Liity partiokiltaan

Partiokillat

Tähän tulee lisää tietoa partiokilloista myöhemmin.

Partiokillan perustaminen

Paikalliskillan perustaminen on yksinkertaista. Kuka tahansa aikuinen voi perustaa partiokillan. Tavallisimmin kilta syntyy partioystävyydestä. Pitkään yhdessä toiminut porukka, esimerkiksi vartio, ryhmä laumanjohtajia tai muuten yhteistyötä erilaisissa partiopesteissä tehneitä partiolaisia haluaa jatkaa yhteistä tekemistä lippukunnan, piirin tai Suomen Partiolaisten partiopestien jälkeenkin.

Partiokillan perustaminen tai jäsenyys partiokillassa ei edellytä partiotaustaa tai partiokoulutusta. Partiovuosista on etua, mutta kiltalaisuuteen riittää halu toimia partion periaatteiden mukaan.

Partiokiltoja syntyy tavallisimmin lippukuntien yhteyteen. Lippukunnan auttaminen esimerkiksi partiokämppää kunnostaen, leiri- ja retkikuljetuksissa tai leirien muonituksessa on aikuisten partiotoimintaa parhaimmillaan ja synnyttää halun tavata muulloinkin.

Kilta päättää itse nimestään, säännöistään ja toiminnastaan. Kuuluminen ”keskusjärjestöön” Suomen Pyhän Yrjänän Partiokiltoihin on täysin vapaaehtoista, mutta meiltä saa apua muun muassa killan perustamiseen. Vuotuiset Kiltapäivät kokoavat kiltalaisia yhteen hauskaa pitämään. Päiviltä saa myös vinkkejä killan toimintaan. Kiltapäivien yhteydessä pidetään myös SPYP:n vuosikokous.

SPYP:n kautta avautuu myös kiltatoiminnan kansainvälisyys.

Jäsenlomake

Jäsenlomake tulee tähän myöhemmin.

 

Yläkuva Juha Nurmi