SPYP pähkinänkuoressa

Visio

Jokainen rakentaa parempaa maailmaa.

Päämäärä

Kiltatoiminnan päämääränä on rakentaa parempaa maailmaa. Tavoitteenamme on edistää toiminnassamme partioliikkeen arvoja ja ihanteita. Toiminta kannustaa kiltalaisia elämään partion- ja kiltaliikkeen päämäärien mukaan suvaitsevaisuuteen, toisten auttamiseen ja palveluun sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Arvot ja ihanteet

Partiokiltatoimintaa ohjaa ISGF:n (International Scout and Guide Fellowship) määrittelemä arvopohja. Killan jäsen sitoutuu kiltatoiminnan arvioihin antamalla lupauksen.

Kiltatoiminta on kaikille avointa. Toimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, tomintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

 

Yläkuva Juha Nurmi