Pyhä Yrjänä -lehti

Kiltalehden historiaa

Kiltaviestiä – Pyhä Yrjänä – St. Göran -lehden edeltäjää – ruvettiin julkaisemaan vuoden 1952 lopulla. Monta vuotta se oli kiertokirje, vasta vuoden 1956 lopulla se muuttui painetuksi lehdeksi. Myös partiolehdissä julkaistiin tietoja killan toiminnasta. Kiltaviesti oli alkuun suomalaisen sektorin lehti. Ruotsalainen jaosto julkaisi vuodesta 1954 lähtien omaa jäsenlehteään, Gillebladet, kauan 4-sivuisena, vasta vuonna 1959 ensimmäistä kertaa 8-sivuisena. Sekin oli ensin runsaan vuoden monistettu lehtinen, ennen kuin sitä ryhdyttiin painattamaan.
Vuoden 1960 alusta kiltalehti oli kaksikielinen, Kiltaviesti – Gillebladet.
Kiltalehden nimi jouduttiin vuoden 1962 alussa muuttamaan nykyiseen muotoon Pyhä Yrjänä – St. Göran, koska Handelsgillet, jolla oli vanhempi, samanniminen lehti, oli tätä pyytänyt ja oli valmis maksamaan killalle muutoksesta aiheutuvat kustannukset (lähde: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland r.y. 1951 – 1990)

Pyhä Yrjänä -lehti sähköisesti

Pyhä Yrjänä 2/2021

Pyhä Yrjänä 1/2021

Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. Aineistopäivä noin kuukautta ennen ilmestymistä.
Päätoimittaja/toimitussihteeri on Nanna Katavisto. Leena Raukko taittaa lehden.
Materiaalit toimitetaan: nanna.katavisto@kolumbus.fi
Toimitus odottaa mielenkiintoisia tarinoita killoilta, julkaisemme myös tapahtumainfoja.

Ohjeet juttujen toimittamiseen

Teksti leipätekstinä eli tavallista tietokonetekstiä.
Ei muotoiluja (otsikot, väliotsikot, korostukset, kappalevälit). Ei tekstiä versaalilla eli isoilla kirjaimilla. Taitto-ohjelma huolehtii näistä.
Kuvat aina liitetiedostona, ei liitettynä tekstiin. Kuvatekstit jutun loppuun tai erikseen.
Ennakkotieto jutusta kuvineen on hyvä.
Toimitus voi tehdä jutun tarvittaessa. Kun faktat ovat tiedossa, haastattelukin onnistuu.

 

 

Yläkuva Juha Nurmi