Tapahtumat

70-vuotisjuhlatapahtuma

Vuosikokous 2021

Partiokillat – hallitus ja kokoukset

Kiltapäivät

Fellowship Day

Tapahtumat alueilla

Kansainvälisiä tapahtumia

Suomen Pyhän Yrjänän partiokiltojen 70-vuotisjuhla Laikunlavalla, Tampereella 22.8. klo 11 alkaen

Päivän aloittaa herkullinen brunssi, lavaohjelman käynnistää klo 12 syttyvä elävä tuli. Ohjelman juontaa Hanna-Marika ”Hansu” Mitrunen ja luvassa on asiaa ja viihdettä partiolaisten ja näyttelijä Ahti Jokisen voimin. Jokinen tulkitsee mm. Väinö Linnaa ja Lauri Viitaa. Musiikista vastaa mm. Tampereen Kotkien soittokunta.

Lavajuhla päättyy noin kello 13.30 ja noin kello 14 alkaen valinnainen ohjelma: retki Finlaysonin kirkkoon, Vakoilumuseoon, Tampereen Teatterin syövereihin tai Ratikan matkaan.

Elokuinen sunnuntai on kiltapartiolaisten päivä. Tule!

Sitovat ilmottautumiset 22.7. mennessä osoitteeseen juhlat@partiokillat.fi. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruokarajoitteesi ja valitsemasi retkikohde juhlan jälkeen.

  • Osallistumismaksu 30 € sis. brunssin, tapahtumamerkin ja valinnaisen ohjelman.
  • Maksu maksetaan SPYP:n tilille FI23 1572 3000 3317 10
  • Pukeutumistoive: kilta-asu ja väiski päähän
  • Laikun lava: Puutarhakatu 1, Tampere
  • Kutsu SPYP:n 70-vuotisjuhlaan pdf-muodossa

Vuosikokous 2021

Vuosikokous järjestettiin 10.4.2021. Tässä vuosikokousaineisto.


Partiokillat – hallitus ja kokoukset

Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Mikäli haluat hallituksen käsittelevän jotain tiettyä asiaa, voit toimittaa ehdotuksen valtakunnan kiltamestarille (juha.kullervo.kosonen@gmail.com) tai kenelle tahansa hallituksen jäsenelle.
Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan helmikuun ja huhtikuun välisenä aikana.


Kiltapäivät

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat järjestävät vuosittain keväällä Kiltapäivät. Tavallisimmin Kiltapäivät alkavat lauantaiaamuna ja huipentuvat sunnuntaina iltapäivällä SPYP:en vuosikokoukseen. Kiltapäivät ovat avoimia kaikille SPYP:en jäsenille ja ne pyritään järjestämään niin, että päiviin osallistuminen olisi mahdollista mahdollisimman monelle.

Kiltapäivien ohjelman laatii SPYP:en hallitus yhteistyökumppaniensa kanssa. Eri puolella Suomea järjestettävillä päivillä tutustutaan paikalliseen historiaan, kulttuuriin ja partiotoimintaan. Tavoitteena on virkistäytyä, tavata toisia ja saada eväitä paikalliskiltatoimintaan. Kiltapäivillä on kiltamestareilla oma kokoontumisensa. Myös ajankohtaiset partiomaailman ja SPYP:en asiat sekä kansainvälisyys siivittävät Kiltapäiviä.

SPYP:en hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia Kiltapäivien ohjelmaksi ja pitopaikaksi.

Vuoden 2021 kiltapäiviä ei järjestetä koronatilanteen vuoksi.


Fellowship Day

Päivää vietetään kaikkialla maailmassa. Päivä juhlistaa kiltaliikkeen perustamista.

2020 on opettanut meille, että toivo ja yhteisö ovat ydin.

Emme voineet kuvitella millainen vuosi tästä tulee, olemme kaikki joutuneet luopumaan vierailuista, matkoista, projekteista ja vapaa-ajan aktiviteeteista joista olisimme iloitseet. Silti uskon, että vuodesta 2020 voimme oppia paljon toveruudesta ja toivosta.

UNICEF:ssa tärkein tehtävämme on tukea maailman lapsia jäämään henkiin, kehittymään ja viihtymään. Toisin sanoin tehtävämme on antaa maailman lapsille toivoa omansa ja meidän tulevaisuudellemme.

Partioliikkeessä kyse on myös lasten ja nuorten tavoittamisesta ja valmentamisesta tulevaisuuteen antaen heille partiolaisten asennetta ja arvoja reppuunsa.

Jos 2020 on opettanut meille jotain niin se on, ettemme ole yksin. Kukaan ei ole saari. Olemme kaikki samassa veneessä – sekä kriisin alkaessa että myöhemmin kun meidän on rajattava seuraukset.

