltaliikkeen perustana olevien ihanteiden mukaisesti.
  • Toimia partioliikkeen edistämiseksi ja edistää kiltojen keskuudessa ihmisten välistä avuliaisuutta ja suvaitsevaisuutta

Yhdistys kuuluu jäsenenä kansainväliseen kiltaliikkeeseen “International Scout and Guide”(ISGF).

Kiltatapahtumat

Partiokillalla on monenlaista toimintaa. Tutustu tapahtumiin tapahtumasivulla.

Kiltapäivät ovat vuosittainen kevättapaaminen.

Kiltapäivien ja vuosikokouksen peruminen 21-22.3.2020 / SPYP hallitus 14.3.2020

SPYPn hallitus on päättänyt perua koronavirustartuntavaaran takia 21.-22.3. -20 pidettäviksi aiotut Kiltapäivät ja vuosikokouksen. Uusi kokous pidetään 15.4. jälkeen. Kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Maksetut osallistumismaksut palautetaan viipymättä. SPYPn hallitus seuraa tilannetta.

Beetlehemin rauhantuli saapuu syksyllä jälleen Suomeen. Lue lisää rauhantulesta.

Partiokillat ovat toimittaneet postimerkkilaatikoita piiritoimistoihin. Tutustu Postimerkkipankin toimintaan.