Pyhä Yrjänä -lehti

Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. Aineistopäivä noin kuukautta ennen ilmestymistä.
Päätoimittaja/toimitussihteeri on Nanna Katavisto. Merja Lamminkangas taittaa lehden.
Materiaalit toimitetaan: nanna.katavisto@kolumbus.fi
Kuvat liitetiedostoina: merja.lamminkangas@netikka.fi
Toimitus odottaa mielenkiintoisia tarinoita killoilta, julkaisemme myös tapahtumainfoja.

Ohjeet juttujen toimittamiseen sekä kotisivuteksteistä

Teksti leipätekstinä eli tavallista tietokonetekstiä.
Ei muotoiluja (otsikot, väliotsikot, korostukset, kappalevälit). Ei tekstiä versaalilla eli isoilla kirjaimilla. Taitto-ohjelma huolehtii näistä.
Kuvat aina liitetiedostona, ei liitettynä tekstiin. Kuvatekstit jutun loppuun tai erikseen.
Ennakkotieto jutusta kuvineen on hyvä.
Toimitus voi tehdä jutun tarvittaessa, kun faktat ovat tiedossa, haastattelukin onnistuu.