Linkkejä

ISGF

ISGF on maailmanlaajuinen organisaatio, joka on tarkoitettu aikuisille, jotka tukevat partiotoimintaa ja haluavat osallistua yhteisöihin suuntautuviin projekteihin. Jäsenet voivat olla entisiä partiolaisia, WAGGS:n ja WOSM:n jäseniä, mutta jäseneksi voi myös tulla ilman partiotaustaa, kunhan uskoo partioihanteisiin.
ISGF perustettiin 1953 ja kansallisia kiltoja, National Scout and Guide Fellowhips (NSGF), on 66 maassa, lisäksi 39 maassa on Keskushaaran jäseniä (Central Branch Members). Kansalliset killat taas koostuvat maiden paikalliskilloista, Local Scout and Guide Fellowships (LSGF). Maissa, joissa ei ole kansallista kiltaa, voivat jäsenet ja pienet ryhmät tulla ISGF:n jäseniksi Keskushaaran kautta.

ISGF:n periaatteet ovat:

 1. Kannustaa kunnioitusta elämää ja ihmisoikeuksia kohtaan
 2. Toimia oikeuden ja rauhan puolesta saavuttaaksemme paremman maailman
 3. Edistää kansainvälistä ymmärrystä ystävyyden, suvaitsevaisuuden ja toistemme kunnioituksen kautta, kuten tavoitteissa sanotaan.

ISGF:n tavoitteet on kannustaa jäseniään:

 1. Ylläpitämään valan ja lain hengen kuten Lord Baden-Powell ne asetti
 2. Tuomaan tämän hengen yhteiskuntaan jossa he asuvat ja toimivat sekä
 3. Aktiivisesti tukemaan partioliikettä paikallisessa yhteisössään, maassaan ja maailmanlaajuisesti.

Organisaatio

 • World Conference (WConf) on ISGF:n päättävä elin ja koostuu neljästä delegaatista kustakin kansallisesta killasta ja neljästä delegaatista Keskushaarasta sekä kaikista World Committeen jäsenistä (ilman äänioikeutta).
 • World Committee (WCom) on ISGF:n toimeenpaneva elin ja koostuu World Conference:n valitsemista jäsenistä sekä yhdestä jäsenestä WAGGS:sta ja WOMS:sta (jälkimmäisillä ei ole äänioikeutta). Pääsihteeri ja rahastonhoitaja kuuluvat WCom:iin kuitenkin ilman äänioikeutta
 • Word Bureau (WB) on sihteeristö ja valvoo ISGF:n pävittäistä toimintaa
 • National Scout and Guide Fellowships (NSGF) = kansalliset kiltajärjestöt
 • Central Branch (CB) on olemassa jäsenistölle maissa joissa ei ole NSGF:ä
 • Region and/or Sub-Region: Maantieteelliset alueet joissa voi olla Regional Committee (RC) ja/tai Sub-Regional Committee (SRC) jotka hoitavat alueellisia asioita
 • Regions: Africa, Arabia, Asia-Pacific, Europe ja Western Hemisphere
 • Sub-Regions: Central Europe, Nordic Baltic, Southern Europe, Western Europe, South America, Eastern Africa, Southern Africa, Western Africa and Maghreb

SPYP kuuluu siis Euroopan ala-alueeseen Nordic Baltic.

www.isgf.org

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Suomen Partiolaiset

Suomen partiomuseo

Suomen Partiomuseo toimii Turussa. Siellä on valtavat kokoelmat, joihin pääsee tutustumaan, kun asiasta sopii.

Partiomuseo.fi

Partiokeräilijät

Partiokeräilijät kokoaa yhteen kaikenlaisesta partiomateriaalista kiinnostuneet, pääosin keräilijät ovat johtajia. Keräyskohteena merkit, postimerkit, kortit, kirjat, asut, varusteet, muut julkaisut sekä erilaiset tavarat, joita toimintaan liittyy.

Partiowiki/partiokeräilijät

 

Yläkuva Juha Nurmi