Kun maailma keväällä suljettiin, se tehtiin suurella luottamuksella vastuuseen ja yhteisöön, ja toivolla että jos pysymme yhdessä maailmankansalaisina pääsemme yli pandemian. UNICEF:ssa aloitettiin katastrofitoimenpiteet ja muutaman viikon sisällä olimme, tukijoidemme, yhtiöiden ja rahastojemme avulla, keränneet riittävästi rahaa suojamaan maailman lapsia itse tartunnalta ja seurauksilta kuten köyhyydeltä ja koulujen sulkemisilta.

Kaikkialla maailmalla olemme mm. auttaneet varmistamaan puhtaan veden saantia, mahdollistaneet käsienpesua, opettaneet hygieniaa, jakaneet miljoonia saippuoita ja radio-opetuksen kautta varmistaneet että lapset ovat saaneet opetusta vaikka koulut ovat olleet suljetut.

Tämä panos jää voimaan ja elää myös koronapandemian jälkeen. On kyse jälleenrakentamisesta parantaaksemme asioita aikaisemmasta.

Siksi, minulle on myös tärkeä, että 2020 oli vuosi jolloin UNICEF Tanska allekirjoitti kumppanuussopimuksen partiolaisten kanssa. Yhdessä viemme, laajemmin kuin aikaisemmin, viestin lasten oikeuksista ja vastuusta jotka ne tuo mukanaan.

Yhteisössä annamme toisillemme oikeuksia ja se antaa sille yhteisölle toivoa, m.m. siksi että se asettaa raamit sille miten kohtelemme toisiamme ja mihin kaikkien maailman lapset ovat oikeutetut.

Ensimmäisessä isossa yhteisessä projektissa, Børnenes U-landskalender:n (tanskalainen kansallinen TV-adventtikalenteri kehitysmaiden lasten avuksi) 2020 yhteydessä, tulemme vierailemaan 125. koulussa ympäri Tanskan. UNICEF ja partiolaiset ovat yhdessä kehittäneet hauskan ja aktiivisen työpajan joka perustuu partioasenteeseen ja lasten oikeuksiin.

Syksyn aikana lähes 7000 lasta – luokista 1-5 – tapaa vapaaehtoisen kouluttajan Tanskan partiolaisista, joka partiohuivin ja UNICEF t-paidan avulla näyttää, että vedämme yhtä köyttä ja että olemme ottaneet tehtäväksemme luoda toivoa ja toveruutta.

Erikoisen vuoden varjossa ja toivoen, että me yhdessä, lapset ja aikuiset, voimme pitää kiinni toivosta, toivotan teille kaikille oikein hyvää Fellowship daytä.


UNICEF Tanskan puolesta
Karen Hækkerup
pääsihteeri

2020 har lärt oss att hoppet och gemenskapen är kärnan

Året blev inte som vi föreställt oss, vi har alla fått ge avkall på besök, resor, projekt och fritidsaktiviteter som vi skulle ha glatt oss över. Trots det tror jag vi år 2020 kan lära oss mycket om gemenskap och hopp.

I UNICEFs är vår viktigaste uppgift är att stöda världens barn att överleva, utveckla sig och trivas. Med andra ord är vår uppgift är att ge världens barn ett hopp för deras egen och vår framtid.

I scoutrörelsen handlar det också om att nå ut och få barn och unga att vara förberedda på framtiden genom att ge dem scoutattityden och värderingarna med i ryggsäcken.

Om det är något som 2020 har lärt oss är att vi inte är ensamma. Ingen människa är en ö. Vi sitter i samma båt – både när krisen börjar och när vi skall begränsa konsekvenserna.

Då världen på våren stängdes, var det med stor tilltro till ansvar och gemenskap och med ett hopp om att ifall vi står enade som världsmedborgare så kunde vi komma igenom pandemin. I UNICEF satte vi igång med katastrofberedskap och inom några få veckor hade vi med hjälp av våra anhängare, företag och fonder samlat ihop tillräckligt pengar för att skydda världens barn mot själva smittan och följdkonsekvenserna, som fattigdom och stängda skolor.

Över hela världen har vi bl.a. hjälpt till med att säkra rent vatten, möjlighet att tvätta händerna, lärt om hygien, delat ut miljontals tvålar och genom radioundervisning säkrat att barn fått undervisning även om skolorna varit stängda.

Dessa Insatser blir bestående och lever vidare när coronapandemin har lagt sig. Det gäller att återuppbygga så det blir bättre än förr.

Därför är det också viktigt för mig att 2020 var året då UNICEF Danmark skrev ett partnerskapsavtal med scouterna. Tillsammans ska vi, ännu vidare, föra ut budskapet om barns rättigheter och det ansvar som de för med sig.

Rättigheter är något vi ger varandra i gemenskapen och det ger den gemenskapen hopp, för att det bl.a. sätter ramar för hur vi ska behandla varandra och vad alla barn i världen har rätt till.

Det första stora gemensamma projektet är att vi, i förbindelse med Børnenes U-landskalender 2020 (danska nationella adventskalendern för hjälp till barn i utvecklingsländer), ska besöka 125 skolor över hela Danmark. UNICEF och scouterna har tillsammans utvecklat en rolig och aktiv workshop som bygger på scoutattityden och barns rättigheter.

Under hösten träffar uppemot 7000 elever – i klasserna 1-5 – en frivillig instruktör från scouterna i Danmark, som med sin scouthalsduk och sin UNICEF t-skjorta visar att vi står enade och har tagit på oss uppgiften att skapa hopp och gemenskap.

I skuggan av ett speciellt år och med en önskan om att vi tillsammans, barn och vuxna, kan hålla fast vid hoppet, önskas alla en riktigt god Fellowship day.

För UNICEF Danmark

Karen Hækkerup
generalsekreterare

Hyvät Ystävät,

Palatkaamme muutama vuosikymmen taaksepäin. On 1953 lokakuun 25. ja paikka on Luzern Sveitsissä. Sinne on kerääntynyt edustajia 18 maasta ja kaikkien intohimo on kansainvälinen partiotoiminta ja he haluavat jatkaa sitä vaikka ovat aikuisia.

Tämä on ISGF:n, International Scout and Guide Fellowship, kansainvälisen partiokiltayhteisön lähtölaukaus.

Nyt, 66 vuotta myöhemmin, International Scout and Guide Fellowship jäsenyys on levinnyt yli 66:een maahan ympäri maailman. Lisäksi ISGF:llä on 39:ssä maassa jäseniä (Keskushaaran / Central Branch jäseniä) joita kannustetaan, yhdessä alueensa Kansallisten Partiokiltojen kanssa, perustamaan organisaatio (kilta tai vastaava) aikuisillle.

Tavoitteemme ja päämäärämme ovat saattanet muuttua jollain tavoin, mutta olemme kaikki valmiita saamaan ystävyyden kukoistamaan. Tapaamme paikallisissa killoissa, menemme kokoontumisiin ja konferensseihin ja rakennamme siltoja vahvistaaksemme partioaattetta ja olemme valmiita saamaan uusia ystäviä. Elokuussa ensi vuonna kokoonnumme taas 29:lle ISGF Maailmankonferensille Madridiin Espanjassa. Siellä meillä on mahdollisuus saada uusia ystäviä ja rakentaa siltoja koko maailmaan.

Olemme vahvempia yhdessä ja yhdessä saamme jotain aikaan.

Saamme joka päivä muistutuksia maailman ongelmista. Äiti Maa kärsii ja ihmiset kärsivät hänen kanssaan. Kuulemme alituisesti ilmastonmuutoksesta. On tulvia, pyörremyrskyjä, maanjäristyksiä ja tulivuoren purkauksia jotka usein johtavat nälkään ja ihmisten päätymiseen pakolaisiksi. Monessa paikassa lämpötila on nousee, jäät sulavat sekä pohjoisessa että etelässä ja se saa merenpinnan nousemaan mikä aiheuttaa uusia haasteita.

Voimmeko me ISGF-perhe tehdä asialle jotain?

Kyllä voimme kaikki vaikuttaa vähän.

Voimme muuttaa tapamme miten kohtelemme maata ja voimme vaikuttaa muihin ihmisiin. Voimme vähentää jätteitämme varsinkin muovia ja voimme ajatella ennen kuin toimimme.

ISGF Maailmankommitea haluaa kiittää kaikkia jäseniä heidän panoksestaan ja kehottaa jokaista lähettämään meille tietoa, kuvia jne. työstä jonka he ovat tehneet ympäri maailmaa.

Juhlikaamme yhdistettynä ystävyydellä paremman maailman puolesta.

Hyvää Fellowhip Day:tä

Terveisin,

ISGF Maailmankommitean jäsenet


Tapahtumat alueilla

Kerro muille partiokiltasi tapahtumista sanoin ja kuvin tai kutsu mukaan kiltalaisia järjestämäänne tapahtumaan.

Ilmoita tapahtumista sähköpostiosoitteeseen partiokillat(at)partiokillat.fi.


Kansainvälisiä tapahtumia

ISGF Maailmankonferenssi on siirretty pidettäväksi vuonna 2021. Lisätietoja konferensista löytyy ISGF:n sivuilta.

 

Yläkuva: Juha Nurmi